News

Sett regjeringen i bur!

Sett regjeringen i bur om de ikke nå avskaffer pelsdyrindustrien – for ved å opprettholde og gi støtte til en næring som torturerer dyr, så bryter regjeringen sine egne lover angående dyrehold og bør for det selvsagt bures inne som alle oss andre som bryter Norges lover!


Rev med avspist bein. Foto: Nettverk for dyrs frihet/Dyrebeskyttelsen Norge

Jeg velger å bruke tiden i dag på en sak som opptar meg, nemlig dyr i bur – en jævlig næring som burde vært avskaffet for lenge siden. Som 13 åring hadde jeg min første kronikk på trykk i BT. Innlegget omhandlet ulv og bjørn, og Norges forvaltning av disse. Siden har jeg skrevet en rekke artikler om miljø, naturvern- og dyrevelferd i Norge, landet der alt liksom skal være så bra og skinnende rent. Det er ikke det.

skjermbilde-2016-10-19-kl-11-36-15

Det stinker og står jævlig ille til i enkelte, norske næringer. Og som vanlig retter jeg skyts der det hører hjemme – mot regjeringen som opprettholder faenskapen vel vitende om lidelsene den inneholder. Jeg regner med den nye regjeringen i motsetning til den gamle som førte strutsepolitikk, nå avvikler faenskapen og det fort.

50 millioner til tortur. I Norge har vi i dag i underkant av 500 pelsfarmer. Regjeringen bemidler disse med 50 millioner årlig, og med dette støtter regjeringen særdeles grov dyremishandling. Jeg har selv vært på pelsdyrfarmer og sette dritten på nært hold. Med regjeringens velsignelse fortsetter tortur av dyr.

Dette er galskap og totalt uforståelig, for det finnes ikke ett godt argument for å opprettholde faenskapen. De 50 millionene kan pelsdyrfolka få for å drive dank i stedet – for det er nemlig mye mer formålstjenlig, eller benyttes til omstilling. Så spørsmålet er; hvor lenge skal dyr måtte lide?

Forverring. Det er snart ti år siden regjeringen lovte vesentlige forbedringer i behandlingen av pelsdyr. Men regjeringen har druknet i sine egne uhåndterlige lover og i den stadig voksende skogen av innfløkt administrasjon som hindrer enhver form for handlekraft å spire og enhver fornuftig tanke å få fotfeste. Det tydeligste bildet vi sitter igjen med fra den gamle regjeringen er ansvarsfraskrivelse.

Jeg håper den nye endrer dette bildet, for en ny Strutseregjering er ingen tjent med. Det må finnes grenser for hvor lenge menneskene på Løvebakken skal få lov å stikke hodet i sanden. Ingen dyr er skapt for et liv i bur, og det burde bildene som i en årrekke har blitt levert regjeringen være et tydelig bevis på.


Avspist bein. Foto: Nettverk for dyrs frihet/Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrene drives til vanvidd og spiser egne kroppsdeler! De spiser hverandre opp, og det er ikke slik at dyr kjenner mindre smerte når de skades eller når beina gnages av enn det vi gjør, slik enkelte idioter hevder. I fjor sommer tok Dyrebeskyttelsen og Nettverk for dyrs frihet seg inn på 24 norske pelsdyrfarmer over hele landet, og avdekket og dokumenterte noen av de verste forholdene de har sett så langt.

– Vi har funnet mink med avspiste bakbein, hvor de har halt seg rundt etter forbeina, vi har funnet dyr med store sår fra hodet og nedover mot ryggen, avspiste ører og haler, sier informasjonsansvarlig Odd Harald Eidsmo i Dyrebeskyttelsen til NRK.

Flere av de skadde dyrene var ifølge Eidsmo og Tøllefsen samlet på en egen sykeavdeling, der de har vært nødt til å leve uten diverse kroppsdeler. – Det forteller at dette er en pelsfarmer som har bevisst plassert disse dyrene i en egen avdeling, og latt dem fortsette å leve uten bakbein i stedet for å behandle eller avlive dem, sier Eidsmo.

Og slike mennesker – eller udyr – skal få 50 millioner årlig av staten?

Regjeringen bryter Lov om dyrevelferd. Regjeringen er fullstendig klar over at dyr pines i hjel, men fortsetter å støtte faenskapen med 50 millioner årlig. Jeg er utrolig rystet, trist og oppgitt, og ikke minst forbannet.

Det er på tide at vi stiller krav og ber den nye regjeringen handle der den gamle tvinnet tommeltotter. Det er på tide at regjeringen begynner å følge lover og regler som resten av befolkningen. Vi kan jo ta en liten titt på § 23. Dyrs levemiljø, § 24. Tilsyn og stell,  og ikke minst § 37. Straff for dem som bryter Lov om dyrevelferd.

§ 23. Dyrs levemiljø. Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.

§ 24. Tilsyn og stell. Dyreholder skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at fôr, beite og vann er av god kvalitet, dekker dyrets behov for næring og væske og fremmer god helse og velferd. At dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer.

§ 37. Straff. Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelse. På samme måte straffes medvirkning.

Min konklusjon er enkel og klinkende klar: Grov overtredelse straffes altså med fengsel inntil 3 år. De 50 millionene som utleveres til tross for regjeringens kunnskap om tortur – er bevis nok. Det er på tide at folk i regjeringen tar de samme konsekvensene som vanlig folk ved lovbrudd. Sett regjeringen i bur i 3 år for brudd på Lov om dyrevelferd over lang tid – vel og merke om den nye regjeringen ikke tar ansvar og avskaffer dyremishandlingen NÅ!!

Gå gjerne inn på Dyrebeskyttelsen og støtt oppropet Nok er Nok. Eller bli med i NOAHs fakkeltog mot pels lørdag 9.11. Les mer her på PelsUT.

Del gjerne.

MIN FORFATTERSIDE 

Mine online vinkurs og vinkompendium finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Trude Helén Hole!-kopi 3

0 comments on “Sett regjeringen i bur!

Leave a Reply