News

Norge støtter steining

 

I 2010 tredoblet Norge sitt bidrag til Pakistan fra 115 millioner kroner til 400 millioner kroner, dette til tross for at eksperter advarer om at pengene som blant annet går til Koranskoler, er med på å støtte fundamentalister og terrorvirksomhet.

Det kan virke som om Norge i liten grad foretar konsekvensutredning i forkant i bistandsprosjekter, er dårlig på oppfølging og ikke minst evaluering. Og slik pøser Norge ut milliarder til korrupte regimer som undertrykker sin egen befolkning og grupper som terroriserer en hel verden.

Steining kan igjen bli lovlig i Afganistan. Regjeringen foreslår nå å kutte den sivile bistanden til Afghanistan fra 750 til 700 millioner kroner i 2014 fordi landet gjør for lite i forhold til å bekjempe vold mot kvinner og korrupsjon. Det er bra. Men kuttet er for lite. Under Talibans skrekkstyre i Afghanistan på 1990-tallet ble mennesker skutt og steinet hvis de ble dømt for utroskap. Nå vurderer Karzai-regimet å gjeninnføre straffen.

– Vi jobber med et utkast til en straffemetode basert på Sharia-lover hvor straffen for utroskap, hvis det finnes fire øyenvitner, vil være steining, sier Rohullah Qarizada, som sitter i komiteen for islamsk lovgivning i landet, til nyhetsbyrået Reuters. Mer om dette kan du lese her. Dette bør etter min mening være god nok grunn til å fjerne all bistand!

Norge bør også kutte støtte til Pakistan som fortsatt steiner kvinner. Land som undertrykker og steiner sine innbyggere, som i tilfellet som beskrevet under, der en kvinne ble dømt av pakistansk rett og steinet til døde i sommer fordi hun hadde en mobil – bør ikke få økonimisk støtte. Spesielt fordi vi VET at midlene ikke brukes slik de er tiltenkt, men i stedet går til å opprettholde korrupte regimer og fundamentalister som konsekvent og i økende grad, bruker terrorr og frykt for å kontrollere befolkningen.

Arifa Bibi was sentenced to death by stoning by a Pakistani tribal court, and was executed on July 11 at the hands of her family. Her uncle, cousins and other family members threw stones at the woman until she died, all because she had a mobile phone. She was buried in the desert far away from her home village, and according to reports, her family was not permitted to be involved in her funeral. Stoning has been a common sentence in countries like Pakistan for a long time and is used against women and other vulnerable groups. Naureen Shameem, representative for women´s rights group Women Living Under Muslim Laws, says that stoning is used against women in particular as a way to control them.

– Stoning is a cruel and hideous punishment, said Shameem. -It is a form of torturing someone to death. It is one of the most brutal forms of violence perpetrated against women in order to control and punish their sexuality and basic freedoms. The Asian Human Rights Commission explained the act of stoning against women in a recent press release.

-Society is sent the message that violence is the way to deal with women and other vulnerable groups. Women´s rights are negated through the use of these forms of punishment. Pakistani society has degenerated to the point that, for a woman, keeping a cell phone has become serious crime. It is treated as a worse crime than gang rape, murder and bomb blasts, through which many people are killed on a daily basis. Groups are currently petitioning the United Nations to enact a worldwide ban on stoning. It is not known what progress has been made on that front.

Her kan du lese hele historien om Arifa Bibi, Opposing Views. Norge må stille krav om at steining skal forbys og ganske enkelt ikke inngå samarbeid med regimer som Pakistan og Afganistan før de kan dokumentere at de har iverksatt tiltak som fremmer menneskerettigheter, demokrati og frihet.

Krav, innstramming, oppfølging og evaluering må til. Å støtte korrupte regimer som styrer med frykt og terror som redskap, og som ved lov dømmer mennesker til døden ved steining – kan vi ikke være bekjent med. Grunnet nevnte faenskap bør støtten til Afganistan og Pakistan reduseres ytterligere – eller fjernes totalt etter min mening. Jeg er klar over at dette ikke hjelper de som blir steinet på kort sikt – men vi trenger ikke gi finansiell støtte dem som steiner – det er å kaste den første stein.

Trude Helén Hole

0 comments on “Norge støtter steining

Leave a Reply