News

Når pressen gjennom mobbing dreper ytringsfriheten og kveler demokratiet

Kan media bli demokratiets fall? Vi fortsetter der vi slapp på fredag – om hvordan pressen i økende grad misbruker sin makt og hvordan dette nå begynner å likne undertrykking av viktige demokratiske prinsipper og ikke minst mangfold. I det siste har jeg plukket opp noen nye tendenser – nemlig hvordan pressen i større og større grad, mobber og trakasserer enkeltmennesker som har ytret seg eller har en overbevisning eller mening som ikke er i tråd med journalistens/mediehusets overbevisning – og hvordan mediehusene lar seg styre av mørkemenn. 
.
.
Märtha Louise er et godt eksempel, jeg har skrevet om det her, Tore Tønne og Schenkensaken er andre eksempler på utidig menneskejakt der Vær varsomplakaten fullstendig ble ignorert. At pressen nå henger ut enkeltmennesker kun fordi de mener noe annet enn mainstream, er en meget farlig tendens, og hvorfor kommer lenger ned i innlegget.
.
Den 4. statsmakt er ikke lenger den 4. statsmakt – og den kan fort bli en statsfiende fordi den har mistet seg selv. Vi lever i en stadig mer glorifisert, navlebeskuende, oppkonstruert og skjønnhetsdyrkende verden der bloggeres neseoperasjoner og brystforstørrelser, og “slik får du trippelorgasmer” preger nyhetsbildet – problemet er bare at dette ikke er nyheter – så hvor er nyhetene? De som fikk oss til å tenke?
.
Hvor er kritisk, belysende, objektiv, uavhengig og nøytral journalistikk?
.
Vel, den medieverdenen som ikke styres av et mektig statsapparat har for lengst blitt kjøpt opp av annonsørene. Se gjerne den britiske dokumentaren om Illusjonen om en fri presse som ble vist på NRK i mars og som dokumenterer hvordan kommersielle selskaper styrer det meste av informasjonsstrømmen i medieverdenen.
.
Pressen er blitt lakeier for nettroll og mørkemenn. I dag skal jeg ta opp en ny tendens – nemlig hvordan pressen den senere tid har blitt lakeier for nettets mørkemenn, nemlig nett-troll som har som hovedoppgave å få alle til å tenke likt og mene det samme. Målet er å drepe demokratiets mangfold ved å sverte mennesker som mener noe annet – dette kan være hva som helst – men altså noe “annet”.
.
Ønsker du giftfri mat, slutt på pelsdyrnæringen, mer informasjon rundt vaksiner og medisiner, ønsker du en trygg rettsstat, rett til å dyrke dine egne grønnsaker, tror du på Gud eller deg selv, søker du ro og balanse ved å oppsøke naturen, syntes du det er greit at barna går med nisselue til kirken i skoleregi når det nærmer seg jul – så er du fort en av “de andre” – de som skal tas.
.
Strategien er å svekke “de andres” troverdighet ved å koble dem opp til all verdens faenskap – selvsagt uten dokumentasjon. Og deretter følger enkelte stupide journalister dessverre etter og publiserer samme dritten, ofte kopiert fra nett-trollene, eller som er ganske vanlig, sistnevnte for spalteplass i avisene til å spre møkka – for sannhet er blitt et glemt ord i norsk presse – og løgnespredning og drittkasting på person viktigere enn å belyse sak.
.
Human-Etisk forbud – alt annet enn humant. Som jeg skrev i artikkel 22.9.2014 har HEF den senere tid og i økende grad stått for en rekke utidige forsøk på å kneble all form for selvstendig tenkning i Norge og fremstår i samfunnsdebatten som nærmest fanastiske der argumentasjon ikke er av betydning, men forfølgelse og trakassering desto et viktigere virkemiddel.
,
For meg er denne fremgangsmåten lite human og lite etisk, og ikke minst underlig fra et forbund som mottar 60 millioner kroner i statsstøtte. HEF selger nemlig følgende livssyn:
.
Humanismen setter mennesket i sentrum og har som mål å fremme selvstendighet, frihet og ansvar, men angriper altså alt som er annerledes.
.
Hvorfor kan ikke HEF følge sitt mantra og la folk være i fred?
.
Ingen liker å bli lurt – men vi blir lurt av HEF. HEF startet for en tid tilbake kampanjen “Ingen liker å bli lurt” sammen med en del såkalte fanatiske skeptikere (mørkemenn). Spørsmålet vi må stille oss er om HEF lurer oss – for hadde de levd opp til sin visjon om frihet og selvstendighet for alle, hadde de naturlig nok vist raushet og toleranse for alle. Det gjør de altså ikke, noe denne kampanjen tydelig bevitner.
.
Med andre ord selger HEF et luftslott som mottar 60 millioner kroner av dine og mine skattekroner for å kneble vår selvstendige tanke. Dette bedraget lever altså med et sugerør ned i statskassen.
.
Trond Blindheim sier følgende til Dagen.no: – De er som en tenketank med ferdigtenkte tanker. Dogmet er konsekvent ikke-tro, inklusiv skepsis til dem som tror, med andre ord en ikke-religiøs fanatisme. De står for den eneste rette tro, og alt annet skal ekskluderes. Måten de latterliggjør den åndelige oppfatningen i sosiale medier på, minner om fremgangsmåten et vestlig Taliban ville ha brukt, sier Trond Blindheim.
.
.
Jeg etterlyser med andre ord mediehus og redaktører med ryggrad og integritet, som står i mot presset fra nett-troll, HEF og deres mørkemenn som utgjør fotsoldatene i “ingen liker å bli lurt” kampanjen, noe som strengt tatt er tvingende nødvendig om vi i det hele tatt skal ha et tillitsforhold til norsk presse.
.
Vi vet media er kjøpt og styrt – men at de nå kjøpes på billigsalg av nett-troll som skal ha alle inn i samme tenkeboks og som skyter med kanoner på folk som tenker egne tanker, er skremmende – for dette utgjør en stor trussel for ytringsfrihet og demokrati. Jeg etterlyser også objektivitet og nøytralitet hos journalister – Sindre G. Meldalen i Dagbladet og Yvonne Fondenes hos TV2 er eksempler på det motsatte, og det kunne være interessant å høre hvor disse har mottatt “informasjonen” sin fra.
.
The big picture – er Norge på vei til å bli styrt av fundamentalister? At journalister lar seg mate med såkalt “informasjon”, les desinformasjon, og med det lar seg redusere til å bli løpegutter for fanatiske nett-troll, er ikke bare lavmål, men noe redaktørene bør ta på alvor og gripe fatt i. Rådet er å innkalle til fellesmøte og minne journalistene om hvorfor de er ansatt – samt høre med enkelte fra hvem de har fått “informasjon”, les “sladder” fra – for kanskje slik vil norsk presse forstå at de lar seg bruke av en gjeng fanatiske fundamentalister, noe også Blindheim er inne på.
.
Som et eksempel vil jeg nevne saken der NRK nylig inviterte Hans Kristian Gaarder til debatt i en sak gjeldende vaksiner, dette etter at investor Øystein Stray Spetalens datter ble syk og Spetalen gikk ut med kraftig kritikk om manglende informasjon rundt helseskade og bivirkninger. I likhet med svært mange mener Gaarder at vaksiner i dag er en risikosport.
.
Dette finnes det svært mye dokumentasjon på for alle som gidder å foreta et klikk på nettet. Det derimot Dagbladet foretar seg i saken – i stedet for å belyse vaksiner og gjøre litt research selv – er å gå ut etter NRK`s program og sverte Gaarder med samme metode som nett-trollene. Dagbladet forholder seg ikke til sak eller Gaarders mange viktige poenger, men henger mannen ut som direkte gal og bruker uttalelser han har kommet med i underholdningsprogrammet Trygdekontoret i 2012, uttalelser som overhodet ikke har noe med vaksiner å gjøre – som “bevis”.
.
Dette er ikke bare latterlig – det er totalt uakseptabelt og har lite med seriøs journalistikk å gjøre, og både journalist Sindre G. Meldalen og Dagbladets redaktør burde gått på dagen. Men det er ikke helt svart, for i motsetning til Dagbladet begynner heldigvis noen mediehus nå å våkne. NRK mottok en del klager i forbindelse med vaksinedebatten grunnet feil tittelbruk på Gaarder, og sier følgende:
.
– Her har tydeligvis mange blitt forbannet, og satt seg ned for å klage. Det kan virke som det er en form for organisert kampanje bak dette, men klagene er individuelt fylt ut og ofte velformulerte, sier rådssekretær Berg-Hansen.
.
Organiserte kampanjer påvirker mediene, altså. Så hva skal vi tro om dette? At Dagbladet er stokk dum som lar seg bruke i en lite konstruktiv “ingen liker å bli lurt” kampanje? Igjen, minner om det jeg skrev om HEF over her.
.
Vi kan alle fort bli terrorister om vi mener noe annet enn mainstream. Jeg skal ta med et eksempel til. Lokalavisen Varden har skrevet flere nedsettende artikler om Ingunn Røiseland der hun knyttes til konspirasjonsmiljø, amerikansk terroristbevegelse og ikke mindre knyttes opp til Oklahoma-bombingen i 1995.
.
Slikt søppel serverer altså Varden om et menneske – uten å sjekke om det er hold i påstandene!
.
Dette er meget grovt, så jeg sendte følgende mail til Tom Erik Thorsen, sjefredaktør i Varden: – Jeg vil minne om at denne artikkelen er brudd på Vær varsom plakaten og syntes det er underlig og sørgelig at en redaksjon kan sette slike grove og udokumenterte påstander på trykk uten å sjekke fakta! Dette er usedvanlig dårlig journalistikk – har dere ikke kjennskap til noen form for presseetikk? Blant annet disse punktene:
.
1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.
.
1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.
.
2.2. Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.
.
Jeg imøteser redaktørens svar på dette da jeg har tenkt å lage sak på det. Tom Erik Thorsen hadde ikke noe svar å komme med – han ønsket kun å vite om “dette ble en sak”. Skjønner?
.
TV2 – med skjulte agendaer. Det tredje eksempelet jeg vil hente frem er hvordan TV2 behandlet Rettsikkerhetsgruppen vår – en gruppe som ble opprettet fordi norsk rettssikkerhet ikke er vanntett – det er mange som har blitt utsatt for grovheter og vi har mange eksempler på saker som har vist seg å være dårlig håndtert med fatale følger. Norge har flere ganger blitt felt for brudd på menneskerettigheter. Har TV2 noe i mot at det settes søkelys på rettssikkerhet? Er det ikke fornuftig at rettssikkerheten kvalitetssikres?
.
Selvsagt er det naturlig at denne gruppen består av mennesker med et levd liv bak seg og erfaring på området. Der var ikke TV2 enig, så i stedet for å la gruppen få jobbe i fred, hengte TV2 ut gruppens medlemmer til spott og spe for hele landet.
.
Det er altså vanskelig å forstå TV2s hensikt i denne saken. Kanskje noen bør sjekke opp hvem som står bak – for dette henger jo ikke på greip og strider jo mot all fornuft. Jeg har fått lov å publisere Marius Reikerås åpne brev til TV 2 og Yvonne Fondenes, og det kan leses i sin helhet her.
.
Vel, den som kaster den første stein var det noen som sa en gang! Vi har alle, til tross for at TV2 ikke har skjønt det – en fortid. Om det skal være slik at ting vi har sagt eller kommentert på en FB side skal kunne innhente oss og brukes mot oss med den hensikt å fortie oss – så er ytringsfriheten og demokratiet i fare.
.
Og igjen – om det er slik at vi ikke skal få tenke egne tanker og ha vår egen overbevisning om hvordan vi ønsker å leve uten å bli fremstilt som gal av nett-troll, og nå også av journalister og redaksjoner som ikke skjønner de blir brukt – så har demokratiet allerede tapt.
.
Norsk presse skitnes altså stadig mer til. Og det er med tristhet jeg konstanterer at pressen i økende grad videre-sprer løgner, mobber og trakasserer enkeltmennesker fordi disse har uttalt seg i en sak eller har en overbevisning de lever etter. Vi har sagt nei til mobbing – pressen bør også forholde seg til dette. Det er også totalt uakseptabelt at enkelte redaksjoner lar seg styre av personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.
.
Pressen har med andre ord mistet sin integritet. Noter dere igjen hva NRK sa – det kan virke som om det er en organisert kampanje bak dette. Vi kan ikke ha det slik at organiserte kampanjer styrer pressen. Derfor – kommer DU over en reportasje som er direkte krenkende mot noen, så spør deg om hvem som står bak – om motivet og ta til motmæle. Ikke nøl med å sende en mail til ansvarlig redaktør med følgende melding:
.
Stopp dritt-pressen. Denne type søppel fortjener ikke pressestøtte.
Vær varsom-plakaten er det noe som heter – vi ønsker skikkelig journalistikk tilbake!
.
Dagbladet er jo et godt sted å begynne, som i stedet for å gjøre en jobb og foreta undersøkende journalistikk rundt HPV vaksine, serverer oss en drittpakke om et enkeltmenneske som har tatt et standpunkt i saken og trekker inn uvesentligheter for å så tvil om vedkommendes troverdighet. Dagbladet undergraver med dette sin egen troverdighet. For drittpakker er virkelig ikke hva vi lesere trenger – vi trenger informasjon tuftet på sannferdig dokumentasjon!
.
Vi husker hvordan avisen turet frem i Schjenken-saken der de ble dømt til å betale 200 000 kroner i oppreisning. Vær varsom plakaten er altså noe alle og enhver bør minnes om, spesielt statssubsidierte aviser!
.
Mail til Dagbladets redaktør er: John.Arne.Markussen@dagbladet.no.
..
Avslutningsvis gjør jeg oppmerksom på at jeg ikke kjenner noen av de jeg har brukt som eksempler i dette innlegget, dette for å komme nye konspirasjonsteorier i forkjøpet. En FB side for lesere som har fått nok av denne type medieharsellering av folk, finner du her. Og helt til sist og nok en gang – vi må ikke glemme Tore Tønne! En del inkludert meg, mener avisene drepte Tore Tønne med sine hårreisende overskrifter.
.
Det kan bli flere slike saker om vi ikke nå sier: Stopp drittpressen! Og stopp statstøtten til HEF som forfølger og trakasserer folk!!
…….
.

Spre kjærlighet og glede, for da blir verden et bedre sted å være for oss alle.

Mvh. Trude Helén Hole

MIN FORFATTERSIDE 

Mine online vinkurs og vinkompendium finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Mitt firma – Blogg – Bilder – Vinkurs – Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Trude HelenHole 4

 

Skjermbilde 2019-03-22 kl. 11.15.30

0 comments on “Når pressen gjennom mobbing dreper ytringsfriheten og kveler demokratiet

Leave a Reply