News

Giftige nordmenn 3

Ålriiiight, jeg følger opp min forrige artikkel om Giftige normenn 1 og 2, men har ikke tenkt å skrive så veldig mye i dag – jeg har ikke tid, men heller referere til Aftenpostens artikkel Norge vil tillate mer gift i laksefôr. Jeg vil med dette be dem som tror at alt er såre vel i Norge om å tenke seg om en gang eller to. Det er nemlig ikke det. Vi er både uvitende og dumme, og farlige og grådige, og det er norske myndigheter også – som gambler med helsen vår til fordel for økonomisk gevinst. Mer om det lenger ned.

Norge vil tillate mer gift i laksefôr, nemlig 10 ganger mer av giftstoffet endosulfan i laksefôr enn hva som tidligere har vært lov. Stoffet er forbudt i hele Europa, så hva er det norske myndigheter egentlig tenker med og på? Tror de vi mennesker er immun mot gift fordi vi går på to bein og har et språk?

Vel, giftstoffer vi alle får i oss er i så fall underordnet – for det er økonomisk gevinst for noen som her er viktig. En eventuell regelendring vil innebære at oppdrettere får bruke laksefôr med høyere innhold av endosulfan, en plantegift som ifølge miljøverndepartementet er svært miljø- og helsefarlig – men som altså er mye billigere.

Endosulfan er svært helseskadelig og gir effekter på nervesystemet og er akutt giftig ved inntak, se lenger ned mer konkretisering. I miljøet er det svært giftig for fisk og hoper seg opp i næringskjeden. Det forblir i miljøet i lang tid etter utslipp og er blant annet funnet i Arktis – langt fra utslippskildene.

Norge og mattilsynet forgifter oss. Norge er verstingen som har presset på i nærmere tre år for å få EU med på å øke grenseverdien for giftstoffet, bekrefter Ingunn Ormstad, seniorrådgiver i Mattilsynet. Fra Mattilsynets høringsbrev: «Grenseverdien for innhold av endosulfan i fôr til laksefisk er av stor økonomisk betydning for oppdrettsnæringen både på kort og lengre sikt.»

Og der står det svart på hvitt – økonomi er viktigere enn folks helse, og dette kommer fra norske myndigheter. At miljø- og helsekostnader ikke er med i regnestykket, ståretter min mening til stryk.

Advarer mot oppdrettslaks. Spesiallege Anne-Lise Bjørke Monsen ved klinisk institutt på Haukeland universitetssjukehus advarer derimot mot oppdrettslaks. Årsaken er nettopp skadelige miljøgifter.

-Jeg anbefaler ikke gravide, barn eller unge til å spise oppdrettslaks. Det er for usikkert både hvor mye giftstoffer laksen inneholder, og hvordan disse stoffene påvirker barn, unge og gravide, sier Bjørke Monsen til VG.

Autisme, ADHD og redusert IQ. Hun peker på at den typen miljøgifter som er påvist i oppdrettslaks, har en negativ effekt på hjerneutviklingen og er assosiert med autisme, AD/HD og redusert IQ.

En større europeisk undersøkelse som omfattet rundt 8.000 nyfødte, viser at gravide med høye nivåer av miljøgifter i kroppen får barn med lavere fødselsvekt, noe som kan slå uheldig ut på barnets helse. Bjørke Monsen får også støtte fra sin kollega Bjørn Bolann, overlege og professor i medisin.

-Miljøgifter er det over alt. Vi får det i oss enten vi vil det eller ikke. Men det er om å gjøre å spise minst mulig av det, sier Bolann, og spør seg hvorfor man er nødt til å produsere laks med giftstoffer.

Og det spørsmålet stiller jeg meg også. At norske myndigheter setter noens profitt forans folk helse er direkte skandaløst. Skal vi finne oss i dette? Saken er grei. Jeg boikotter herved norsk oppdrettslaks.

Les også Giftige Nordmenn 1 og 2, og Et sykt Norge.

Trude Helén Hole, New Spirit.

 

0 comments on “Giftige nordmenn 3

Leave a Reply