Guest Authors News

Grunnlovens paragraf 98. Intet menneske skal forskjellsbehandles – alle er like for loven! 

Alle må følge Grunnloven, kommunene også! Grunnlovens paragraf 98. Intet menneske skal forskjellsbehandles – alle er like for loven! I sesongen 2017–2018 ble anslagsvis 7600 pasienter innlagt i sykehus med påvist influensa. Cirka to tredjedeler av disse var 60 år eller eldre. Sesongen før var det rundt 5000 innlagt med influensa, også dette tallet var høyt uten at samfunnet stengte ned av den grunn. Det var heller ingen vaksinetvang (derimot ble mange alvorlig skadet av vaksinen), og ikke minst; det var ingen diskriminering/segregering/latterliggjøring/ekskludering og avhumanisering ved bruk av pass som under 2 verdenskrig.

Intet hat, intet hån, ingen splid, ref redaktør Julia Schreiner Benito.

Si NEI til vaksinepass – dette er et brudd på Grunnloven og snikinnføring av tyranni og fascisme. Blir du stoppet i dørene, referer til Grunnloven paragraf 98 og anmeld steder/personer som krever pass!

Grunnlovens paragraf 98. Intet menneske skal forskjellsbehandles – alle er like for loven! 

Paragraf 4.2 Bakgrunn. En grunnlovfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet ble først vurdert av Diskrimineringslovutvalget i NOU 2009: 14. Utvalgets flertall foreslo en ny grunnlovsbestemmelse om at ingen mennesker må utsettes for diskriminering fra statens myndigheter på grunn av kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk syn, alder eller «andre liknende vesentlige forhold ved en person», se NOU 2009:14 kapittel 25.7.2 side 321 flg.

Geir Stenersen skriver følgende; Alle vaksiner har bivirkninger. Det er meg bekjent ingen – heller ikke blant myndighetenes representanter – som har hevdet at coronavaxxinene er hundre prosent ufarlige. Det gjelder både Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca og Janssen.

Bruken av AstraZeneca ble eksempelvis brått avsluttet her i landet i mars i år, primært pga. flere tilfeller av dødelig/invalidiserende blodpropp.

Mange vaksinerte har åpenbart fått bivirkninger, men langt fra alle: Et lite mindretall har dødd, et større mindretall har fått langvarige (potensielt livsvarige) skader, veldig mange har opplevd forbigående bivirkninger/ubehag og en del har ikke merket noe som helst.

Eventuelle helseskadelige langtidbivirkninger kommer vi naturlig nok ikke til å ha tilstrekkelig kunnskap om på flere år enda. Det mest kontroversielle ser så langt ut til å være at barn og ungdom – spesielt unge menn (som stort sett ville unngått alvorlige komplikasjoner ved en eventuell covid-infeksjon) – viser seg å ha forhøyet risiko for potensielt dødelige/livsfarlige/livsvarige bivirkninger i form av hjertebetennelse (myokarditt/perikarditt), samt at et stort antall kvinner har opplevd langvarige menstruasjonsforstyrrelser, bl.a. med sterkere og mer uregelmessige blødninger.

I tillegg er det ila. 2021 rapportert om tilfeller av blodpropp i lungene, blodpropp og blødning i hjernen, besvimelse, allergisk reaksjon, dyp venetrombose, nummenhet, lammelser, hodesmerter, brystsmerter, pustevansker og hjerterytmeforstyrrelser – og man regner her med store mørketall, siden det vanligvis bare er en brøkdel av bivirkningene som blir innrapportert.

Per 9. november 2021 har Legemiddelverket her i landet registrert 40.068 bivirkninger, rukket å behandle 21.560, klassifisert 3400 som alvorlige, samt anført 224 dødsfall som sammenfallende i tid med – og følgelig potensielt knyttet til – vaksinering.

Les Bivirkningsrapporter for koronavaksiner

Dersom vi særdeles nøkternt regner med med at 80-90% av de reelt opplevde bivirkninger aldri rapporteres inn, er det ingen tvil om at dagens covidvaxxine-regime påfører mange tusen nordmenn alvorlige og potensielt livsvarige helsevansker.

For at flest mulig av oss skal kunne oppnå delvis/midlertidig ‘beskyttelse’ (6-10 mnd. varighet, kan likevel smittes og smitte andre så lenge ‘beskyttelsen’ varer) fra en luftveissykdom FHI karakteriserer som mildere enn influensa (gjennomsnittlig overlevelsesrate høyere enn 99,95%) )

Les Nettavisen, covid har lavere dødelighet enn vanlig sesonginfluensa

Sakens – og stridens – kjerne handler følgelig mest om:

a) hvorvidt de midlertidige vaksinefordelene oppveier de potensielt dødelige/livsfarlige/livsvarige ulempene/bivirkningene – redder coronavaksinene flere liv enn de skader?

b) hvorvidt samtlige innbyggere i realiteten skal tvinges til å måtte vaksinere seg (for å beholde jobb, hjem, økonomi, frihet, sosialt liv, livskvalitet etc.) gjennom innføring av fascistoide vaksinepass som sterkt begrenser uvaksinerte innbyggeres borgerrettigheter, eller om det fortsatt skal være en reell frivillighet i vaksineprogrammet, slik det så langt alltid har vært her i landet med normale/tradisjonelle vaksiner mot andre sykdommer.

Det finnes tross alt til enhver tid noen tusen mennesker her i landet som av ulike helsegrunner ikke KAN ta disse vaksinene (om de aldri så mye hadde ønsket det), og det blir følgelig et etisk dilemma (personlig nøler jeg ikke med å kalle det en moralsk/etisk/politisk skandale) å vaksinepass-utestenge disse fra sine selvsagte friheter i det offentlige rom – for å ‘beskytte’ den vaksinerte majoritet fra en mildt skadelig og lite dødelig luftveislidelse som de i utgangspunktet påstås å være ‘beskyttet’ mot!

For meg og et stort antall frihetselskende medmennesker innebærer dette en helt klart uønsket fascistoid innretting av samfunnet vårt – på et særdeles tynt og vaklende grunnlag. Jeg mener følgelig at alle som går aktivt inn for bruk av vaksinepass i dagens situasjon enten må kunne kalles utilgivelig konsekvensblinde og korttenkte, eller i verste fall kunne beskyldes for å ha reelt fascistoide tendenser og preferanser.

Jeg håper virkelig tilstrekkelig mange gode nordmenn – inkludert visse maktglade små ordførerkeisere rundt om i landet – kan unne seg å tenke over saken én gang til. Her står det nemlig langt mer enn kun prinsipper på spill.

Passerseddel- og tvangsvaksineringssamfunnet er rett og slett IKKE det Norge jeg tenker mine barn er tjent med å vokse opp i.

Og vennligst ikke be meg flytte ut av landet hvis jeg ikke liker det nye, radikale ad hoc-regelverket for ‘Nyfascistiske Nye Norge’. Jeg er nemlig født og oppvokst her, jeg har betalt min skatt i nærmere 40 år. Jeg har fremdeles mange gode år igjen i arbeidslivet – og jeg har følgelig like mye mine meningers rett som hvem som helst andre.

Vi er per i dag på fullstendig feil kurs og totalt politisk villspor her i landet! Og jeg ønsker mildt sagt IKKE en vakker dag å komme frem til det stedet stavnen for tida peker. Det tror jeg faktisk heller ikke majoriteten ønsker. Egentlig og innerst inne … Skrevet av Geir Stenersen

…………………….@…………………………

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 🙂

Trude Helén Hole, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us.