News

Norge sover i timen når det gjelder norsk film

Tornerosesøvn. Norge gjesper i vei om mangt og meget, og i mellomtiden forsvinner oljen, den som gjorde oss rike over natten. Det er dumt, vi vet nemlig at rikdom kan forsvinne like fort som den kom om en ikke klarer å løsrive seg Tornerosesøvnen.


Også når det gjelder norsk filmindustri sover Norge. Det syntes som at enkelte ikke evner til å se hvilken ressurs dette kan bli om ting gjøres riktig.

Øystein Karlsen, regissør og manusforfatter har en god artikkel Hva er dere driver med… i Dagbladet 21.2.2014, der han etterlyser intern vilje til å satse på film og tilrettelegge for å få internasjonal filmproduksjon til å satse på Norge, samt evne til å se de positive ringeffektene dette vil gi.

Jeg vil i den forbindelse nevne Sør-Afrika – et fantastisk land som har satset stort på film, foto og reklameproduksjon. Dette utgjør i dag en stor og viktig industri for landet. Mer kan du lese her Filming in South Africa.

Fra nettstedet South Africa’s film industry – kan du lese følgende: “South Africa has a vibrant, growing film industry that is growing in reputation and is competitive internationally.

Local and foreign filmmakers are taking advantage of the country’s diverse, unique locations, as well as low production costs and favourable exchange rate, which make it cheaper to make a movie here than in Europe or the US.

The government has identified the film industry as a sector with excellent potential for growth, and is regarded as a catalyst for both direct and indirect employment of people from different sectors of the economy.

The South African film and television industry contributes around R3.5-billion a year to the country’s economy, according to a 2013 study conducted by the National Film and Video Foundation, an agency of the Department of Arts.”

Økonomisk og sosial vekst, kompetanseheving og turisme. Dette har de altså forstått i Sør Afrika og på Island. I Norge derimot, er vi ikke smarte nok, vi ganske enkelt sover i timen. Men oljen varer ikke evig – vi må ha flere bein å stå på og de må vi få opp og stå nå. Noen må våkne og ta grep.

Økonomiske og sosiale ringvirkninger står nevnt over her, vi har et fantastisk land å by på rent scenemessig, og vi begynner å få rimelig bra kompetanse innen industrien, noe som fort kan svekkes om det ikke satses ytterligere på vekst, og ikke minst vil filmindustrien bli en suveren måte å markedsføre Norge på – slik at vi i fremtiden kanskje til og med også kan ha turisme som en stor næring i motsetning til i dag, hvor den heller fremstår som flau bris i forhold til hva den kunne vært, med stadig sviktende besøkstall.

Synergier vi ikke aner konturene av. Vi må få øynene opp for nye næringsområder og våge å satse. Vi må ganske enkelt begynne å legge forholdene til rette for vekst også i andre næringer – vi må begynne å investere i eget land. Norsk filmindustri er en ressurs vi bør bygge videre på. Om vi satser og satser stort, tror jeg norsk filmindustri vil gi synergieffekter vi ikke aner konturene av.

Øystein Karlsen peker på en nødvendighet for å få dette til – nemlig insentiver. Nå har vi nettopp slettet Kongos gjeld på 134 millioner, så det burde være mulig å gi insentiver for å få fart i norsk næring. 

Fra Karlsens tekst: “En insentivordning vil i prinsipp si at dersom en utenlandsk filmproduksjon legger innspillingen sin til landet, så får de en gitt prosentdel av pengene de bruker tilbake fra staten. På Island for eksempel er refusjonssatsen 20 prosent. Det har gjort at Island med snaue 300 tusen innbyggere de siste 5 årene, har vært vertsland for innspillinger som «Game of Thrones», «Oblivion» med Tom Cruise, Ridley Scotts «Prometheus», «Batman Begins» og «Noah» med Russell Crowe for å nevne noen.” Les hele artikkelen her.

Hva slike innspillinger med tilhørene synergieffekter vil kunne gjøre for Norge, er spennende å tenke på – en tanke som nå bør omsettes til handling. Når Sør Afrika og Island får det til – så bør vi kunne få det til i Norge også. Vi har nemlig økonomi til å kunne investere, gi insentiver og konkurrere om dette markedet og med det få vekst i en rekke norske næringer. Så enkelt er det.

Trude Helén Hole

0 comments on “Norge sover i timen når det gjelder norsk film

Leave a Reply