News

Leger som nekter bør fratas lisens

Tre av fastlegene i B? i Telemark nekter i f?lge Aftenposten?? henvise kvinner til abort og/eller sette inn spiral. Fastlegen Teresa Debicka henviser ikke til abort, mens fastlegene Ole-Andr? Skalstad og Dag Sele nekter ? sette inn spiral. Og denne lovstridige praksisen har visstnok v?rt praktisert i 20 ?r. S? jeg m? sp?rre: hva er dette for et antikvarisk og lukket samfunn? Har de egne lover i B?? Respektl?st og lovstridig.?Fylkesmannen er varslet, men har ikke foretatt seg noe.?Legen Ole-Andr? Skalstad sier at pasienter som er misforn?yd kan bytte til en lege i en av nabo-kommunene i Telemark, eller vente til det blir en annen lege ledig p? B? legesenter. Dette er ikke bare lovstridig, det er respektl?st.? Vi kan ikke ha et helsevesen der legen setter sine egne behov og overbevisning foran pasientens liv og helse. Ordf?rer Olav Kasland (V) i B? kommune mener praksisen er lovlig siden legekontoret praktiserer en fellesliste. Vel, en fellesliste er faktisk ikke relevant og det eneste Ordf?reren i B? oppn?r ved ? bruke dette som argumentasjon, er ? vise sin egen d?rskap i saken.? Loven er krystallklar: I Norge har ikke fastleger per dags dato rett til ? reservere seg mot ? henvise til abort eller gi ut prevensjon. Hvorfor f?r disse legene da ture frem som de vil?? B?r straffes.?Leger som nekter ? f?lge norsk lov b?r fratas lisens, f? en kraftig bot eller fengsles. Det m? nemlig alle vi andre som bryter norsk lov. I tillegg b?r Ordf?rer Kasland og eventuelt Fylkesmannen Kari Nordheim-Larsen?om hun ikke foretar seg noe, staffes for medvirkning til lovbrudd. Om mulig b?r ogs? Helseminister Bent H?ye anmeldes for medvirkning til lovbrudd, for ansvaret ligger til syvende og sist hos ham, selv om han ikke har skj?nt det selv. Legevirket er en gjerning – ikke en menneskerett. Hele saken er tragisk. Kvinner i sitt livs mest vanskelige situasjon skal ikke beh?ve ? m?te slike holdninger som det disse legene og de bl? n? representerer – det er skammelig og trist. Og hvis flere leger f?lger reservasjonsretten om den blir lovlig, hva blir alternativet da? Strikkepinner, fall i trapper, tylle i seg brennevin og bli sparket hardt i magen? Avh?r i abortnemnder? Legevirket skal ikke ut?ves med egne behov, overbevisning og makt som faktorer for virket. Legen skal sette pasientens behov, liv og helse i f?rste rekke. Legevirket er en gjerning – ikke en menneskerett. Derimot er det en menneskerett i f?lge norsk lov ? f? de helsetjenester vi har krav p?.? Hundre ?rs kvinnekamp redusert til et byttekort.?Kvinnekampen har vart i over hundre ?r. At kampen om kvinners egenverd, liv og helse, samt r?derett over egen kropp og framtid, n? blir brukt som forhandlingskort i et politisk spill – er ikke bare s?rdeles skuffende, det er skandal?st.? ? ta abort er ikke noe kvinner gj?r med glede. Tvert om. Det kvinner i slike situasjoner trenger, er profesjonell omsorg fra fagpersoner – ikke dritt fra kvakksalvere.?Denne maktut?velsen fra legene er direkte smakl?st og uverdig. De bl? partiene b?r stille seg i skammekroken, og de som bryter norsk lov b?r ganske enkelt straffes! Les ogs? om fl?ttlegen Rolf Luneng som ble fratatt sin legelisens med umiddelbar virkning, og??Legens nei rammer de svakeste?og N?r en celleklump settes foran menneske, er noe veldig galt.? Trude Hel?n Hole New Spirit

0 comments on “Leger som nekter bør fratas lisens

Leave a Reply