News

NAV driver dokumentforfalskning

Og dette vet jeg – for jeg har selv blitt utsatt for dette for en del år siden. Jeg skulle ha fødselspermisjon frem til 18.8 for da skulle jeg studere historie. Ut i oktober fikk jeg et brev fra NAV som med en meget utidig ordlyd omtrent gjorde meg til kriminell over natten. Brevet kunne fortelle at jeg hadde mottatt fødselspenger tre uker lenger enn det jeg hadde rett til. Om ikke dette var tilbakebetalt innen en uke – var helvete løs, og påtalemyndigheter neste. Jeg gikk da ned til NAV og ba om å få mine egne søknadspapirer utlevert og ganske riktig, jeg hadde selvsagt skrevet tom. 17.8. Men en saksbehandler i NAV hadde krysset over min dato og skrevet 10.9 – og signert!

Hvorfor dette ble gjort fikk jeg aldri noe svar på. NAV bryter altså loven og endrer dokumenter vi sender dem – og vi blir skurkene. En slik forvaltning finner jeg særdeles urovekkende.

Uakseptabel behandlingstid og mistenkeliggjøring av brukerne. Lite tillitsvekkende er det også at det tar NAV år å regne ut et enkelt bidragsbeløp. I mars i fjor kontaktet jeg NAV for å få fastsatt beløpet for meg og min eksmann. 12 dokumenter med vedlegg har siden den gang flydd frem og tilbake, hver gang med nye momenter fra NAV og mistenkeliggjøring, det selv om alt av dokumenter som kreves ble tilsendt med søknaden fra meg og min eksmann, og igjen, en ordlyd som vekker alt annet enn tillit. At vi nå oppfatter NAV som en fiende som skal gjøre oss til skurker – hadde vi virkelig ikke forventet. Vi ville bare ha et tall å forholde oss til, i stedet blir vi bare sliten og frustrert. Jeg forstår godt at NAV gjør folk syke.

Svar har vi heller fortsatt ikke fått – ett år etter. Er dette akseptabelt? 

Har NAV blitt et monster? I dag kom jeg over en side som jobber for en “endring av uakseptabel forvaltingpraksis” – den siden skal jeg gjøre meg mer kjent med. I dag fremmer jeg derfor historien om Lars Kreken som sliter med NAV og dokumentsforfalskning som er kriminelt – men som tydeligvis er vanlig praksis i NAV.

Lars Kreken sitter med to utgaver av en og samme spesialisterklæring.

Lars Kreken reagerer sterkt på at Nav Alna hevder de ikke foretar endringer i originaldokumenter i forbindelse med Elise Lang-saken. Kreken hevder nemlig å ha bevis på at Nav har gjort nettopp dette i hans tilfelle.

I forbindelse med sin uføretrygdsøknad ble han innkalt til Navs rådgivende lege i januar 2007. Årsaken var at Nav fant det nødvendig å innhente nye medisinske opplysninger.

I ettertid ga Nav ham tilgang til spesialisterklæringen som legen skrev etter konsultasjonen. Kreken ante uråd da denne var skrevet med en ufullendt setning. Derfor ba han om å få samme journal tilsendt fra legen.

Det viste seg at journalen fra Nav ikke samsvarte med journalen fra legen. Kreken mener legejournalen ble endret etter at den kom Nav i hende. Flere setninger som bekrefter Krekens fysiske plager er rett og slett fjernet i det tre sider lange dokumentet.

– Dette er dokumentforfalskning! Det er kriminelt! sier han.

Avgjørende for avslag. De to utgavene av spesialisterklæringen framstår som forskjellige på flere punkter. Versjonen som Kreken fikk tilsendt fra Nav inneholder også flere setninger som ikke er med i dokumentet han fikk direkte fra legen. Kreken mener endringene i spesialisterklæringen var avgjørende for ankeavslaget på uføretrygd. Her vises det blant annet til diagnosen «somatiseringslidelse», som bare er med i en av versjonene.

– Nav bruker egne endringer som avslagsbegrunnelse, sier Kreken.

Flere liknende tilfeller. Hendelsen føyer seg inn i en lang rekke liknende tilfeller. I ti år har Lars Kreken kjempet en kamp med Nav for å få tilkjent uføretrygd etter yrkesskade. Han mener fallulykken han var utsatt for i 1994 har direkte årsakssammenheng med helseplagene han har i dag

Nå har Kreken midlertidig uføretrygd ut neste år. Den lange kampen og usikkerheten om framtida tærer på kreftene. Han får heller ikke dekket nødvendige helseutgifter. Dette til tross for at flere fysioterapeuter har påpekt årsakssammenhengen.

Byttet ut ord. I 1999 var han hos trygdekontorets rådgivende lege til en tilsvarende konsultasjon. Forøvrig var dette samme legen som han senere var hos i 2007.

I spesialisterklæringen etter konsultasjonen skriver legen følgende: «Saken er vanskelig å vurdere med tanke på hva av nåværende plager som eventuelt måtte kunne tilskrives fallet i -94. Selv om opplysninger i saken er noe sparsomme for perioden som fulgte, kan en antakelig anse smertene interscapulært som en direkte følge av fallet».

I forbindelse med ankesaken på uføretrygd refererer Fylkestrygdekontoret spesialisterklæringen. Her er ordet «antakelig» byttet til «vanskelig»:

«Selv om opplysninger i saken er noe sparsomme for perioden som fulgte, kan en vanskelig anse smertene interscapulært som en direkte følge av fallet».

Også denne gangen skaffet han seg tilgang på den originale legejournalen, og oppdaget endringen. I begge tilfellene fra 1999 og 2007 har Lars Kreken gjort oppmerksom på endringene i journalene, uten at det er tatt hensyn til dette. Sitat slutt.

Så hva mener dere? Er NAVs praksis rundt dokumentsforfalskning og endringer noe vi bare skal akseptere?

Les også: Menneskets basalbehov neglisjeres av NAV uhyret…. av Kirsten Leikny Femundsenden, Må dokumentere amputerte bein, Ja, Ask har fortsatt Down.

……

Spre kjærlighet og glede, for da blir verden et bedre sted å være for oss alle.

Mvh. Trude Helén Hole

MIN FORFATTERSIDE 

Mine online vinkurs og vinkompendium finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Mitt firma – Blogg – Bilder – Vinkurs – Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Trude HelenHole 4

Skjermbilde 2019-03-26 kl. 07.19.35

 

0 comments on “NAV driver dokumentforfalskning

Leave a Reply