Management & Health News

Norge vil tillate mer gift i laksefor, mao i deg!

Norge og Mattilsynet forgifter deg. I dag har jeg tenkt å følge opp min forrige artikkel om Giftige normenn 1 og 2, ved å referere til Aftenpostens artikkel Norge vil tillate mer gift i laksefôr. Jeg vil med dette be dem som tror at alt er såre vel i Norge om å tenke seg om en gang eller to, det er nemlig ikke det. Vi er både uvitende og dumme, og farlige og grådige, hvilket også er en god beskrivelse på norske myndigheter som gambler med helsen vår til fordel for økonomisk gevinst til private næringsinteresser. Mer om det lenger ned.

Norge vil tillate mer gift i laksefôr, nemlig 10 ganger mer av giftstoffet endosulfan i laksefôr enn hva som tidligere har vært lov. Stoffet er forbudt i hele Europa, så hva er det norske myndigheter egentlig tenker med og på?

Tror de vi er immun mot gift fordi vi går på to bein, har et språk og er fra Norge? Vel, giftstoffer vi alle får i oss er i så fall underordnet – økonomisk gevinst for noen få teller mer. En eventuell regelendring vil innebære at oppdrettere får bruke laksefôr med høyere innhold av endosulfan, en plantegift som ifølge miljøverndepartementet er svært miljø- og helsefarlig, men som altså er mye billigere. Endosulfan er svært helseskadelig og akutt giftig ved inntak. Giften forblir i miljøet i lang tid etter utslipp og er blant annet funnet i Arktis langt fra utslippskildene. I miljøet hoper giften seg opp i toppen næringskjeden, og ender til slutt i deg.

Med andre ord – Norge og mattilsynet forgifter oss. Norge er, tro det eller ei, altså verstingen som har presset på i nærmere tre år for å få EU med på å øke grenseverdien for giftstoffet, bekrefter Ingunn Ormstad, seniorrådgiver i Mattilsynet. Fra Mattilsynets høringsbrev:

«Grenseverdien for innhold av endosulfan i fôr til laksefisk er av stor økonomisk betydning for oppdrettsnæringen både på kort og lengre sikt.» Og der står det svart på hvitt – økonomi er viktigere enn folks helse! Og dette kommer altså fra norske myndigheter hvis oppgave tidligere var å beskytte oss og sørge for at Norge er et godt land å bo i.

At fokuset er økonomisk gevinst for oppdrettsnæringen, og miljø- og helsekostnader ikke er tatt med i regnestykket, er etter min mening svært alvorlig!

Advarer mot oppdrettslaks. Spesiallege Anne-Lise Bjørke Monsen ved klinisk institutt på Haukeland universitetssjukehus advarer derimot mot oppdrettslaks. Årsaken er nettopp skadelige miljøgifter.

-Jeg anbefaler ikke gravide, barn eller unge til å spise oppdrettslaks. Det er for usikkert både hvor mye giftstoffer laksen inneholder, og hvordan disse stoffene påvirker barn, unge og gravide, sier Bjørke Monsen til VG.

Og dette bør vi lytte til – vår helse skal det ikke gamles med.

Autisme, ADHD og redusert IQ. Hun peker på at den typen miljøgifter som er påvist i oppdrettslaks har en negativ effekt på hjerneutviklingen og er assosiert med autisme, AD/HD og i tillegg redusert IQ. En større europeisk undersøkelse som omfattet rundt 8.000 nyfødte, viste at gravide med høye nivåer av miljøgifter i kroppen fikk barn med lavere fødselsvekt, noe som kan slå uheldig ut på barnets helse. Bjørke Monsen får også støtte fra sin kollega Bjørn Bolann, overlege og professor i medisin.

-Miljøgifter er det over alt. Vi får det i oss enten vi vil det eller ikke. Men det er om å gjøre å spise minst mulig av det, sier Bolann, og spør seg hvorfor man er nødt til å produsere laks med giftstoffer.

Og det spørsmålet stiller jeg meg også. At norske myndigheter setter noens profitt forans folk helse er direkte skandaløst. Skal vi finne oss i dette? Saken er grei. Jeg unngår herved norsk oppdrettslaks så godt det lar seg gjøre!

Trude Helén Hole, New Spirit.

Les også Giftige Nordmenn 1 og 2, og Et sykt Norge.

Del gjerne. Vil du følge denne bloggen, trykk på FOLLOW oppe til høyre. Vil du lese gode bøker, lære om vin eller dra til kroatia – klikk her🙂

Skjermbilde 2017-06-04 kl. 11.28.30

0 comments on “Norge vil tillate mer gift i laksefor, mao i deg!

Leave a Reply