News

Streik mot solidaritet?

Og da var det streik igjen. Grunnet forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven, maner LO, YS og Unio til en politisk markering i dag onsdag 28. januar. Streiken vil ramme en rekke samfunnsfunksjoner, men denne gangen har streiken hverken min sympati eller støtte – tvert om! Og det er vi flere om å mene – for hva pokker skjedde med solidaritet?

1755411-7-1418719954794.jpg

Her er Eddi Eidsvåg, en av dem som reagerer på streiken. Eidsvåg driver Pøbelprosjektet og jobber med å hjelpe unge mennesker som av en eller annen grunn har havnet utenfor – inn i arbeidslivet. Bildet er tatt under utdeling av fjorårets Ålright Fyr som du kan lese mer om her.

Vi har 600.000 utenfor arbeidslivet i dag. Regjeringen vil senke terskelen inn til arbeid og gjøre arbeidslivet mer fleksibelt for alle – dette er sunn fornuft etter min mening. Når det er sagt – jeg mener selvklart at faste ansettelser er bedre enn midlertidige ansettelser – men mener virkelig de streikende i dag at ingen ansettelse er bedre enn midlertidig ansettelse?

Hvor er solidariteten? Til de arbeidsgiverne som av forskjellige årsaker kan drifte bedre ved større fleksibilitet – og til de arbeidstakerne som faktisk kan få seg arbeid via tilpassede ordninger? Mener virkelig fagforeningen at det er fornuftig å stenge folk ute fra arbeidlivet? Du skal ikke tåle den urett som ikke rammer deg selv, var det en som sa en gang. I dag streiker arbeidstakere med trygg jobb og fast lønn – mot mulighet til jobb for andre som ikke har det.

I dag videreformidler jeg derfor også Eddi Eidsvågs FB status, for han vet hva han snakker om, og han har min fulle støtte.

EddieSterk beskjed fra Eddi Eidsvåg, som jobber med å få unge mennesker ut i arbeid ved hjelp av tilrettelegging, fleksibilitet, innovasjon og godvilje fra arbeidsgivere. Mer om Pøbelprosjektet leser du her.

Og for å avslutte, det er ikke slik at enkelte endringer i arbeidsmiljøloven betyr anarki og utnyttelse av arbeidstakere. Med karantenebestemmelser og kvotebegrensninger vil hovedregelen fortsatt være faste ansettelser. En omstilling betyr etter min mening mulighet til å få flere i arbeid.

Trude Helèn Hole… faen, apostrofen kom feil vei, men drit og dra! Who cares?

0 comments on “Streik mot solidaritet?

Leave a Reply