Management & Health News

Sliter barnet ditt med å lese, men “ingenting” er galt?

Da er det kanskje lurt å sjekke barnet ditt for samsyn, en synstest som etter min mening burde vært obligatorisk siste år i barnehagen for å avdekke feil på synet før skolestart. Det samme gjelder hørsel, men slik er det desverre ikke.

lese

Ettersom få synstester sjekker samsyn, vil slike problemer som regel bli oversett både ved synstester hos helsesøster, optikere og øyeleger, med det resultat at mange barn sliter med å lære å lese – og dette over år.

I Norge har vi råd til å foreta skikkelig utredninger av barna våre før skolestart slik at barn som trenger det får nødvendig hjelp. At barn går på skole i flere år med syn- og hørselhemming, og dysleksi uten at dette oppdages, er ikke greit.

Lesevansker og uroligheter. Det kan være at dere allerede har vært hos legen og fått lesebriller, og tenker at nå skal alt gå så mye bedre. Men kanskje opplever du at brillene i seg selv ikke var til stor hjelp. Om barnet ditt sitter urolig når det leser og ikke klarer å følge linjene nedover, tenker du kanskje at barnet ditt muligens har ADHD i tillegg til å se litt dårlig, eller rett og slett er vanskelig.

Men leseproblemer trenger ikke bunne i briller eller ADHD, eller at barnet ditt ikke vil. Problemet kan være at barnet ditt sliter med å få øynene til å fokusere på det samme, samtidig.

For å klare dette og dermed lese skikkelig, må det flinke barnet ditt som virkelig prøver hardt å lese riktig, konsentrere seg unormalt mye. Dette krever så mye fokus at kroppen må få ut energi i form av “uroligheter” i kroppen. Så ikke bli sint på barnet ditt om det sitter urolig under lesetimen – gå til en optiker og be spesifikt om test av samsynet.

Vanskelig å oppdage – symptomer. Barn reagerer forskjellig på samme type vinkelfeilsyn som er synlig og ikke-synlig (skjeling), og derfor opptrer det mange ulike typer symptomer. Hvis barna ofte har hodepine, virker urolige eller ukonsentrerte under lesing, “klør” over alt, har skjev hodestilling, myser med øynene, bruker fingeren til å følge linjene eller har hodet helt nedi boka, eller tramper og sviner med beina, kan det altså tyde på at noe er ytterligere galt med synet enn det vanlige tester oppdager. Her kan du lese mer.

Trude Helén Hole

Følg meg gjerne på Facebook:-)

Lysbilde1

0 comments on “Sliter barnet ditt med å lese, men “ingenting” er galt?

Leave a Reply