News

Går det med vannet som med strømmen?

I Norge er vannet allemannseie – men vi kan ikke ta vannet eller denne retten for gitt. Ei heller at det er rent. Ting kan endres – og det kan skje fort. Vannet vårt kan skitnes til – og bli kommersialisert. Jeg anbefaler dere å se på dette foredraget av Trude Malthe Thomassen, i Vannbevegelsen. Temaet er hva som skjer med vannforsyningen i Norge: går det med den, som med strømmen?  Vil vi få ett selskap for renseanlegget og et annet for levering av vannet? Og vil private aktører kunne håve inn fortjeneste på drikkevannet, slik de gjør på kraftverkene og strømledningene?

Foredraget ble holdt på Sandefjord bibliotek 9. april 2014, og arrangør var Miljøpartiet De Grønne. Her kan dere lese mer. Vannforsyningen en økonomisk tjeneste. Norske myndigheter har nå valgt å kalle vann en vare og å karakterisere vannforsyningen som en økonomisk tjeneste. Det vil si at vannet ifølge EØS-avtalen skal konkurranseutsettes. Erna Solberg har derfor bedt Sintef utrede en rapport om hvordan vannet kan konkurranseutsettes i likhet med strømmen.

Slik trenger det ikke være. Stopp kommersialisering av vannet vårt! I EU-landene har det vært en underskriftskampanje som samlet nærmere 1,7 millioner underskrifter mot konkurranseutsetting. EU-kommisjonen har derfor godtatt at vann skal være unntatt fra Konsesjonsdirektivet i tre år, før saken revurderes. I Norge er dette viet svært liten oppmerksomhet og mediene er tause. Men vi har sosiale medier – så bryt stillheten og sett fokus på vannet vårt og faresonen den nå renner inn i med ett klart budskap til norske myndigheter: de får ikke klusse til vannet vårt! Vi ønsker fritt vann for alle – også våre barn og barnebarn! Her kan du signere for å verne drikkevannet vårt mot kommersielle krefter. 

Trude Helén Hole  

0 comments on “Går det med vannet som med strømmen?

Leave a Reply