Management & Health News

Et selvmord grunnet mobbing er ett for mye – dette må skolene nå innse

Et selvmord grunnet mobbing er ett for mye – dette må skolene nå innse. Tirsdag 19.9.17 sendte NRK Brennpunkt en meget sterk og gripende dokumentar om mobbing, om barn som tar sine liv og skolenes ansvarsfraskrivelse. I 2016 utga jeg dokumentaren Når våren ikke kommer, om selvmord og mobbing. Dette er en bok den nye regjeringen og alle som jobber i norsk skolesektor bør lese. I boken fremmes årsaksforklaringer, samt konkrete forslag til nødvendige strakstiltak innenfor områdene:

  • Mobbing.
  • Psykiske problemer og økende selvmord blant ungdom.
  • Selvmord i psykiatrien.
  • Utstrakt bruk av farlige medisiner som øker selvmordsfaren.

LES KRONIKKEN I BT I DAG

Vi har nulltoleranse for mobbing i Norge, allikevel aksepteres det. 13 år gamle Odin Olsen Andersgård er en gutt vi aldri må glemme. Lambertseter og Aursmoen skole tok ikke Odin på alvor. Han orket til slutt ikke mer og tok sitt eget liv. Odin er ikke alene og flere vil følge. For å oppnå vårt mål som er nulltoleranse, må vi nå innføre nulltorelanse også i praksis – ikke bare på papiret!

Regjeringens tiltakspakke er for lite konkret og signaliserer for lite vilje og handlekraft. Vi trenger håndfaste tiltak som er lett å iverksette og som viser en markant kurs- og holdningsendring. Mobbing må gi konsekvenser for den som mobber, samt foreldre, skoler og kommuner som ikke tar mobbing på alvor, og den som mobbes må få hjelp før flere liv går tapt. Her er noen konkrete forslag:

1. Barn som ikke slutter å mobbe bør bytte skole. Det er urimelig at ofre blir kasteball i systemet. Men Utdanningsforbundet og KS som representerer skoleeierne, sier neimed følgende begrunnelse;

-Å tvangsflytte en elev er en fallitterklæring for skolen og kommunen, og kan innebære at skolen ikke har lyktes med en av de viktigste oppgavene; å fremme helse, trivsel og læring, skrev seksjonsleder i Utdanningsforbudet, Torbjørn Ryssevik, i et høringssvar til Kunnskapsdepartementet (KD).

At Utdanningsforbundet ikke tar barns liv og helse på alvor kan ikke lenger aksepteres. Å ikke innføre nødvendige strakstiltak fordi det er å innrømme at skolene ikke klarer å håndtere mobbesaker, er å tråkke over lik for å opprettholde et ”falskt image”.

Mobbing forekommer og barn tar selvmord. Norsk skole har feilet. Dette faktum kan ikke lenger ignoreres. Barns liv og helse bør veie tyngre enn Utdanningsforbundets syn på seg selv.

2. Elevundersøkelsen må endres. På ett år ble antall mobbeofre i Norge nesten halvert, men kun på papiret. I perioden 2007 – 2012 ble rundt syv prosent mobbet i følge undersøkelsen, dvs over 50.000 elever i grunnskolen og videregående. Høsten 2013 svarte kun fire prosent (drøyt 30.000 elever) at de ble mobbet. Ved å innføre begrepet ”krenkelser” i undersøkelsen kvittet Utdanningsdirektoratet seg med 20.000 mobbeofre!

Å bli utestengt, å bli spredt løgner om, å bli ertet og gjort narr av, er i følge den nye undersøkelsen en krenkelse – ikke mobbing.

-Reduksjonen kan henge sammen med endringer i Elevundersøkelsen dette året, skriver Utdanningsdirektoratet. Forskere fra NOVA har i undersøkelser avslørt at ved å «stramme inn» elevenes bruk av mobbebegrepet, skjules fakta rundt mobbing. Elevundersøkelsen bør avsløre fakta – ikke pynte på skolenes image.

3. Foreldre, skoler og kommuner som ikke tar mobbing på alvor bør kunne ilegges bøter. I mai 2013 ble internett definert som offentlig rom i den norske straffeloven. Derfor er trusler, trakassering, sjikane og hatkriminalitet i sosiale medier straffbart..

4. Mobbing på sosiale medier kan begrensesved begrenset bruk. For ti år siden var skolene mobilfrie og mobbing i sosiale medier var et ukjent fenomen. I følge professor Rune Krumsvik i forskningsgruppen Digitale Fellesskap ved Universitetet i Bergen, ga både lærere og elever i en undersøkelse i 2011 uttrykk for at de ønsket flere begrensninger. Skolevesenet bør innføre forbud mot mobilbruk i hele eller deler av skoletiden, og det av flere grunner;

  • Mobilbruk kan føre til massesuggesjon, ekskludering og økt mobbing.
  • Tilbakemeldinger og ”likes” påvirker den mentale helsen til elevene – og skaper vinnere og tapere.
  • Mobilbruk er fremmedgjøring og en distraksjon.

5. God adferd generelt og i sosiale medier begynner i hjemmet. For barn er grensesetting og et klart NEI ensbetydende med trygghet og at du bryr deg om dem. Sjekk barnas mobil og forklar hvorfor. Dette er din rett og plikt som forelder. Ikke tillatt barnet å være på sider som Ask.fm, Periscope, Formspring, Jodel og Kiwi. Legg bort mobilen under frokost og middag, og når det er natt.

Og ikke minst; lær barna dine å være glad i seg selv – egenkjærlighet er viktig! Barn som har det godt med seg selv, mobber vanligvis ikke.

6. Mobbingsforebyggende fag må inn i skolen. God psykisk helse og livsmestring, samt temaer rettet mot adferd, inkludering og mobbing må inn som skolefag. Også lek, fysisk bevegelse og aktivitet, som er en forutsetning for sunn helse og et godt læringsmiljø må få større plass i skolen. Det har også vist seg at felles måltider med sunn og god mat virker forebyggende, og forbedrer skolemiljø og læring betraktelig. Dette er det verdt å se nærmere på.

7. Det bør opprettes et nasjonalt klageorgan for mobbing. Da Djupedal-utvalget la frem sin mobberapport i 2015, ble Barneombudet foreslått som klageorgan, men kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) trosset eget ekspertutvalg og beholdt ordningen der klager rettes til Fylkesmannen. I 2015 mottok fylkesmennene kun 245 mobbeklager, mens over 50 000 mobbes. Dette viser at klagemuligheten ikke fungerer.

Myndighetene og den nye helseministeren bør nå vise at de tar mobbing, fagfolk og elever på alvor og opprette et nasjonalt klageorgan – og mobbing må gi konsekvenser, også for den som mobber. Et selvmord grunnet mobbing er ett for mye! Dette må vi nå innse.

Trude Helén Hole, Forfatter og blogger på http://www.trudehelenhole.no

Her kan du få hjelp: Ung.no og www.stoppmobbingen.net. Mobbetelefon: 91004676

Her kan du kjøpe boken Når våren ikke kommer.

Når våren ikke kommer