News

MDG bør føle BETONGSKAM!

I dag velger jeg å publiserer denne teksten om MDG skrvet av Audun Eng. “Mange kritiserer byrådet og spesielt De Grønne for storstilt felling av trær i Oslo. For et par år siden var det et tilsvarende lokalt opprør mot planene om en sykkelautostrada på Bygdøy. Den var også var basert på fjerning av mange gamle trær. Har MDG en teknokratisk innstilling til hvordan man gjør Oslo til en mer miljøvennlig by? Man satser på store gågate- og parkprosjekter basert på eliminering av eksisterende grønne kvaliteter, som gamle trær.
.
Trærne må fjernes fordi de står i veien for storslagne design-prosjekter.
.
Over viser nedhugst av trær utenfor SAGA kino og i Thorvald Meyers gate. Under viser sistnevnte gate slik den skal bli. Koselig, eller? Bilder under hentet fra reguleringsplanen for Oslo kommune.
.
Slipper byrådet løs landskapsarkitekter og designere med uhemmet trang til egen merkevarebygging? I stedet bør vi bygge videre på de grønne verdiene som allerede finnes, f. eks. eksisterende trær og velfungerende nærmiljøer. Det bør innføres reelle medvirkningsprosesser, slik at lokalsamfunnet blir involvert i utviklingen av planene.
.
Byrådet hevder at de gamle trærne i Olav Vs gate umuliggjorde bygging av en ny gågate.
.
Det er absurd. Fotgjengere elsker gamle trær, og kan klare å gå rundt dem. De grønne bør befri seg fra sine toppstyrte, tekniske modeller for etablering av grønne elementer i byen, og lytte mer til stedet og befolkningen. Nå planlegger de den bilfrie byen med omtrent samme innstilling som motorveibyggere.
.
De slipper også løs utbyggere med tettpakkede blokker og høyhus ved alle knutepunkter. MDG bør nå føle BETONGSKAM!
.
Et medlem av MDGs nåværende bystyregruppe har takket nei til gjenvalg, i protest mot ekstremfortettingen. Inntil partiledelsen revurderer sine holdninger bør De Grønne sykemeldes fra maktposisjoner i Oslo byråd. Stem heller på et parti som utvetydig går inn for bevaring av eksisterende bykvaliterer, og som kritiserer både trefellingen og byggingen av betongkasser som vårt nåværende grønnvaskede byråd går inn for. Godt valg!”
.
.

To do or not to do, that´s the question!!

Da er det vel bare å ønske en riktig fin dag. Spre kjærlighet og glede!

Og ps, vil du lære om musserende vin kan du laste ned GRATIS kompendium her.

Mvh. Trude Helén Hole

MIN FORFATTERSIDE 

Mine online vinkurs og vinkompendium finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Mitt firma – Blogg – Bilder – Vinkurs – Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Trude Helén Hole!-kopi 7