News

Når barnevernet selger barn

Da den 10 år gamle jenta ble akuttplassert av barnevernet for noen uker siden, ønsket familien (og jenta) en familieplassering hos eldre søster på snart 30 år. Barnevernet godtok ikke dette, og plasserte henne istedet hos teamleders søster som p.t. var uten jobb. 


Barnevernjuss, skrevet av advokat Olav Sylte. Teamleders søster fikk samtidig med plasseringen penger fra barnevernet, for å være beredskapshjem. Nærmere begrepet handel med barnevernbarn kommer vi ikke i Norge.

Saken er nå klaget inn for kontrollutvalget og hele barneverntjenesten er krevd inhabil, i tillegg til at barnevernet er saksøkt som følge av det inntrufne.

Jentas eldre søster hadde egne barn og ønsket sterkt å hjelpe veslesløsteren sin, og var godt rustet til å bistå i en familieplassering. Hun ville dessuten gjort dette helt gratis. Det er grunn til å anta at inhabiliteten var en medvirkende årsak til plasseringen som barnevernet foretok utenfor hjemmet. Ihvertfall fremstår det slik sett utenfra, og fra familiens ståsted. Dette er tilstrekkelig for å konstatere inhabilitet i en slik sak.

Det er ikke første gang vi har opplevd lignende. For ca. et år siden opplevde vi akkurat det samme; men da ble plasseringen foretatt hos saksbehandler selv. I den saken ble det fastslått inhabilitet, og nytt barnevernkontor måtte overta saken.

Begge tilfellene har funnet sted i forskjellige barneverntjenester på østlandet. Olav Sylte.

Ingen konsekvenser går på troverdigheten løs. Vel, dette er nok en trist eksempel om hvordan mennesker i offentlig administrasjon misbruker sin stilling. Det er på tide at det offentlige nå begynner å stramme inn hvordan etatene utøver sitt virke og hvordan tjenestene forvaltes – ja, jeg snakker også om NAV hvis arroganse, system og inkompetente saksbehandlere gjør folk syke. Saksbehandlere som åpenbart bryter regler og setter egne interesser foran den/de det gjelder – bør vite at den type utøvelse vil få konsekvenser – for saksbehandleren!

Mennesker som misbruker sine stillinger som i disse to tilfellene, der ordet korrupsjon kommer høyt, bør ganske enkelt miste jobben. Her er tilsvarende grotesk sak fra Drammen, der saksbehandler burde mistet jobben for lenge siden. Flere saker fra Advokatfirmaet Sylte finner du her. Her kan du lese om hvordan NAV driver dokumentforfalskning.

Noen i barneverntjenesten må nå ta ansvar om troverdighet og tillitt skal tilbake – for slik som illustrert over kan vi ikke ha det. Barn er ikke en salgsvare!

Trude Helén Hole

0 comments on “Når barnevernet selger barn

Leave a Reply