Guest Authors Management & Health News

Truer kommunen deg med tvangstesting av dine barn? Her er svar du kan bruke!

Det kommer stadig nye poster på Facebook fra fortvilte foreldre som viser at enkelte kommuner nå går til det ubegripelige ulovlige skritt å presse foreldre til å gi skriftlig samtykke til at barna deres skal tvangstestes hver eneste dag på skolen for et “virus” barna ikke blir syk av, og med tester vi alle vet ikke virker, men som derimot inneholder kreftfremkallende stoffer. Dette beskriver meget godt den galskap vi nå lever i og det ekstreme tyranni som truer vårt samfunn. Dette handler ikke om “omsorg”, tvert om! I dag kom jeg over en ny post med en video der en mor informerer om at kommunen hun bor i kjører ungdom under 18 i buss til vaksinasjon uten foreldrenes viten!

Les også; CDC admits COVID Tests are Invalid – withdraw the request for use

Jeg anbefaler alle til å lese 1984 av George Orwell, og lese litt historie blant annet om hvordan Kina og Russland har tuktet, torturert og overvåket sine borgere. Les også om apartheid i USA og Sør-Afrika og hvordan 2 verdenskrig bygget seg opp med fascisme, tyranni, diskriminering og groteske vitenskapelige og medisinske forsøk på mennesker – og til slutt utryddelse av millioner av mennesker.

I den forbindelse videreformidler jeg et fornuftig svar som du kan bruke når kommunen – eller andre – fremsetter denne type press som er totalt uakseptabelt; – Kjære foreldre, hvis du skulle få en slik «anmodning» fra din kommune, så har du et mulig svar her, som du kan tilpasse etter din situasjon.

Eks:
«XXXX, den xx.08.2021
Til xxx skole V/Rektor
Vedrørende nåværende eller fremtidige tilbud og /eller krav om PCR-test/hurtigtest

Denne henvendelsen gjelder (barnets navn, fødselsdato:
Jeg vil be om at denne henvendelsen journalføres.

Jeg vil med dette bekrefte at min datter/sønn ikke skal testes med PCR/hurtigtest. Jeg anser dette som en stor påkjenning for barnet mitt. Jeg ønsker ikke å bidra til den store muligheten for falske positive prøvesvar, med strengere nedstengning av samfunnet som potensielt resultat.

Da man med en PCR-test som ikke kan skille mellom aktivt og passivt virus i kroppen har det kommet fram at testing med 40 sykluser har gitt grove feil i prøvesvarene. Videre er prøvepinnene sterilisert med Ethylene Oxide, et kreftfremkallende og giftig stoff.

Det er en offentlig og anerkjent problemstilling at rester av stoffet ligger igjen på medisinsk utstyr etter sterilisering og forårsaker eksponering.

Jeg vil ikke signere dokumenter relatert til dette og vil ikke at mitt barn skal utsettes for skremmende og vonde opplevelser, press og diskriminering, eller farlige stoffer.

Det finnes ingen lovhjemmel for å kreve at mitt barn testes!

Jeg viser ellers til Grunnlovens §§ 102 og 104, European Council Resolution 2361, Article 7.3.1 &7.3.2 og European Convention on Human Rights Resolution Article 3, samt Nürnberg- kodeksen som forbyr medisinsk eksperimentering på mennesker. Brudd på Nürnberg Kodene er klassifisert som forbrytelser mot menneskeheten.

Jeg ber om at jeg blir respektert for mitt standpunkt. Samtidig er det greit å påpeke at mine barn som alltid holdes hjemme fra skolen ved sykdom.
Med vennlig hilsen Xxx Xxxxx

…….@………

Stå opp og vær sterk for ditt/dine barn 🙏💖 Denne galskapen tar ikke slutt om ikke DU gjør noe! Si NEI til tyranni og tvang – og et groteskt testregime mot et virus de fleste, og spesielt barn og unge IKKE blir syke av, med tester som ikke fungerer – si ja til frihet, demokrati, valgfrihet og sunn fornuft – og beskytt dine barns barndom og fremtid ved å la dem utvikle naturlig immunforsvar ved å sosialisere seg og være ute og leke!

Ps, jeg har kontaktet Håvard Stangnes, kommunikasjonsavdelingen i Tromsø kommune, og det tekstbildet som spres på FB og som presenteres som en sms til foreldre ref testing av barn sendt fra Tromsø kommune, er ikke riktig.

Les også; PCR og hurtigtester viser inntil 90% falske positive tester

Les også; 14.933 døde etter vaksinering i Norge. Ikke 199, som oppgitt

Har du tatt vaksine og fått bivirkninger, men føler du ikke blir tatt på alvor, er det viktig at du melder fra til Legemiddelverket selv slik at alle bivirkninger, både store og små kan kartlegges – det kan gjøres med få tastetrykk her. Du kan også melde deg inn i gruppen Erfaringer med vaksinen som du finner her.

Del gjerne!

……………..@………………..

Shortly about me/this blog – I am a author, journalist, sommelier, model and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter:-)

Trude Helén Hole, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us. 

Time spent with good books is never wasted. (2)