News

En skitten Folkeaksjon forstummer

Christian Ringnes fortjener i likhet med Thon en statue for all verdiskapning, all skatt og alle arbeidsplassene han har skapt her på berget og mer – ja, vi snakker om en mann som har brukt flere hundretalls millioner på felleskapet, som Ekebergparken til stor glede og nytte for oss alle. Ringnes fortjener statue i gull også fordi han står oppreist gjennom all den smålige hetsen han utsettes for av mennesker som ikke forstår annet enn sin egen lille verden. Det er direkte forunderlig at menneskene i “Folkeaksjonen” med alle de skitne utspillene de ukritisk har fått spredt rundt i det offentlige rom, og det i årevis – fortsatt for holde på. I mai 2012 skrev jeg følgende kronikk som ble publisert i Aftenposten og Finansavisen:

En skitten folkeaksjon. Det er med undring jeg ser hvordan “Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen” tildeles ufortjent mye spalteplass i media. Dette fylles med dårlig argumenterer, synsing og påstander som til dels er svært alvorlige – og som av den grunn burde blitt avkrevd et snev av dokumentasjon før trykk.

Så jeg vil snu spørsmålet aksjonsleder Marianne Sunde stiller i Ditt Oslo, og spørre; Er Folkeaksjonen fredet? Det er leit at Folkeaksjonen ukritisk har fått slenge ut udokumenterte påstander og beskyldninger i en prosess som faktisk har foregått på en skikkelig og ryddig måte og over tid – nettopp for å ivareta alles interesser, og ikke minst av hensyn til natur og miljø.

Skitten kamp. Motstand, engasjement og gode argumenter ble i første del av planleggingen av kulturparken vel imøtesett av C. Ludens Ringnes Stiftelse nettopp for å sikre at mangfold av natur, dyre og fuglearter ble hensyn- og ivaretatt, samt for å tilpasse skulpturparken på en smidig måte i det bestående. Engasjement ble lyttet til og inkludert i prosessen, og endringer ble gjort. Kommunen har på bakgrunn av dette fattet sitt vedtak.

At motstanderne nå velger å trappe opp sitt engasjement i noe som likner et korstog med skitne påstander og slag under beltestedet mot Ringnes, navngitte kommuneansatte og politikere – er forunderlig, og det hele begynner å bli skittent. Folkeaksjonen med stusselige 2000 “likes” på Facebook, bærer altså et navn som er både misvisende og lite fortjent, og det hadde vært en smal sak for Ringnes å snu ryggen til nå som saken er avgjort og prosessen igangsatt, men i stedet inviterte Ringnes til et videre samarbeid i ettertid av vedtaket for å kvalitetssikre prosessen videre og ivareta mangfoldet som nevnt.

Blant annet skulle alle trær med hakkespettboliger merkes slik at de ikke ble felt. Svaret Ringnes og stiftelsen ble møtt med av Folkeaksjonens ledere og “fugleeksperter” var at de ikke ønsket å delta i merkingen av trær. En må da stille seg tvilende til både redelighet, seriøsitet og motiv bak Folkeaksjonen og dennes engasjement. Er de kun ute etter publisitet? Er ikke fuglene så viktig allikevel?

At Folkeaksjonen skriker opp med påstander om rasering, korrupsjon, økonomiske motiver og dårlig politisk dømmekraft og styring hver gang de hører en motorsag, blir derfor bare stusselig, lite forståelig og virker mot sin hensikt.

Pinlig synsing og manglende presseetikk. Jeg deltok nylig i en debatt angående Ekeberg på sosiale medier der Kari Jaquesson kastet seg på, med følgende førsteinnlegg rettet mot meg, et menneske hun overhodet ikke kjenner, direkte sitert:

-Trude, nå bor jo du i Asker, så du er vel ikke så ofte i Ekebergskogen eller skog i det hele tatt?

Vel, dette er en antydning som faller på sin egen urimelighet og et “argument” hun møtte flere av oss med – som om vi ikke var berettiget noen mening om skogen, eller hadde noen kunnskap om saken fordi vi bor utenfor Ring 3. Hvor demokratisk og folkelig er det?

Videre understreker denne type tåpelig argumentasjon og håpløse innlegg den synsing som har preget hele debatten – også i avisene. Jeg undres derfor over avisredaksjonene som lar “Folkeaksjonen” komme med påstander som er langt under beltestedet og som ikke lar seg dokumentere.

De etiske normene og den selvjustis som pressen vanligvis driver, er i første rekke ment å beskytte enkeltpersoner mot krenkende og skadelig publisitet. Dette bør i høyeste grad også gjelde for kronikker og debattinnlegg. Folkeaksjonen ser altså ikke skogen for bare trær og skriker høyt som den skadeskutte kråken de er, selv etter at saken er demokratisk og skikkelig behandlet i kommunen. Media bør nå la ballen ligge, og ikke la Folkeaksjonen få mer spalteplass før det fremlegges skikkelig dokumentasjon rundt påstandene.

Avslutningsvis vil jeg nevne at det var motstand mot Frognerparken også!  

Dette stod altså på trykk i mai 2012 i Finansavisen og Aftenposten, og selvsagt fikk jeg pepper jeg også i form av brev, motinnlegg og telefoner. Men det tåler jeg helt fint. Og Folkeaksjonen? De bør gå i skammekroken, og Marianne Sunde og Kari Jacuesson bør gi Ringnes en offentlig unnskyldning. Så takk til deg Ringnes, og gratulerer med årets Osloborger pris, det er velfortjent, og til deg Thon som jeg har skrevet om her og i Norge trenger Thon. Vi trenger flere som dere, og slik er det med den saken!

Trude Helén Hole på en fredag gitt. Herregud lørdag…?

Glemte visst fredagen jeg… jaja.

logo-med-info

0 comments on “En skitten Folkeaksjon forstummer

Leave a Reply