Management & Health

Don`t stand in the corner. Get into the middle

Don´t stand in the corner of your own life, get in to the middle. Og med det mener jeg at du selv skal være midtpunkt i ditt eget liv.

Katter har på mange måter skjønt det. De gjør sitt og dekker sine egen behov først, og jeg må jo si at jeg har mye glede av katten min Basse. Dette er forøvrig ikke Basse, det er bare en jeg fant i skogen min på fototokt. Fin?

Det er fullt mulig at en del, spesielt nordmenn, vil være uenig med meg nå, for mange av oss er opplært til å ikke skrike for høyt, til å gå stille i gangene og dyrke ydmykhet som en dyd. Vel, ingen hører deg når du hvisker eller lusker deg omkring, og ydmykhet kan i enkelte tilfeller bare være ren idioti. Ikke misforstå, jeg prater ikke om å bølle seg igjennom livet. Jeg prater om å ta kontroll og ansvar over eget liv ved å stille seg i sentrum og med det bli midtpunktet, for det er du nemlig. Ved å stå i midten blir det også lettere å ta ansvar enn når du gjemmer deg i en krok. Å leve er å ta anvar – å ta ansvar er å leve til fulle.  For å si det på en annen måte: den dagen du ble født, fikk du en hovedrolle å spille. Spill den! Ved å berike ditt eget liv, beriker du også andres. Det er i bunn og grunn ganske enkelt, klarer du ikke å se på deg selv som det viktigste mennesket i ditt liv og tenke og handle deretter, så lever du i bunn og grunn et amputert liv. Det er ingen tjent med, og aller minst deg. Mennesker som står i midten og som altså tar ansvar, lytter mer til sine egen stemme, sine egne ønsker og behov, og formidler dem utad. De lever et sannere liv der løgner og sjulte sannheter blir overflødig. Klarer du å stå oppreist i midten og ta ansvar, beriker du også livene rundt deg. Du vil inspirere mennesker rundt deg og engasjere dem, det være seg dine barn, venner eller kollegaer. Så derfor, gå inn i midten der solen skinner og lev fullt og helt. Ingen er tjent med sure mennesker som lever i det kalde, skyggefylle hjørnet og er bitter fordi de ofret seg ved å la andre ta plassen i solen – den de skulle hatt. Selvfølelse, egenverdi og kjærlighet til seg selv. Jeg lærer derfor mine barn å være midtpunkt og spille hoverollen i sine egne liv, og det mener jeg er en stor, omsorgsfull og kjærlig gave å gi. Kanskje den største. For med dette lærer de å ta ansvar for egne liv og være raus med den kjærligheten de bærer på. De bruker solen i sitt hjerte som vi skal komme inn på en annen dag, til å skinne på andre. Om dette er egosentrisk? Well, we all have that little Devil inside that says this is wrong way of thinking. Så enkelte vil sikkert fortsatt mene at å se på seg selv som midtpunkt i eget liv, er et egosentrisk utgangspunkt, og at eksempelvis barna må komme først. Vel, jeg ser den helt utmerket. Men det har seg også slik at om du setter andre foran deg, inklusive barna, så er det nettopp dette du lærer barna dine. Å sette andre foran egne behov. Vil de være tjent med det? Å være midtpunkt og bruke det som utgangspunkt for tanker og handlinger, handler altså om å ta ansvar for eget liv, so step into the middle and play that mainrole. Mer moro blir det også, livet! Trude Helén Hole, på en lørdag

0 comments on “Don`t stand in the corner. Get into the middle

Leave a Reply