News

I anledning debatten omskjæring av gutter, hva med jentene?

I anledning debatten rundt omskjæring av gutter og skandalen i Sverige, tar jeg opp igjen et av mine hjertebarn – omskjæring av jenter som ikke får samme oppmersomhet, men hvis inngrep er langt mer groteskt. Omskjæring av jenter skjer også i Norge, på norske kjøkkenbord i følge TV2. Men ingen straffes. Ny forskning viser at somaliere i Oslo ser på jente-omskjæring som barbarisk, i følge Blend og Forskning.no. Det er på tide norske politikere ser det på samme måte og stiller krav til at lovverket følges, og straffer mennesker som begår ugjerningene! Politikerne har sviktet barna – Solveig Horne må ta grep. Dagens tilstand er et grovt politisk svik som aldri ville ha blitt utvist mot etnisk norske barn. Foreldres kulturelle og religiøse bakgrunn har forrang for barnets helt grunnleggende kroppslige og rettslige beskyttelse. Den bestialske kjønnslemlestingen vil fortsette fordi dette forties og fordi dette ikke får konsekvenser for de djevlene som utfører barbariet. Den som tier samtykker. Spørsmålet er – skal vi fortsatt tie? Syntes vi det er ok å tillate at mennesker skjærer kroppsdeler av unge jenter og lemlester dem for livet? Eller skal vi nå legge press på media og politikere om å gjøre noe? Det er tross alt media og politikerne som er i posisjon til å belyse, opplyse, sette krav og derette handle – og med det redde liv og helse til disse jentene. Vi kan jo begynne med å følge loven og straffe folk som medvirker og begår kjønnslemlestelse, for ingen straffes i Norge. Lov om forbud mot kjønnslemlestelse ble vedtatt i 1995. § 1 Den som forsettelig utfører et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer, straffes for kjønnslemlestelse. Straffen er fengsel inntil 3 år og inntil 8 år dersom inngrepet har som følge død eller betydelig skade på legeme eller helbred. Medvirkning straffes på samme måte. I 1997 annullerte Oslo byrett et ekteskap der en norsk-somalisk jente på 17 var blitt tvangsgiftet i Etiopia. Da mannen oppdaget at hun ikke var omskåret ble det gjort på henne med tvang. Annulering av ekteskapet var altså konsekvensen for å bryte en lov der strafferammen er mellom 3 og 8 år… Hva om dette var en norsk kvinne? Ville resultatet vist seg annerledes da? Manglende bevis? Dagbladet fortalte i 2001 historien om mor som anmeldte ektemannen fordi døtrene var lemlestet i Gambia. De gambiske jentene ble undersøkt på Ullevål sykehus for kjønnslemlestelse i 2001. Det ble konstatert at både klitoris og indre kjønnslepper var skåret bort, men saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling. I 2000 dokumenterte Rikets tilstand flere tilfeller av kjønnslemlestelse i Norge blant somaliske og gambiske jenter. Minst 185 norsk-somaliske jenter ble kjønnslemlestet fra 2004-2007, og i 2010 ble det oppdaget flere tilfeller av lemlester i de norske hjem, i følge TV2.  Men ingen er blitt tiltalt eller dømt for kjønnslemlestelse i Norge siden forbudet kom i 1995. I følge Klassekampen har alle saker politiet har mottatt per juli 2012 om kjønnslemlestelse blitt henlagt. Hva sier dette om loven og om Norge, om politi og myndigheter? Norge kan ikke vende det blinde øyet til og tillate at mennesker skjærer bort kroppsdeler på unge jenter. Solveig Horne – dette må du bare ta tak i NÅ! Og hvor er kvinnegruppen Ottar ?? Advarer mot sterke bilder. Jeg fikk nylig en mail om Andrea Bruce – en sterk dokumentarfotograf med link til fotografens meget sterke bildeserie om kjønnslemlestelse. Den stakkars, blide jenta trodde hun skulle i bursdagsfeiring… Ord er overflødig: Bildeserie. Trude Helén Hole, forfatter og eier av http://www.newspirit.no

0 comments on “I anledning debatten omskjæring av gutter, hva med jentene?

Leave a Reply