News

Vil de blå følge opp sin næringspolitikk?

Når det gjelder grundere og små næringsvirksomheter? Jeg følger i dag opp min artikkel Staten flår deg, og ler hele veien til banken. For nå som årsoppgjøret er ferdig og jeg ser svart på hvitt hvordan det slår ut å være selvstendig næringsdrivende rent økonomisk, så ser jeg virkelig frem til at de blå skal iverksette de tiltak de har foret oss med i årevis når det gjelder å tilrettelegge for grundere og små næringsvirksomheter.

Do you have a dream about starting your own business? Keep the dream – and forget the rest!

Å være grunder krever mot i brystet og vett i pannen. Det er en evig kamp å være grunder og drive for seg selv – så du bør ha stor lidenskap for det du holder på med for å få til noe – å få til noe kontruktivt tar tid. Om du ikke heter Røkke, Ringnes eller Stordalen til etternavn, så forbered deg også på magre tider. Men i fjor sommer etter en meget stor og godt utført jobb for SAS, kom jeg imidlertid dithen at jeg tenkte jeg skulle heve lønn for første gang, og det ble jo selvsagt litt sånn – juhuuu, I`m a rich bitch.

Men så fikk jeg en mail fra regnskapsfører og da kom sjokket. Min velfortjente lønn ville koste meg nærmere 75.000.- i rene penger til staten. Og staten, hva gjør den for grundere? Nada.

Så jeg betalte tilbake 60% av det jeg hadde tatt ut fordi jeg rett og slett ikke hadde råd til å ta ut lønn i eget firma for jobben jeg selv hadde gjort, og endte med å ta ut 40.000.- netto. Oppå dette betalte jeg selvsagt skatt med glede pålydende 21.207.-

Men i tillegg, og her kommer statens ulogiske grådighet til syne, må jeg betale 9.476.- pluss omkostninger, altså i overkant av ti tusen i arbeidsgiveravgift på meg selv.

Så regnestykket er slik: for å ta ut 40.000.- netto for hardt arbeid, ja, vi grundere må arbeide hardt for å få arbeid, så betaler jeg altså 31.563.- til staten. Nesten det samme som jeg tar ut i lønn. Om ikke dette er et jævla ran, så vet ikke jeg!

Løpende utgifter løper fort. I tillegg må vi som driver for oss selv og prøver å være en ressurs for samfunnet, ta alle løpende utgifter selv, som blyant, papir, PC, blekk og dopapir, alt det vanlige ansatte slipper unna og selvsagt ikke tenker over. Disse løpende utgiftene bør helst kunne dekkes av løpende inntekter, men det er ikke alltid slik i en oppstartsfase. Så skal du starte for deg selv – så vær forberedt på å jobbe hardt og det hele tiden.

Vi betaler mer til staten enn vanlige arbeidstakere – men stenges ute fra sosiale rettigheter. Hvor rettferdig er det? Grundere og små næringsvirksomheter jobber utrolig hardt, og betaler altså mer til staten og har et høyere kostnadsbilde enn vanlige arbeidstakere. Likevel får mange ikke benytte seg av rettigheter som sykepenger, foreldrepenger og dagpenger om det går til helvete. Denne politikken er grovt diskriminerende og lite næringsvennlig, så vær nøye med hvilket type firma du oppretter – for du hopper bokstavelig talt uten sikkerhetsnett.

Kvise på samfunnets rompe? Så, er det noe poeng å være grunder, forsøke å drive for seg selv med nyskapning og være en såkalt ressurs for samfunnet? Være ett av de små, viktige samfunnshjulene den forrige regjeringen skryter av å ha lagt forholdene til rette for? De røde gjorde jo ikke det – tvert om.

Vel, det er mulig. De blå har programfestet at de skal gjøre en bedre jobb enn de røde. Nå sitter de i regjering og jeg venter i spenning. Jeg håper det ikke går i samme retning som artikkelen jeg skrev om Bent Høie og akuttmottakene. For spørsmålet er om ikke også denne regjeringen vil se oss i øyene og lyge når de sier at grundere er viktig for samfunnsutvikling og næringsliv. Historien har vist at vi ikke er det, og hva skjer når politikken ikke omsettes i handling, om de blå ikke endrer kurs?

7 av 10 grundere overlever ikke. Om AP politikken videreføres av de blå, videreføres også dette:

1. Du gir opp relativt ruinert og går til NAV, og henter pengene dine derfra i stedet for å jobbe. (ps, om du ikke har hatt råd til å ta ut lønn i oppstartsfasen av bedriften din en viss periode og har feil selskapsform, får du altså nada, au skitt…)

2. Du er allerede så utslitt at du ender på søppelhaugen og hever trygd resten av livet… (oj, oj, det samme kriteriet som under 1, kommer også her, dobbelt skitt)

3. Du blir fast ansatt hos andre i stedet, og Norge går glipp av en arbeidsplass og næring som kanskje kunne ha vokst seg større. Stordalen, Røkke er allerede nevnt som navn på folk som begynte i det små, Thon må jeg også nevne.

4. Du fortsetter, men tar i mot pengene fra kundene dine svart der du kan.

And believe me, punkt 4 er utbredt. Jeg har etter “oppdagelsen” i sommer snakket med mange om svarte penger, mennesker som jobber med politikk & næringsliv, fra bønder til kunstnere – og samtlige sier de tar i mot svart betaling der de kan grunnet nevnte politikk – den grådige staten som suger deg tom for blod og penger.

Dette er forøvrig en naturlig og folkelig regulering på den ufornuftige AP politikk som føres, og det sier seg selv – noe bør gjøres. Innovasjon, nyskapning og små grundervirksomheter og nye næringer må få rammevilkår til å utvikle seg og vokse.

Jeg ser frem til at den blå regjeringen nå griper fatt i sine lovnader og omsetter dem til handling. Følgende bør endres innen regjeringens første driftsår:

1. Arbeidsgiveravgift bør fjernes. Grundere og næringsdrivende skal betale skatt som alle andre, men ikke straffes med arbeidsgiveravgift på seg selv.

2. Grov diskriminering bør bort og like rettgiheter innføres. Alle som arbeider i Norge bør ha samme rettigheter.

3. Forenkle generelle regler og byråkrati slik at grundere kan fokusere på det de kan, og ha trygghet om at de gjør ting riktig og lovlig.

Så da er oppfordringen klar til de blå, omsett ord i handling – det er nemlig hva vi grundere gjør for å overleve.

Trude Helén Hole, New Spirit, på en snørik mandag…

0 comments on “Vil de blå følge opp sin næringspolitikk?

Leave a Reply