Management & Health News

Mother nature knows what she is doing if we leave her alone. La ulven leve!

Det finnes svært mange sauer her i verden, og noen av dem går på to bein.

Ulv

Jeg derimot – er en ulv som går mine egne veier og ulver vet dere, skal en ikke undervurdere. Fra delvis spøk til alvor, ulven er et fantastisk dyr som er viktigere enn hva enkelte synes å mene, en del norske bønder inkludert. De bør ta en titt på denne videoen.

Litt om norsk ulveforvaltning, eller mangel på dette. Kun ti prosent av erstatningskravene for tap av sau, rettes mot rovdyr – resten er sykdom, brudd eller forgiftning etc. Med andre ord dør 90% av sauene på beite av andre grunner enn rovdyr.

Det vi midlertid får høre via media, er hvordan “fortvilte” bønder spyr ut eder og galle, og ønsker rovdyrene dit pepperen gror, hvor nå det måtte være.

At ulven er utpekt som den store stygge er fordi bøndene roper ulv, ulv hver gang anledningen byr seg, og media jobber med amputert venstrehånd og liker det opportunistisk og blodig. For dette er faktorer som selger.

– Problemet er at media og alle andre tar for gitt at rovvilt er den faktiske dødsårsak bak de erstattede sauene, eller enda verre: At rovvilt står bak alle tapene som saueeierne melder inn, sier Yngve Kvebæk i Foreningen våre rovdyr.

Han trekker frem et eksempel hvor det sto i avisa at jerven hadde tatt 908 sau i tre kommuner i Nordland. I virkeligheten dreide det seg om 908 sauer bøndene hadde søkt om erstatning for. Deretter vurderte Fylkesmannen søknadene og ga erstatning for 661 sau. SNO dokumenterte at kun 34 av disse som jervedrept.

At media ikke gjør jobben sin – er urovekkende.

-Det finnes en forskrift som tilsier at man kan erstatte husdyr og tamrein på denne måten uten dokumentasjon. Det er et uttrykk for en usedvanlig og sjelden raushet fra offentlige myndigheters side, sier Kvebæk.

I Norge er ulven regnet som kritisk truet, allikevel ble nesten 25% drept i fjor. I Norge viser statistikken for sau at det blir sluppet rundt to millioner dyr på beite hvert år, rundt 130 000 av disse går tapt. Det blir gitt rovdyrerstatning for rundt 30 000 sau hvert år som tilsvarer 1,5 prosent av alle sauene som blir sluppet ut på beite.

Tilsvarende ble det dokumentert skutt eller drept over dobbelt så mange ulver i 2013 som i 2012, dvs 17 ulv av en bestand på rundt 80 ulver ble drept, hvorav ca 50 av disse er streifdyr i grenseområdene Norge/Sverige.

Dette tilsvarer nesten 25% av ulvebestanden som er kritisk truet, og i følge Dagbladet ble det på toppen av det hele skutt to bjørn og ytterligere to ulver før årets beitesesong grunnet av potensiell skade de kunne forårsake.

Kan vi være bekjent med denne type useriøs forvaltning av truede dyrearter?

Dette er Norge i et nøtteskall. Vi (politikerne) lukker øynene, stikker hodet i sanden og krysser fingrene. Og slik mister de i hvert fall min respekt. Det hele er patetisk.

-Det skal bli interessant å se effekten av rovdyrtapene bøndene henviser til, når det har vært så mange fellinger, sier biolog og politiker i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson.

Og slik tenker jeg også. Om 25% av ulvene ble drept i 2013, bør vel rovdyrtapet på sau reduseres tilsvarende, det skal bli interessant å se – det er på tide vi får fakta på bordet.

Tapsfordelingen på de forskjellige rovdyrene er slik (2008 tall):

  • Bjørn: 688 dokumentert
  • Gaupe: 601 dokumentert
  • Jerv: 461 dokumentert
  • Kongeørn: 128 dokumentert
  • Ulv: 89 dokumentert

Så hvorfor roper ingen ørn, ørn? Vel, at 90% av sauene dør eller blir borte av andre årsaker enn rovdyr og ørn – er selvsagt ikke spesielt spennende å skrive hjem om, er det vel? Men dette burde vekke atskillig større oppmerksomhet enn de 10% som naturlig nok forsvinner i rovdyrmagene, hvor ulven statistisk ligger på siste plass – for media har tross alt et ansvar når det gjelder å forholde seg til fakta.

Så mitt forslag er at vi lar ulv være ulv og lar den være i fred, så får sau være sau. Det har seg nemlig slik at det finnes ingen bedre forvaltere av moder jord, enn dyrene og naturen selv – mens vi mennesker, derimot, i all vår dårskap og grådighet ødelegger den.

Her er nok en gang filmen om ulven i Yellowstone National Park, så kan dere se hvordan det ene påvirker det andre.

Trude Helén Hole på en onsdag… trodde det var tirsdag, gitt. Skjønner ikke hvor tirsdag ble av. Lurer på om jeg kan søke om erstatning?

New Spirit Communication.

Mine ebøker finner du her på eReadz. 

0 comments on “Mother nature knows what she is doing if we leave her alone. La ulven leve!

Leave a Reply