Books & Literature News

Mener UNE og Terje Østraat at kvinner ikke lenger har EGEN IDENTITET når de blir gift?

Mener UNE og Terje Østraat at kvinner ikke lenger har EGEN IDENTITET når de blir gift? Dette er et av de store spørsmålene i Mustafa Hasan saken som nå bør besvares ASAP! Samar, Mustafas mor oppga at hun er palestiner, hvilket hun er – hun er født og oppvokst i Nablus i Palestina og både Samar og hennes barn har palestinsk pass! Men Terje Østraat og UNE mener dette er uvesentlig. Hun har tydeligvis ikke lenger egen identitet ettersom hun ble tvangsgiftet og tvunget til å flytte til Jordan.

I følge Terje Østraat og UNE er Samar ikke lenger er fra Palestina – hennes fødested, liv og identitet skal overhode ikke vektlegges, fordi hun ble tvangsgiftet med sin fetter i Jordan! UNE og Østraat mener i likhet med enkelte ideologier vi tar avstand fra – at kvinner er noe som tilhører mannen – og at kvinner ved giftemål ikke lenger har egen identitet.

UNE og Terje Østraats har med andre ord redusert Samar Hasan til å kun være sin fetters kone i Jordan – uten selvråderett og egen identitet. Denne type holdning hører ikke hjemme i et likestilt demokrati.

Det foregår altså grov og uakseptabel kjønnsdiskriminering i UNE, og vi kan regelrett ikke godta at det offentlige mener at kvinner ikke har rett til EGEN IDENTITET når de blir gift. Mustafas mor Samir er født og oppvokst i Palestina og har palestinsk pass. Hun er palestiner! Det er naturlig å opplyser om hvor en er født når Norske myndigheter spør om hvor en er født! Dette er å formidle fakta!

UNE derimot, har en rekke ganger åpenlyst vist at de ikke er til å stole på og begår stadig flere grove saksbehandlingsfeil. Vi kan ikke godta at en offentlig tjenestemann gjentatte ganger fremmer misledende informasjon og lyver i media ved å blande saker etter eget forgodtbefinnende. Vi kan heller ikke akseptere at UNE straffer barn på vegne av sine foreldre – nettopp fordi UNE mangler gode nok rutiner, ikke følger opp egne prosedyrer og regelverk, og med det ikke gjør en god nok jobb i utgangspunktet!

Samar er fra Palestina, hun ble tvangsgiftet og tvunget til å flytte til Jordan. Hun flyktet fra Jordan til Norge, og har fremvist sitt palestinske pass fordi hun er født og oppvokst i Palestina. Etter fire år i Norge fikk Samar og hennes barn tilbakekalt sin oppholdstillatelse angivelig fordi hun hadde «fortiet sitt jordanske statsborgerskap». Det er naturlig å opplyse hvor en er født og oppvokst når en blir spurt om det, og om norske myndigheter hadde gjort en skikkelig jobb i utgangspunktet, hadde denne farsen vært unngått – i tillegg er det totalt uakseptabelt at UNE og Østraat fratar kvinner som er tvangsgiftet, deres egen identitet og selvråderett.

Kvinner som rømmer fra tvang og reduseres noe som bare skal adlyde, og utføre sine plikter i tillegg til å føde barn, et liv fullstendig strippet for eget liv, egen identitet, egenverd og selvråderett, og i tillegg er utsatt for vold – bør selvsagt få hjelp i Norge! At Norge i stedet for å hjelpe – bygger oppunder at disse kvinnene ikke betyr noe som helst – at de er redusert til mannens eiendel – er direkte skammelig!

Og igjen; det er ikke akseptabelt at Terje Østraat i UNE sprer misledende informasjon om saker som omhandler mennesker i sårbare posisjoner, og barns liv og helse! UNE eier tydeligvis ingen skam, for selv om stadig flere forhold nå avdekkes i media i henhold til Mustafa Hasan som altså er en isolert sak, så fastholder UNE sitt ubegripelige vedtak, som i tillegg til å inneholde både feil og mangler, bryter både regler og avtaler – og det i en sak som faktisk burde vært avgjort og oppklart i 2008 om UNE hadde gjort en skikkelig jobb i utgangspunktet!

Misledende informasjon og løgn blir ikke mer riktig bare fordi en gjentar det 20 ganger!

Sammenblanding av saker og uakseptabel saksbehandling. UNE og Østraat påstår hardnakket at saken til Mustafa Hasan har vært oppe i tingretten og i lagmannsretten, i UNEs favør. Fakta er at saken til Mustafa alene ennå ikke er vurdert i retten. UNE er i tillegg så freidig at de åpenlyst;

 1. Blander saker, og syntes det er helt greit.
 2. Fremdeles ikke har kvalitetssikret sine rutiner slik at saker behandles forsvarlig og innen rimelig tid.
 3. Lyver om fakta.
 4. Driver grov forskjellsbehandling; Mustafa kastes ut, mens hans bror får bli.
 5. Driver grov kvinnediskriminering; gifte kvinner anses ikke som egne individer, har ikke eget liv eller selvråderett, og er mannens eiendom.
 6. Driver tilfeldig venstrehåndsarbeid om menneskers liv.
 7. Dropper å følge egne prosedyrer. I UNE skal alle klagesaker der det foreligger tvil avgjøres i en nemnd bestående av tre personer. Mustafas sak er kun vurdert av én person. Vi snakker her om en 18 år gammel gutt som har bodd i Norge fra han var 6 år, som er frarøvet sin familie og ikke kjenner til annet enn Norge.
 8. Mustafa blir nektet muligheten til å fremme sin sak muntlig for UNE.
 9. UNE driver ren fysisk terror, sender fullt bevæpnet politistyrker til småbarnsfamilier gjentatte ganger midt på natten.
 10. UNE driver psykisk terror med stadige utsettelser av saksbehandling, stadige utsettelse for rettstvister og svarbrev, stadige nye frister for utkastelse – og slik har UNE holdt på i 8 år.
 11. UNE har “holdt” på saken til Mustafa uten forsvarlig behandling i tre år, for så å kaste ham ut det øyeblikket han fylte 18. En gjennomsnittlig behandlingstid er 122 dager!
 12. Fremmer stadig misledende informasjon i media.

UNE skal sikre at rettssikkerheten til de sårbare klagerne ivaretas. I denne sak tramper UNE på de sårbare og applauderer høylytt i tillegg!

Videre bryter UNE følgende;

 • FNs Barnekonvensjon
 • Norges 5 årsregel
 • Asylavtalen/forskrift §8-5
 • Og ikke minst Utlendingsloven §38, «Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket».

Videre påpeker Terje Østraat i UNE at det må være likhet for loven, og med det lar han Mustafas bror få bli, mens Mustafa skal ut. Likhet for loven, sa UNE? Denne forunderlige konklusjon er dokumentasjon nok på UNEs udugelighet!

Terje Østraat bør etter denne meget kritikkverdige opptreden – en skandale som stadig blir større – nå ta sin hatt og forlate sin stilling!

Mustafa må få bli!

FRP og Høyre har åpenlyst støttet UNE i denne sak, til tross for nevnte, og fremstår med det like umenneskelig og ubrukelig som UNE, og får med det aldri en eneste stemme fra meg! Takk til de regjeringspartier som støtter rettferdighet og denne sak, og ønsker lovendring – nå gjenstår det å se om dere følger opp med handling!

Del ut julegavene nå – la Mustafa og barn i hans situasjon få bli i Norge!

Trude Helén Hole, forfatter og forlegger

Signer gjerne oppropet Varig opphold for Mustafa Hasan Over 100.000 har signert pdd.

Og her finner du vår støttegruppe for Mustafa Hasan.

Vil du støtte Mustafa økonomisk, kan du kjøpe hans sterke diktsamling her. Pengene går uavkortet til Mustafa.

………………..

Les mer om saken her.

Spre kjærlighet og glede, så blir verden et bedre sted å være for oss alle! 

Hjemmeside Trude Helén Hole

Gratis vinkompendium og online vinkurs – klikk her

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Holes bøker – Holes TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Norges morsomste forfatter i følge media og lesere!