News

Staten tapte i vaksinesak

Staten tapte i vaksinesak. Den 24 oktober 2013 tapte staten meningokokk-vaksine-saken i høyesterett. I mer enn 20 år har staten trenert og skapt problemer for de som ble skadet av meningokokk-B-vaksinen. May Britt Hovland har nå endelig fått gjennomslag i høyesterett etter at staten har anket tap i både tingrett og lagmannsrett.

En stor prinsippsak er vunnet. Medhold i tingrett og lagmannsrett. Først i 2006, etter 15 år, ble det i følge TV2 slått fast at hun lider av kronisk utmattelsessyndrom, ME. Likevel fattet Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) vedtak året etter der de slo fast at Hovland ikke hadde krav på erstatning. Advokaten mener Høyesteretts beslutning nå er viktig.

Her startet meninokokk-B-vaksinesaken: Folkehelseinstituttet startet i 1988 er vaksineeksperiment på meningokokk B. Eksperimentgruppen var flere årskull norske ungdomsskoleelever og soldater i førstegangstjeneste. Allerede på informasjonsstadiet er det påvist grov svikt i tilrettelegging av den informasjonen som skulle være ungdommene og deres foresattes grunnlag for å vurdere hvorvidt de ønsket å stille sin helse disponibel for eksperimentell virksomhet. Helsedirektoratets kritikk og anbefalinger ble i liten grad tatt til følge av folkehelseinstituttet. Det er naturlig å tenke seg at de burde grepet inn å hindret FHI fra å begå forskningsetiske så vel som tekniske alvorlige feilgrep.

Selve evalueringen av meningokokkvaksineforsøket på 80 og 90 kan leses i sin helthet her. Det rettes kritikk mot en lang rekke forhold som er lite tilfredsstillende i henhold til eksperimentet. Spesielt rettes søkelyset mot mangefulle informasjon, da med henblikk på risikoaspekter og bivirkninger samt håndtering og tilretteleggelse for erstatning til de skadelidende. Det kan anbefales å lese rapporten i sin helhet. I det understående er det referert til konklusjon i kapittel 12.5 hvilket i hovedsak omhandler kritikkverdig og svak informasjon. Det er blant annet rettet kritikk mot hvordan ungdommene ble oppfordret til å avstå fra å søke legehjelp. Les mer her.

 

0 comments on “Staten tapte i vaksinesak

Leave a Reply