Management & Health News

NEI til et kontantfritt samfunn og overvåkning

Storebror ser deg! Vi overvåkes mer og mer – om bankene får det som de vil, vil vi overvåkes enda mer. Du kan ikke kjøpe en tyggispakke uten at de vet akkurat hvor, når og hos hvem. Vil vi virkelig ha det slik? Kredittkortet ditt blir din eneste nøkkel til pengene dine som du trenger for å leve. Hva om banken utestenger deg fra din egen konto av en eller annen grunn? Med et kontantfritt samfunn vil bank og myndigheter ha deg i sin hule hånd. Om du er noen de ser på som brysom av en eller annen grunn, du sitter på sensitiv informasjon eller du kjemper for en brysom sak – så er det ikke utenkelig at bankortet ditt plutselig ikke virker lenger.

Skjermbilde 2016-01-21 kl. 11.33.45

Så, vil vi virkelig gi fra oss vår frihet og råderett over egne penger? Jeg sier et klart og tydelig NEI! Har du ikke lest boken 1984 av George Orwell – så gjør det. Boken er en dyster spådom om hvordan fremtiden kan bli, med et totalitært system der praktisk talt ingen individuelle rettigheter finnes. Boken ble skrevet i skyggen av annen verdenskrig med inspirasjon fra blant annet det nasjonalsosialistiske Tyskland og Sovjetunionen, og slik vil jeg ikke ha det – hverken for meg eller min barn!

Så i dag publiserer jeg en tekst skrevet av Hans Christian Færden – grunnlegger av FB gruppen Ja til kontanter. I denne gruppen finner du mange oppegående mennesker som ser konsekvensene ved et kontantfritt samfunn og ønsker å hindre  denne utviklingen. Her er teksten:

Presset for å få et kontantfritt samfunn blir stadig større, men får vi vite hvor farlig dette er? 

Det ropes stadig høyere om at kontanter er så upraktisk. Kontanter er så lett å stjele. Kontanter er grunnlaget for svart økonomi og dermed store tapte skatteinntekter. Men hva er alternativet?

Kan vi stole på at ett banksystem som har rotet verden inn i historiens kanskje verste økonomiske krise, vil gjøre en jobb til det beste for oss alle? Kan vi stole på at bankene skal, uten misbruk, klare å ha full oversikt over alt vi gjør? Hvilket inkluderer å stjele våre forbruksdata, som har stor verdi for reklamebransjen? Kan vi stole på at de ikke vil misbruke den makten total kontroll over våre penger gir dem til å manipulere oss som de vil? Hva forteller det internasjonale bankvesenets historie oss? Har de så langt vært vår totale og usjekkede tillit verdig?

Kan stenge adgang til pengene våre. Tenker du noen gang på hvilken makt som overlates til eierne av datanettverkene og bankene, når alt omgjøres til elektroniske penger? Hvilken makt vi overlater til bankene når vi ikke kan bruke en eneste mynt uten at bankene vet når, hvor og til hva? Hvilken makt overlater vi til bankene når de har full kontroll over alt som faktisk er våre egne penger? Penger vi avgir all kontroll over selv, og det i så stor grad at banken faktisk kan stenge adgangen til våre egne penger, uten at vi i praksis kan gjøre en ting med det. De kan komme med en grunn, og vi kan gå til retten fordi vi er uenige. Men juridisk hjelp koster penger, og banken har full kontroll over det vi skal betale denne hjelpen med.

Lær av historien. Historien viser oss at en bank vil fungere dårlig uten staten, og staten synes å tro den ville være lammet uten banken. Spesielt ser vi dette tydelig i USA, der banksystem og politikk synes å være som hånd i hanske. Alle finansministere den siste ti-årene har blitt hentet fra toppjobber i banker som Goldman Sachs og New York avdelingen til den privateide statsbanken Federal Reserve. I tillegg er det en dårlig skjult hemmelighet at bankene, som andre korporasjoner bidrar med sitt til de politiske valgmaskinene.

Bank og stat hånd i hånd. Fortsatt kan det kanskje være vanskelig å se det så utrolig farlige i å overlate kontrollen til bankene. Om ikke vi har adgang til penger for å stoppe dem i rettssystemet, vil vel staten hjelpe oss, uansett hva miksen av stat og banker i USA har vist oss? For amerikanerne er jo sprø når det kommer til finans, bank og næringsliv, tror vi? Det vil neppe bli sånn her? Tror vi.

Men er virkeligheten slik? Man ville pushe EUs Datalagringsdirektiv igjennom også i Norge. Et direktiv som alt tyder på kommer fra USA. Hva kan vi derfor vente oss fra den kanten fremover – for vi må forberede oss på at det som kommer i USA, i en eller annen form også kommer hit.

Terrorlover. Hva vi vet er at når et land som USA får terrorlover, som f.eks. Patriot Act vil de også kunne få lover som sperrer adgang til pengene for dem som beskyldes for terrorisme, eller dem som beskyldes for å hjelpe disse. USA har allerede på plass ett slikt lovverk gjennom nettopp Patriot Act. Der ble det lenge til dels bestemt til dels av ett hemmelig juridisk system hvem som skal sperres fra å få adgang til egen eiendom, til egne penger og til og med til å få jobb. Dem som ville prøve å hjelpe vedkommende risikerte å bli utsatt for samme Kafka-prosess. At vedkommende med dette kunne utenomrettslig dømmes til en langsom død, så ikke systemet ut til å bry seg om. Man ble definert som samfunnets fiende, og mistet alle menneskelige rettigheter. Inkludert retten til å være uskyldig inntil det motsatte er bevist. Vi så i teorien ett system der presidenten kunne fjerne politiske motstandere ved å sette dem opp som terrorister.

Det har de siste år, nå sist i februar kommet noen endringer i Patriot Act. Men “steng pengene loven” synes ikke å ha forsvunnet.

Kontanter kan ikke spores. Ser man for øvrig på såkalte «no fly» lister og den stadig mer ustrakte bruken av ordet “terrorist” vil man samtidig se hvordan misbrukspotensialet øker for hver dag. Med andre ord vil stadig flere havne under merkelappen terrorist, og basert på det vil stadig flere også kunne stenges ute som menneske.

Med kontanter kunne man overlevd, fordi disse ikke kan spores. Man kan motta hjelp, og man kan få kjempet for sin sak. Man kan også leve ett liv uten å bli sporet gjennom pengeuttak og forbruk. Ett fritt liv, der ingen andre enn en selv bestemmer over egen fremtid.

Men da vil jo terrorister kunne gå fri? Kriminelle kan bli borte? Kanskje det, men så lenge de mest grunnleggende menneskerettigheter kan brytes, med margin, i ett sivilisert land som USA, må vi heller tåle dette. Lov og rett har i disse tilfellene blitt opphevet. Vi kan ikke stole på staten, og må innstille vårt liv der etter.

Hovedpunktet som da må sikres er nettopp kontroll over egne verdier.

Internasjonale banker i samspill med stater har vist seg å være alt annet enn å stole på. De ser åpenbart ut til å kunne holde på i det skjulte, og gjerne i godt samspill med nettopp staten. Ingen har mulighet til å få innsyn. Da må de ikke fullt og helt overlates det sterkeste kontrollverktøyet de noen gang kan få mot oss, pengene som ærlig er tjent, og som skal skape ett noenlunde godt liv for oss og familien.

NB! Denne artikkelen må ikke oppfattes som en advarsel mot en hver bruk av betalingskort. De er jo praktiske. Men vi må alltid ha flere muligheter, og dette er hva artikkelen handler om. Inntil ett nytt globalt og helt gjennomsiktig finanssystem kommer, finnes intet alternativ til kontanter for dem som fortsatt vil ha kontroll over eget liv.

Gruppens syn er at boikott av alle som vil fjerne kontanter, sannsynligvis er det eneste språket som vil bli forstått. Velkommen!

Skrevet av Hans Christian Færden – grunnlegger av Ja til kontanter. Andre pådrivere: Annbjørg N. Reinertsen, Trym Torson, Per Øivind Næss, Trond Sandvik Simonsen.

………..

For å oppsummere: Jeg bruker ofte kort – men vil beholde retten til å kunne bruke kontanter når jeg vil. Jeg ønsker å ivareta min frihet og selvstendighet, og ønsker ikke å overvåkes og loggføres for hver gang jeg kjøper tyggegummi eller gir litt for mye eller lite i tips. Jeg vil ha mitt privatliv i fred. Jeg stoler ikke på at bankvesenet vil mitt beste. Jeg stoler ikke på at bankkortet mitt vil fungere hver gang jeg trenger å bruke det. Jeg stoler ikke på tryggheten – økonomisk kriminalitet finnes også i de digitale systemene.

Jeg ønsker ikke å overgi min kontroll over egne verdier til et banksystem jeg ikke stoler på og som kan, om utviklingen blir slik jeg tror – stenge deg ute om du blir uglesett og det med et lite tastetrykk! Vi har sett hva myndigheter og bankvesen er i stand til å gjøre mot enkeltmennesker – det er ikke pent. Det er ganske åpenbart, vi er til for systemet – det er ikke omvendt.

Jeg ønsker ikke å si velkommen til et totalitært overvåkningssamfunn der Storebror ser deg og meg til enhver tid, og med det kontrollerer  både oss og våre verdier!

Jeg ønsker tvert om å frigjøre meg fra det!

Jeg støtter derfor boikott av alle banker som ønsker kontanter bort, og med det vår frihet og adgang til egne penger som DNB står for. DNB vil ha full kontroll på deg og dine penger. Virksomheten dreier seg åpenbart kun om egen profitt på bekostning av kundene!

Og så må vi ikke glemme at en stor del av verdenssamfunnet er bygget opp på kontanter. Eksempelvis utgjør tips mye av inntektene for mange mennesker rundt om i verden. Skal tipsen gis via terminaler, er jeg redd en del mennesker ikke får den, og at tipsen du gir går rett inn i systemet og til eiere. Dette fører til, tror jeg – flere lavlønnede mennesker og økt fattigdom. Er dette ønskelig?

Til slutt vil jeg anbefale dere å se de prisbelønnede The Zeitgeist Filmseries og The Thrive movie som forklarer godt hvordan verdenssamfunnet er bygget opp når det gjelder maktstruktur, maktelite, korrupsjon, kriger, media/informasjon og ikke minst bankvesenet som praktisk talt stinker!

Du vil se hvordan noen få mennesker styrer hele verdenssamfunnet; energibransjen, lege- og matmiddelindustri, hvordan de styrer media til egenytte og igjen, verdensbankene som eies av disse få og hvordan disse går over lik for å opprettholde maktstrukturen på bekostning av oss alle og jorden vi bor på. I sistnevnte film får du også vite hva DU kan gjøre for å bidra til ett nytt verdenssamfunn – og vet du? Det er ikke så vanskelig, først innsikt og forståelse, deretter handler du i tråd med dette.

Slik vil den grådige og ødeleggende maktstrukturen sakte men sikkert endres til noe som gavner verden mye, mye mer. Og i dette samfunnet er stikkordene: frihet, likeverd, kreativitet og kjærlighet! Les også We need to stop war NOW!

Del gjerne.

Trude Helén Hole

Vil du følge denne bloggen, trykk på Skjermbilde 2016-03-20 kl. 20.47.18 knappen til høyre. Følg meg gjerne også på Facebook. Ønsker med dette alle en riktig så fin og aktiv dag:-)

 

klikk-her-for-a%cc%8a-lese