Management & Health

Hun er ikke interessert i sex, men det tror han

Kvinner og menn misforstår ofte hverandres signaler på vennlighet og seksuell interesse, selv i likestilte Norge, i følge Forskning.no og NTNU. Se for deg følgende: En kvinne følger interessert med i samtalen med en mann hun akkurat har møtt. Hun smiler og er imøtekommende. Han tolker det hun sier og gjør som seksuell interesse.

HJ og meg julebord-Jeg vil ha sex med deg! -Åhhh, så fint, for jeg vil ha sex med deg, også!! Whattt the Fuck? Dette ble nesten for enkelt.

Eller: En mann blir seksuelt tiltrukket av en kvinne han møter og signaliserer dette på ulike måter. Hun tror han prøver å være hyggelig og grei.

Kjenner du deg igjen?

Vi misforstår hverandre. I en fersk studie fra Psykologisk institutt ved NTNU rapporterer kvinner at menn ofte feiltolker deres signaler på vennlighet som seksuell interesse. Menn, derimot, opplever at kvinner ofte feiltolker deres signaler på seksuell interesse som vennlighet.

– Dette er ikke overraskende, sett fra et evolusjonært perspektiv. Det interessante her er at resultatene er identiske med en tilsvarende studie som ble gjennomført i USA – selv om Norge er et av verdens mest likestilte og seksuelt liberale land, sier forsker Mons Bendixen. Han viser til at Norge er rangert som et av de mest kjønnslike samfunnene i verden. USA, hvor en tilsvarende studie ble gjennomført i 2003, havner på 20. plass på Verdens økonomiske forums liste over likestilling i verden.

– Det at den evolusjonspsykologiske hypotesen får støtte når vi studerer utvalg også fra et kjønnslikt samfunn – svekker alternative forklarings-modeller som bygger på at de sosiale rollene kvinner og menn tar i en kultur, bestemmer deres psykologi, sier han.

Ifølge psykologien er kvinner og menn ganske like både når det gjelder mentale ferdigheter, intellektuelle prestasjoner, matpreferanser og så videre. Når det kommer til reproduksjon og utfordringer knyttet til det å finne seg en partner, er det derimot annerledes.

Mannen kan ikke være kresen. En manns mulighet til å reprodusere seg handler nemlig om å benytte sjansen når den byr seg. Han må kanskje bruke både tid og penger på å kurtisere, og det er ikke alltid innsatsen fører til sex. Det koster likevel mer å ikke forsøke – da får han nemlig ikke sjansen til å formere seg.

En manns antall potensielle etterkommere er begrenset av hvor mange kvinner han kan gjøre gravid. Det er derfor en potensielt stor gevinst og relativt liten kostnad for en mann å ha sex med mange kvinner og han benytter derfor sjansen når den byr seg.

Slik er det ikke for kvinner. Kostnadene være potensielt store for en kvinne dersom hun tror at en mann er mer interessert enn det han egentlig er – svangerskap, fødsel, amming, binding til barnet og tapte muligheter for ny pardannelse er eksempler på dette. Gjennom tusener av generasjoner har kvinners psykologi derfor utviklet seg slik at de legger lista høyere, og de har måttet ha tydeligere signaler enn menn før de har vurdert å ha sex.

Unnskylder ikke seksuell trakassering – teori inn i skolen? Forskerne ønsker nå å se på om feiltolkningen som ble avdekket i studien også gjelder for ungdom i alderen 16-19 år, og om disse misforståelsene kan øke sjansen for seksuell trakassering.

– Selv om evolusjonspsykologien og våre funn kan bidra til å forklare menns seksuelt grenseoverskridende adferd, er det ikke slik at evolusjonspsykologer forsvarer det. Vi kan redusere seksuell trakassering og ønsker å gjøre noe med det. Vi kan blant annet gjøre gutter oppmerksomme på at når en jente ler av vitsen din, står tett inntil deg, eller berører armen din på en fest, betyr det ikke nødvendigvis at hun er seksuelt interessert – selv om du selv tror hun er det, sier Bendixen.

…….

Så da vet vi det vi har visst hele tiden. Om en kvinne ler av vitsen din, betyr ikke det at hun vil ligge med deg, og om en mann prater med deg i lunsjen, betyr ikke det at han vil gifte seg og få 4 barn med deg. Skjønner? Mitt tips er ganske enkelt å gå litt rett på sak – og det fortest mulig. Spør rett ut, og gjerne etter kun fem minutter, så kaster du ikke bort tiden din. Her er forslag;

-Vil du gifte deg med meg eller bare ha sex med meg?

Eller:

-Oj, du syntes faktisk den vitsen var morsom, du? Og ikke bare noe du lo av fordi du ville ha sex? (Herre Gud…!)

Eller:

-Jeg merker at det begynner å rykke i storetåen min, det betyr at en finner deg interessant. Føler du det samme for meg?

På denne måten slipper du å tulle rundt med mange slitsomme, ubesvarte spørsmål i hodet. Vi menn og kvinner er forskjellig når det gjelder sex og formering, og slik vil det også forbli. Husk at Kvinner er fra Mars & Menn er fra Pluto!

Trude Helén Hole på en lørdag.

Referanser: Mons Bendixen (2014) Evidence of Systematic Bias in Sexual Over- and Underperception of Naturally Occurring Events: A Direct Replication of Haselton (2003) in a More Gender-Equal Culture. Evolutionary Psychology, 12(5), 1004-1021.

0 comments on “Hun er ikke interessert i sex, men det tror han

Leave a Reply