News

Norge tjener seg rik på blodpenger

Oljefondet har i dag en verdi på over 7000 milliarder kroner. Vi kan ikke være stolt over så mange penger på bok – tvert om! Det er mye vi ikke vet om landet vi bor i eller veien vi går til daglig. Men noen vet – og noen holder tett, og media er mer interessert i å skrive om Fotballsfrues havregrøt enn om blodpenger og omskjæring på norske kjøkkenbord. Media ignorerer med dette totalt sitt samfunnsansvar. Jeg etterlyser altså undersøkende journalistikk og en presse som formidler kunnskap om faktiske forhold – forhold som angår deg og meg!

Imperialisme er ikke noe nytt fenomen, selv ikke for Norge. Norge kan med sin politikk, sitt Oljefond, sine bestikkelser og grådighet utvilsomt betraktes som en blodig ny- imperialist. Kunnskap og viten om dette får vi ikke via norsk, men fra internasjonal presse. Er ikke dette et tankekors?

Det er vanskelig å se de store linjene i samtid, men skal en trekke konklusjoner ut i fra den vissheten som den senere tid har kommet frem i media fra det store utland, så er det hevet over enhver tvil at Norge er særdeles aktiv med å skaffe seg politisk påvirkning og økonomisk herredømme utover sine egne grenser. Norge deltar meget aktivt i en maktkamp som handler om å skaffe seg råvarer, billig arbeidskraft og råderett over ressurser, områder og markeder som kan gi kroner i den norske statskassen, og det over lik.

Her kommer noen eksempler:

1. Norge bidrar til opprettholdelse av skrekkregimer. Er det greit? Vi kan ta gullgutten Statoil som et godt eksempel. Staten, dvs deg og meg, eier 67% av aksjene i Statoil som er etablert i over 30 land, blant annet i land som Iran hvor offentlige henrettelser og steining fortsatt pågår.

I mars 2014 kunne Amnesty melde om en ny henrettelsesbølge i Iran. Over 140 mennesker ble henrettet i løpet av fjorårets to første måneder. Den nye presidenten viderefører gammel politikk og bruker brutale henrettelser for å ivareta kontrollen og skrekkregimet kritiseres stadig for alvorlige brudd på menneskerettighetene, mens vi, Norge, investerer penger i landet. Dette er Iran:

«Vilkårlig fengsling uten lov og dom, politisk motiverte arrestasjoner og drap, henrettelser av mindreårige, henrettelser ved steining, manglende rettsvern for kvinner, trakassering av etniske og religiøse minoriteter, manglende forsamlings- ytrings- og pressefrihet, stadige overgrep mot menneskerettighetsforsvarere, mv.»

At Norge opererer i regimer som dreper mindreårige ved steining, og mange uten dom, er en skandale. Og vi snakker ikke småpenger, vi snakker om store penger, korrupsjon, hemmelighold og grådighet tydeligvis uten grenser.

Statoil har investert 748 millioner dollar i South Pars i den persiske gulf som er verdens største gassfelt, og hvor Iran er hovedoperatør. Pengebeløpet er med stor sannsynlighet mye større. For over ti år siden betalt Statoil 115 millioner kroner i kontanter til Mehdi Hashemi, sønnen til Irans tidligere president i bytte mot en avtale. De illegale transaksjonene ble trolig registrert i Washington. I tillegg kommer andre uoffisielle beløp som Statoil ikke vil kommentere. I noen av disse transaksjonene har Statoil blitt dømt for korrupsjon. En kan selvsagt bare dømmes for saker som er blitt kjent. Hva annet sitter Statoil og liknende bedrifter på?

Hemmelighold. Og hvorfor gjør ikke norsk presse jobben sin i forhold til å grave opp og belyse saker som dette? Dette angår oss! Hvorfor får ikke vi som eiere av Statoil informasjon om eksakte beløp, samt dokumentasjon på hvor pengene er plassert, hvordan transaksjonene har foregått og hva dette har gitt i direkte avkastning. Hvorfor må dette holdes hemmelig? Fordi transaksjonene strider mot etikk og moral? Fordi hoder vil rulle om sannheten kommer ut? Hoder langt inn i det politiske system?

Fordi vi helst ikke vil vite at vi er full av dritt og faenskap, vi også? At vi har blod på hendene? Du og jeg eier 67% av Statoil – keep that in mind.

Statoil sier regjeringen er “orientert”. Vel, jeg tror du kan spørre hvem som helst i regjeringen og ytterst få om noen – har noen som helst formening om hva som egentlig skjer under bordet der Statoil sitter på den ene siden og Iran på den andre. Og om noen i regjeringen skulle vite noe, så holder de godt kjeft de også selvsagt – fordi de sitter på en stinkende bombe.

Pressekonferanse i 2008 – lureri. Helge Lund informerer at Statoil skal ut av Iran etter sterk press fra USA. I følge USA´s Ambassadør Benson B. Whitneys skal Lund ha fortalt at Statoil holder falske samtaler med Iran om fremtidige prosjekter for å unngå negative reaksjoner mot investeringene som allerede er gjort.

Hva sier dette om etikk og verdier? Under etikk på Statoils hjemmesider kan vi lese direkte sitert: -Statoil skal være kjent for høy etisk standard. Vi forventer også at våre samarbeidspartnere skal ha en høy etisk standard som er i samsvar med vår. Statoil benytter leverandører som driver sin virksomhet i samsvar med våre verdier og våre standarder for HMS, etikk og samfunnsansvar.

Statoil har i mine øyne ingen troverdighet. Først da USA truet Statoil med sanksjoner, og FNs sikkerhetsråd vedtok sanksjoner mot Iran, valgte Statoil å begynne tilbaketrekking ved å gå bak ryggen på nevnte i stedet for å fortelle at vi ikke vil samarbeide med regimer som terroriserer og dreper egen befolkning. Vi måtte trues til å ta den beslutningen. Det sier sitt. Et lys i mørket er at regjeringen i fjor vedtok at Iran, sammen med Syria og Nord-Korea, blir satt på en svarteliste for Oljefondet, så spørs det om bedrifter som nevnte følger opp. Og når vi først skriver om Statoil stinkende investeringer, hva mener dere om Statoils stinkende miljøødeleggelser?

2. Statoils miljøødeleggelser – tjæresand utgjør verdens mest skitne oljeutvinning. Vi har som noen sikkert har fått med seg til tross for at media ikke finner det interessant å skrive om, en stinkende sak gående i Canada, nemlig Statoils oppkjøp i tjæresandområdene i Alberta i Canada. Enorme skogarealer ødelegges, naturmangfold trues og leveområder for mennesker og dyr forgiftes. Utvinningen til Statoil medfører minst 13 ganger så store klimagassutslipp per fat olje sammenlignet med Nordsjøen, og den vil fragmentere et sårbart villmarksområde på størrelse med Jotunheimen nasjonalpark.

Syntes vi det er greit at Statoil fucker det til fordi det er Alberta, og ikke Jotunheimen? Just asking.

3. Oljefondets dobbeltmoral med henblikk på natur og miljø. Ja, vi kjører like greit på med litt rundt Oljefondet også når vi først er inne på miljøødeleggelser. For der er vi flinke. I følge Naturvernforbundet lå Oljefondets investeringer ved årsskiftet på ufattelige 82 milliarder kroner i selskap som ødelegger regnskogene.

Noe som er 27 ganger mer enn det Norge årlig bruker på å “redde” den samme regnskogen!!

Den første summen dysses ned, den andre skryter regjeringen av. At Oljefondet investerer i selskap som raserer natur, miljø, klima, dreper mennesker og hele kulturer – er ubegripelig, og jeg blir skamfull.

4. Og hva tenker dere om Oljefondet og salg av våpen? Jepp, let´s continue, jeg har blod på tann. Framtiden i våre hender har i flere år hatt søkelys på og kritisert norsk våpeneksport. Men ingen lytter og media følger ikke opp. Kanskje fordi norsk presse mottar så mye pressestøtte at de med det ikke trenger å produserer saker av interesse og viktighet.

Vel, i 2010 eksporterte Norge våpen for 2,6 milliarder kroner til ulike diktaturer i Midtøsten. Saudi-Arabia og Kuwait er de største mottakerne av krigsmateriell fra Norge. Egypt, Bahrain, Libya, De forente arabiske emirater, Qatar og Jordan er også blant kjøperne av norsk krigsmateriell.

Dette er regimer vi på den ene siden frykter og forakter grunnet sine diktatur, regimer som vi samtidig bidrar til å opprettholde ved blant annet våpeneksport. Dette er heller ikke ok i mine øyne – hva med deg?

Nevnte fire punkter er kun noen få grunner til at jeg mener vi lever på blodpenger – jeg kan bruke resten av livet på å skrive om flere!

Oljefondet har i dag en verdi på over 7000 milliarder kroner. Vi kan ikke være stolt over så mange penger på bok – tvert om! Mye av dette kommer altså fra direkte naturødeleggelser og regimer som undertrykker og dreper, samt salg av våpen. Vi sover i timen og drømmer søtt, mens vår rikdom vokser i kjøvannet av tragedier. Hva med alle de barn som lider under skrekkregimer og miljøødeleggelsene som nevnt? Hva med våpensalg som strider mot vår natur og alt vi står for av verdier – skal vi bare fortsette med det?

Dette kan vi ikke vedkjenne oss lenger. Det er på tide at regjeringen, Oljefondet og bedrifter som Statoil begynner å ta ansvar for samfunn, mennesker, natur og miljø og dokumenterer for det norske folk hvordan milliardene i Oljefondet tjenes og brukes.

Om det norske folk får vite hvordan vi tjener våre penger – om media  omsider begynner å belyse saker som nevnt – så tror jeg enkelte vil mene at vi ikke trenger å ha så mange milliarder på bok. Jeg tror det norske folk vil syntes det er ok med langt mindre tjent på en ryddigere måte med etikk og verdier vi alle kan identifsere oss med og stille oss bak.

Vi må åpne øyne og bry oss – for Oljefondet er deg og meg! Her kan du bidra ved å støtte en helt ny FB gruppe startet av en gruppe studenter som har sett faenskapen på nært hold. Nei til uetisk Oljefond.

Vi vil ikke ha blod på hendene, bør være Oljefondets visjon i fremtiden!

 Trude Helén Hole på en mandag. Følg meg gjerne på Facebook.

0 comments on “Norge tjener seg rik på blodpenger

Leave a Reply