News

Stopp salget av Statskog – det er VÅR skog!

Skjermbilde 2015-01-24 kl. 10.13.55

(TV2) Regjeringen er i gang med å selge en million mål myr, skog og fjell til private interesser. Samtidig reiser finansministeren til London for å kjøpe opp eiendommer der.

Jegere og fiskeinteresserte kaller regjeringens grep uforståelig og frykter dårligere kår for jakt og fiske når private overtar.

Mener staten er den beste eieren. Det er mye skog i Norge. Skogen og fjellet brukes mye til friluftsliv, jakt og fiske. De statseide skogene har vært tilrettelagt og åpen for alle. Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, mener staten er den beste eieren.

– Når staten er grunneier har vi en garanti, vi har en rettighet til å utøve jakt og fiske, sier informasjonssjef Espen Farstad i NJFF.

Dette kan det bli en endring på. Regjeringen vil at private skal overta mye av statens skoger. Privateid er best, mener regjeringen. Landbruksminister Sylvi Listhaug viser til at 80 prosent av Norges land er eid av private.

– Hvis det var sånn at det var likhetstegn mellom privat eie og dårlige jakt- og fiskerettigheter, så ville vi aldri ha hatt et så rikt jakt-, fiske- og friluftsmiljø i Norge, sier statsråden til TV 2.

Selger hjemme, kjøper ute. I regjeringserklæringen står det at regjeringen vil «selge arealer fra Statskog tilsvarende det Statskog har kjøpt de siste årene». Dette er mer enn en million mål. Samtidig har Listhaug bedt Statskog om å utrede ytterligere utsalg av statens skoger. Statskog skal levere sin utredning innen 1. mars.

Mens regjeringen vil selge ut eiendommer i Norge, kjøper staten opp for enorme summer i utlandet. Og mer skal det bli.

Regjeringen legger opp til å øke de norske eiendomsinvesteringene i utlandet gjennom oljefondet til 250 milliarder kroner. I dag eier staten eiendommer i utlandet for 74 milliarder kroner.

– Vi forstår ikke dette, sier Espen Farstad.

– Det er veldig forunderlig at vi kan vi ha et statlig eierskap så lenge eiendommene ligger i utlandet mens det som er av norsk eiendom skal selges unna som det er. Vi forstår ikke dette, gjentar han.

Lite skog på statens hender. NJFF har fått gjennomført en meningsmåling som viser at bare 9 prosent støtter privatiseringen av statens skoger. 74 prosent er imot.

Den norske stat er heller ingen stor skogeier sammenlignet med andre land. Staten eier 14 prosent av skogen i Norge, mindre enn i de fleste andre europeiske land.

I USA eier staten prosentvis dobbelt så mye som i Norge. Der eier staten 31 prosent av skogen, i Canada eier staten hele 92 prosent. I Sverige (27%), Finland (30%) og i Danmark (20%) eier staten også mer enn i Norge.

– Vi er ute å roper et varsko, hva er poenget? Hvorfor skal man selge ut norske skog, fjell og myrer? Dette er jo vårt felles eie, dette er vårt arvesølv. Og dette forvalter jo Statskog i dag på en ypperlig måte, sier Espen Farstad i NJFF.

………

Statskog SF er Norges største skog- og grunneier. Foretaket ivaretar og utvikler om lag 60 millioner dekar grunneiendom. Dette tilsvarer om lag 20 prosent av arealet i Norge. Foretakets virksomhet er knyttet til ressursene på disse eiendommene: skog, energi, jakt og fiske for allmennheten, arealressurser og andre ressurser.

Jeg er sjokkert – som jeg har skrevet før, det er ok å privatisere enkelte offentlige tjenester eller statsbedrifter det offentlige ikke makter å håndtere på en god måte, men at regjeringen nå selger arvesølvet vårt – naturressursene våre – er og forblir en skandale! Om ikke Statskog klarer å forvalte ressursene våre på en god måte, bør en ny og innovativ ledelse på plass, eller bedriften privatiseres – men IKKE skogene våre. Så enkelt er det. Jeg vil gjerne vandre i fjellet og i skogene våre og tanke at dette er MITT land. Og jeg vil at barna mine skal kunne tenke det samme. Så enkelt er det.

Dette må vi derfor etter min mening forsøke å stoppe salget av skogene – det er VÅR skog! Signer Akjson mot salg av Statskog – vårt felles arvegods!

Les også Norge trenger ny ledelse.

Trude Helén Hole – og spre gjerne oppropet videre om du er enig ved å dele eller trykke Like.

0 comments on “Stopp salget av Statskog – det er VÅR skog!

Leave a Reply