Management & Health

Er du leder eller helt sjef?

Er du en leder, eller helt sjef? I dag skal vi snakke litt om det å lede seg selv – å være en leder eller sjef – og om hva som er forskjellen. Først begynner jeg med å dele min egen erfaring som leder og hva jeg mener er viktige nøkkelfaktorer til å lykkes.

Min filosofi er: Clean business – straight talk! Let´s move forward, fuck some rules & have some fun on the way – litt konstruktiv galskap kan en nemlig tillate seg i bedrifter med mennesker som evner å lede seg selv. Å skape den type leder-bedrift har alltid vært mitt mål som leder. Og hvorfor kan du lese lenger ned.

Allers.1 kjole 4 antrekk.010Se!? Jeg er selvsagt helt sjef! Briller og greier.

Først og fremst – det er viktig med en god kompetanseblend. Jeg har vært daglig leder i tre bedrifter i 12 år, og jeg har aldri følt meg som en sjef, men mer som en leder. Jeg har erfart at det er viktig å bygge opp et team med ressurspersoner med en annen erfaring, bakgrunn og kompetanse enn den jeg har selv – og da er det viktig at disse evner å ta beslutninger de er ansatt for å ta.

Et godt og sammentsatt team vil bidra til at ansatte utvikler og utfordrer hverandre til å bli bedre.

Åpen kommunikasjonskultur. Og jeg vil gjerne ha uenighet, nye tanker og løsningsorienterte diskusjoner. Jeg har erfart at en åpen bedriftskultur som fremmer tanker, idéer og nyutvikling – med andre ord en kultur der tonen er snakk til – ikke bak, snakk opp – ikke ned, er med å skape trivsel, resultater og fremdrift.

En god leder viser vei gjennom adferd og fremmer denne type kultur fordi han/hun ser at dette er hensiktsmessig – og ikke truende. 

En tanke, flere hoder = bedre resultater. Sammen skaper dette etter min mening en lederbedrift. Jeg har personlig sans for mennesker med energier og som klarer å omsette dette i konkrete resultater. Gode resultater oppnår en ofte ved å gi ansatte handlingsrom, ansvar og frihet til å bruke seg selv fullt ut – bruke energien de besitter til å skape seg en konstruktiv arbeidsplass i tillegg til frihet til å lede seg selv til et felles mål.

Learning by doing. Og det er lov å feile – a failure makes better. Om mine ansatte er usikker på en beslutning, forteller jeg at de er ansatt for å ta nettopp den beslutningen. Med andre ord blir de tvunget via tillitt til å gjøre det de har mest tro på. Enten funker det, eller så funker det ikke. Uavhengig av utfall, så har dette en verdi, både for dem selv og bedriften. Jeg leder dem altså i å lede seg selv. Slik blir de dyktige, ansvarsbevisst, resultatorientert og ikke minst, de våger å utfordre seg selv til å ta sjangser – og til å ta beslutninger på bakgrunn av det beslutningsgrunnlaget de har opparbeidet seg. Og ved å måtte ta beslutninger, gode eller dårlige – utvikler de denne kompetansen videre og ikke minst trygghet. Og slike folk vil jeg ha på laget mitt. Folk som våger å gå først, komme seg ut av komfortsonen, brøyte vei og ta støyten.

Real people! It´s very easy.

Unngå å drukne i detaljer – se de store linjene. Og som leder og ikke “sjef”, er jeg er nok litt lat. Jeg gidder ikke synse rundt med nesen ned i detaljer, uvesentligheter og systemer som skal mates med tall og ord. I prefer to look at the big picture, to get the job done and done well. Again – let´s move forward, fuck some rules & have some fun along the way:-)

For igjen, litt konstruktiv galskap kan en nemlig tillate seg i bedrifter med mennesker som evner å lede seg selv. Er du enig nå?

Vel, Henning Aarsand i Henning Aarsand Consult har laget en liste over forskjellene, er du sjef eller en leder – ta en titt og tenk etter: hva er du?

  1. Sjefen administrerer, lederen fornyer
  2. Sjefen er en kopi, lederen er en original
  3. Sjefen opprettholder, lederen utvikler
  4. Sjefen fokuserer på systemer og strukturer, lederen fokuserer på personer
  5. Sjefen setter sin lit til kontroll, lederen inspirerer til tillit
  6. Sjefen har ett kortsiktig syn, lederen har ett langsiktig perspektiv
  7. Sjefen spør hvordan og når, lederen spør hva og hvorfor
  8. Sjefen imiterer, lederen skaper
  9. Sjefen godtar tingene som de er, lederen utfordrer status quo
  10. Sjefen gjør tingene riktig, lederen gjør de riktige tingene

Dette er en grei liste som tydeliggjør forskjellene. Sjefsferdigheter kan etter min mening læres og er viktige ferdigheter å ha for en leder, men de bestanddelene som utgjør et lederskap kan ikke læres bort – men må erfares. Vi snakker nå om personlighet og visjon. Jeg vil si det slik:

Ledere fødes ikke, men skapes – og vanligvis skaper de seg selv ved å utvikle personlighet, egenskaper og vilje over tid.

En god leder kjenner seg selv, og våger å tre ut av komfortsonen for å utvikle ferdigheter og kompetanse. Å kjenne seg selv innebærer å skille mellom hvem du er, hvem du ønsker å være – og hva resten av verden syntes du bør være. Som jeg skrev over her – jeg gir mine ansatte tillitt og rom til å utvikle sine ferdigheter – denne gaven må en også gi seg selv om en skal bli en god leder. Og med dette skal vi over til noe som er særdeles viktig, som jeg har sagt før og vil gjenta nå:

One commitment only, be true to yourself!!

Å være tro mot seg selv, å lytte og stole på den indre stemmen, er nemlig svært viktig når det gjelder godt lederskap. Det samme er tillitt til dine medarbeidere. Du må ha tro på at de er like flink i å lede som du er – hvis ikke må du som leder som nevnt gi dem verktøy til å bli det. Gode ledere kjenner sine sterke og svake sider, og ikke minst vet de hvordan de kan utnytte sine sterke sider maksimalt, og kompenserer for sine svakheter. Dette er lært gjennom erfaring – nettopp fordi ledere stoler på og er tro mot seg selv, våger å tre ut av komfortsonen og sanke nye erfaringer.

Trenger ikke bevise noe. Gode ledere har heller ikke et spesielt stort behov for å bevise at de er noe, men har snarere en sterk interesse av å utfolde seg selv fullt ut, og de vet som tidligere nevnt, at feil er nødvendige skritt i retning av suksess. Og suksess for gode ledere – er å få brukt seg selv i størst mulig grad – da kan en ikke la seg vingeklippe.

So bring that forward:-)

Vel, dette var dagens peptalk – og da passer det vel godt å avslutte dette seriøse og opplysende innlegget om lederskap med et budskap jeg har skapt helt selv, nemlig this:

Follow my dreams?

Fy flate, så godt sagt!

Trude Helén Hole – for coaching og andre tjenester, klikk New Spirit.

Les også: Practicing Passion. Ps, liker du innleggene mine, er jeg takknemlig om du trykker liker, og følg meg gjerne på Facebook🙂

0 comments on “Er du leder eller helt sjef?

Leave a Reply