Management & Health

16 trekk som kjennetegner høysensitive

Høysensitive eller svært følsomme mennesker har gjerne noen felles personlighetstrekk. Bekymrer du deg for hvordan andre føler, liker rolige og mindre kaotiske omgivelser eller reflekterer over ting mer enn folk flest? Da kan det være tegn på at du er hypersensitiv eller høysensitiv.

IMG_0248

Dr. Elaine N. Aron  fant i begynnelsen av 1990-tallet personlighetstrekk som gikk igjen hos høysensitive mennesker. Hun har skrevet flere bøker og studier om tema og har utviklet en selvtest for å hjelpe deg finne ut om du kan være høysensitiv.

Test deg selv om du er høysensitiv (Engelsk)

Her er 16 typiske egenskaper og personlighetstrekk i følge Kilden.info som kjennetegner høysensitive.

1. Følelser går dypere. Ett av kjennetegnene på høysensitive mennesker er deres evne til å føle dypere enn gjennomsnittet.

– De liker å behandle ting på et dypt nivå, sier psykolog Ted Zeff, forfatter av «The Highly Sensitive Persons Survival Guide» om svært sensitive mennesker. De er veldig intuitive og går veldig dypt for å prøve å finne ut av ting», sier han til Huffpost.

2. Reagerer sterkere følelsesmessig. Høysensitive reagerer sterkere i en gitt situasjon. Ifølge Dr. Aron vil de bekymre seg mer for problemene til en venn og ha mer empati.

3. Gjør de dårlig/feil valg blir de mer opprørt. Du vet den ubehaglige følelsen du får etter du oppdager at du har gjort et dårlig valg? Hos høysensitive mennesker er den reaksjonen mye sterkere, forklarer Aron.

4. Er ekstremt detaljorienterte. Høysensitive mennesker er av de som først vil merke detaljene i et rom. Alt fra om noen har nye sko til hvordan belysningen er, til endring i været. De er koblet for å se detaljer som utgjør helheten.

5. Bruker lengre tid på beslutninger. Høysensitive mennesker legger gjerne mer merke til spissfindigheter og detaljer som dermed gjør en beslutning vanskeligere ettersom de har mer informasjon å ta hensyn til. Selv om det ikke handler om «rett» eller «gal» avgjørelse, som hvilken sort iskrem de skal velge – vil de ha en tendens til å bruke lenger tid på å bestemme seg.

Det er ett unntak – og det er når en høysensitiv person har funnet ut hva de mener er rett og feil beslutning i en situasjon/sak, vil de være raske til å ta den «riktige» beslutningen også i fremtiden.

6. Høysensitive hører ofte «ikke ta ting så personlig» og «hvorfor er du så følsom?» Zeff forteller at sensitiviteten kan bli oppfattet både som en ressurs og en negativ egenskap avhengig av kulturelle forskjeller. For eksempel ble høysensitive menn han intervjuet fra Thailand og India sjelden ertet eller sett ned på, mens høysensitive menn fra Nord-Amerika ble ofte eller alltid ertet.

7. Foretrekker å trene alene. Det er vanlig at høysensitive unngår lagspill og -idrett der de får en ubehagelig følelse av at alle bevegelser de gjør blir observert av andre. I Zeffs forskning oppdaget han at høysensitive foretrakk individuell idrett som sykling, løping og fotturer fremfor gruppeaktiviteter. Men det er selvsagt unntak fra denne «regelen» fordi noen høysensitive har hatt oppmerksomme foreldre som har gjort det enklere for dem å delta i gruppeidrett.

8. Ikke alle høysensitive er innadvendte. 30 prosent høysensitive personer er utadvendte eller ekstroverte, påstår Aron. Hennes forklaring på dette er at ekstroverte har gjerne vokst opp i en tett sammensveiset familie, gate, bygd eller liten by, eller har hatt foreldre som har hatt jobber som gjør at de samhandler nært med mange mennesker, for eksempel som prest eller lærer.

9. De fungerer godt i team. Nettopp fordi høysensitive tenker dypt, er de verdifulle lagspillere, sier Aron. De er velegnet til stillinger som innbefatter teamwork, men helst ikke der de trenger å ta den endelige avgjørelsen. For eksempel om et høysensitivt menneske er del av et medisinsk team, ville personen kunne få en sterk emosjonell reaksjon når det gjør feil eller dårlige valg. Mens de kan være gode på å vurdere fordeler og ulemper ved en operasjon, men overlate avgjørelsen om det bør opereres eller ikke til andre i teamet.

10. Avlukker er bra. Åpne kontorlandskap er dårlig. Akkurat som høysensitive har en tendens til å foretrekke å trene alene, kan de også foretrekke å jobbe alene. Zeff sier at mange høysensitive liker å jobbe hjemmefra eller være selvstendig næringsdrivende, fordi de da kan kontrollere stimuli i sine arbeidsmiljøer. Om de ikke har mulighet til å jobbe for seg selv eller skape et fleksibelt arbeidsmiljø, kan de trives godt i avlukker og kontor, sier Zeff, da dette gir mer privatliv og mindre støy.

11. Irriterende lyder er trolig mer irriterende for høysensitive. Selv om folk flest er følsomme for sjenerende støy, vil høysensitive personer være enda mer følsom fordi de har en tendens til å bli overstimulert av for mye aktivitet, sier Aron.

12. Liker ikke voldelige filmer. Nettopp fordi høysensitive har så høy empati og blir lettere overstimulert enn andre, kan voldsfilmer være noe de unngår.

13. De gråter lettere. Det er viktig for høysensitive mennesker å ikke utsette seg for situasjoner der de føler seg flaue eller at det er «galt» å gråte lett. Zeff sier at om venner og familie aksepterer at den høysensitive gråter lett og støtter dette som uttrykssform, vil de ikke forbinde det med skam.

14. Å få kritikk blir forsterket hos høysensitive. Høysensitive mennesker har mer intense reaksjoner på kritikk enn mindre følesomme personer. Dette kan føre til at de er mer taktiske for å unngå kritikk, ved å blant annet gjøre seg tiltalende og sjarmerende, slik at folk ikke har lyst å kritisere dem, eller ved å kritisere seg selv først for å unngå helt å være gjenstand for kritikk, sier Aron.

15. Over gjennomsnittet god oppførsel. Aron sier at høysensitive som regel er svært pliktoppfyllende. På grunn av dette er det mer sannsynlig at de er hensynsfulle og viser god oppførsel. De vil også mest sannsynlig legge merke til om andre er pliktoppfyllende og oppfører seg bra eller ikke.

16. Kan være mer utsatt for angst eller depresjon. Har en høysensitiv hatt en del dårlige opplevelser tidlig i livet som har gjort dem utrygge, kan nervene fort skrues på «engstelig», sier Aron.

Det betyr ikke dermed at alle høysensitive er engstelige eller har angst, men at et støttende miljø rundt dem kan beskytte mot at de utvikler angst. Foreldre til høysensitive barn må lære en gyllen middelvei mellom å beskytte og overbeskytte disse barna slik at de går trygge ut i verden med sine evner. Kilde; Kilden.no.

…….

Vel, 16 punkter å tenke over der, altså. Jeg har tidligere skrevet denne artikkelen om det å være høysensitiv og hva jeg mener om det – ettersom jeg er høysensitiv selv. Verdt å lese:-)

Ønsker alle med dette en deilig dag. Følg meg gjerne på sosiale medier her.

Trude Helén Hole

0 comments on “16 trekk som kjennetegner høysensitive

Leave a Reply