Management & Health News

Regjeringen må stå til ansvar for vaksinepåført sykdom og dødsfall

Det er mange av oss på «gulvet» som har varslet og selv skrev jeg om dette først i februar 2020, og i en stor artikkel den 6.3.2020, videre har jeg fulgt opp med en rekke artikler på bloggen – alle med tall fra WHO og NHI, samt dokumentasjon fra uavhengige forskere, leger, spesialister og advokater.

Jeg har kraftig kritisert myndighetene og media, og sendt en rekke dokumentasjon og varslinger direkte til samtlige politikere.
Ingen kan si de ikke visste!

Vi som har varslet har blitt kalt konspiratører, sabotører og mordere av det jeg vil beskrive som mennesker uten hjerne. Dette har vi måtte tåle i over et år, selv om vi har vist til offentlige tall. Jeg kunne gitt faen, men jeg har barn – og min kamp er for dem!

Nå ser det ut til at folk begynner å våkne. Tallene er tydelige, vaksinen som ikke er godkjent og ikke hindrer smitte, er mer skadelig og dødelig enn covid! Allikevel skal norske myndigheter påtvinge dette våre barn – den aggressive hjernevaskingen og den massive markedsføringen for vaksiner som myndighetene har påført det norske folk i over et år nå – er hinsides galskap!

Jeg har sagt det før og sier det igjen – dette er historiens største helsepolitiske skandale – ingen politikere er fritatt sitt personlige ansvar for alle de menneskene som har blitt alvorlig syke og drept av vaksinen. Ja – det er et sterkt ord, men dette er dødsfall påført av menneskehånd – og myndighetene med sin massive reklamekampanje for vaksine, har ikke informert tilstrekkelig om farene!

Som jeg har sagt før, jeg tror vaksinene vil bli stoppet og at vaksinepasset skrotes. Jeg tror også at de ansvarlige på et tidspunkt må stå til rette for sine ugjerninger.

Takk til alle de av dere som utrettelig har kjempet for å fremme uavhengig dokumentasjon, og skam til dere som aldri har våget å stå frem – spesielt om dere har barn – og med det latt andre ta kampen for dere, og med det all dritten! I enhver krig finnes det krigere og kujoner!

Her er en politiker som nå varsler. Det vil komme flere, for nå ser selv politikerne hvilken vei det bærer og vil nok med det prøve å rydde sin sti, mens enkelte derimot vasser i så mye møkk at opprudning ikke er mulig – jeg snakker om Erna Solberg, Bent Høye og Espen Tostrup Nakstad.

Les også: Gudmund Hernes: Coronakommisjonen en mulig sak for riksrett.

Her er fylkestingspolitiker i Rogaland, Susanne Heart sitt varsel til myndighetene: Vaksineringen bør pauses – Åpent brev til Statsministeren fra Fylkespolitiker 1. juli 2021. «Den 24. juni ble forskningsartikkelen «The Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy» publisert; noe som gir grunn til å revurdere Norges vaksinestrategi snarest.

På grunn av hastegodkjenning har ikke vitenskapen hatt tid nok til å levere tilstrekkelig med sikkerhetsdata før vi satte i gang med massevaksineringen. Nå begynner «etterpåklokskapens» tall å bli tilgjengelig og det er disse tallene som har blitt benyttet i forskningen, der man ville veie fordeler mot ulemper. Studien har bearbeidet store feltdatasett fra Israel, for å vise hvor mye ett spart Covid19-dødfall koster i antall vaksinedødsfall og foreløpige dokumenterte vaksineskader.

Tallene taler sin egen sak. Det finnes ikke en tydelig fordel. Massevaksineringen bør derfor pauses i påvente av mer forskningsbaserte sikkerhetsdata. Pandemien har ført til massiv inngripen i enkeltmenneskets liv, uten at alle tiltak har solid nok forskning bak seg.

Jeg er bekymret for at tiltak, og da spesielt massevaksineringen, som er basert på manipulering av kroppens eget system, kan medføre tragiske og uforutsette utfall på lang sikt. Som folkevalgt, og dermed ombudsperson for folket, kjenner jeg på et ekstra stort ansvar for befolkningens ve og vel, menneskerettigheter og den enkeltes rett til å bestemme over egen kropp.

Det oppleves nå et merkbart gruppepress, i alle aldersgrupper, for å ta en vaksine som enda ikke er formelt godkjent. Retten til å ta selvstendige valg blir svært forstyrret. Og nå står barn og unge for tur.

Interessant er det også at mRNA- og DNA-vaksinenes oppfinner og «far», Dr Robert W Malone, selv er bekymret og ber om at vaksineringen nå settes på pause i sin artikkel «Bioethics of Experimental COVID Vaccine Deployment under EUA: It’s time we stop and look at what’s going down”.

Er regjeringen klar over det spesielle ansvaret som ligger hos myndighetene gjennom å aktivt påføre friske mennesker potensielle skader og potensiell død gjennom massevaksinering?

Er regjeringen klar over at et slikt ansvar veier mye tyngre enn død og skader som skjer ved naturlig sykdom og pandemi?

Er regjeringen klar over at det for ettertiden kan ses på som et svik mot befolkningen hvis det skulle vise seg at vaksinene faktisk ødelegger flere liv enn Covid19-sykdom ville gjort?

Takker for snarlig svar.

Med vennlig hilsen Susanne Heart Fylkespolitiker i Rogaland Folkevalgt/Ombudsperson

……..@………….

Shortly about me/this blog – I am a author, journalist, sommelier, painter, model and traveller from Norway that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can also read about my travels and wine right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter.

Trude Helén Hole 

New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us. 

You will find my English company site right here and click here for my English Author site. For translation of this text – then click to the right.