News

Styr unna TRYG Forsikringsselskap

Jeg hadde vel ikke trodd at jeg skulle føle meg direkte lurt av mitt eget forsikringsselskap, Tryg – men det gjør jeg nå. Årsaken er at jeg har betalt inn mine forsikringspenger til dette selskapet i over 8 år, og så skal de ikke betale meg tilbake når uhellet er ute.

Skjermbilde 2015-03-14 kl. 07.54.21

Jeg har full reiseforsikring i Tryg og trodde selvsagt jeg ville få det dekket om noe ble skadet eller mistet på reise – men nei. Min iPhone ble tatt av bølge på Seychellene og tok kvelden. Jeg antok denne saken var grei – men dette er svaret Tryg serverer:

Vi kan ikke utbetale erstatning i denne saken. Reiseforsikringen erstatter skade på bagasje som skyldes skadeverk. Med skadeverk menes at en annen person direkte og rettsstridig skader eller forårsaker tap av sikredes bagasje. Ingen annen person var delaktig i skaden på mobiltelefon. Skaden anses derfor ikke som skadeverk.

Skjønner? Om jeg hadde skrevet at min kjæreste hadde tråkket på mobilen eller mistet den i vannet, så hadde det vært helt greit – men ikke når den blir tatt av vannmassene.

Jeg anser dette ganske enkelt som et simpelt tyveri. Det er tross alt mine forsikringspenger det er snakk om – ikke Trygs. Dette er penger jeg har betalt inn i over 8 år som jeg ikke får tilbake når jeg tenger det.

Så trenger du forsikringsselkap, styr unne svindelfirmaet Tryg – og har du tips til et godt og seriøst forsikringsselskap, så taes det i mot med takk – jeg sa selvsagt opp alle mine forsikringer i Tryg med umiddelbar virking. De får ikke en krone mer av mine penger!

Trude Helén Hole, meget skuffet!

 

0 comments on “Styr unna TRYG Forsikringsselskap

Leave a Reply