News

Likestilling, også for menn

Hvert år velger fedre å ta sine liv i følge ressursenteret for menn – vi snakker om maktesløshet og tap av det mest kjære i ens liv og økonomisk ruin. Vi snakker barnefordelingssaker.


Skal ikke disse barna få se begge sine foreldre like mye ved samlivsbrudd? Og skal ikke denne gutten ha like rettigheter som denne jenta når de selv blir foreldre?

Systemsvikt. Jeg har tidligere skrevet en del om likestilling og kjører på videre selv om jeg rent prinsipielt ikke har så veldig stor sans for begrepet likestilling, spesielt ikke i Norge. Jeg ser på mennesker som selvstendige individer som har et valg om hvordan vi vil leve – hvor mye husarbeid vi vil gjøre, hvor høyt på karrierestigen vi vil klatre, hvor mange barn vi vil ha og hvor langt inn i styrerommene vi vil krype. Og i dette mener jeg at mennesket selv må få bestemme uavhengig av kjønn. Men hva når loven hindrer din rett til å velge? Når loven krenker deg som menneske og tar fra deg barna dine?

Selvmord. På enkelte områder i samfunnet har vi systemer som virker mot likestilling, systemer som er grovt urettferdig, utdaterte og som rammer mange. Spesielt fedre og barn. En del fedre som taper i rettssystemet og med det blitt frarøvet sine barn og sitter igjen med store kostnader, går til det skritt å ta sine liv fordi det rett og slett er ruinert og ødelagt. De har mistet alt de hadde å leve for – det norske regelverk har tatt det fra dem – det er systemdrap. Jeg har pratet med en del fedre som er akkurat der, de har resignert. Livsgnisten er borte. Det er sterk kost.

Å være god far. Jeg har opp i gjennom årene gjort en del intervjuer, også med en del internasjonalt store stjerner som har opplevd det meste av suksess. Når jeg stiller dem tusenkroners spørsmåle, hva de ønsker å bli husket for – så svarer stort sett den mannlige delen at de ønsker å bli husket for å ha vært en god far!

Dette sier litt om den moderne pappa anno 2013. Vi lever nemlig ikke lenger i 1950 da lovene ble utredet, og far var kun forsørger. Noen bør våkne fra tornerosesøvnen sin.

Likestilling og likeverd. Regjeringen må ta innover seg at menn er like gode omsorgspersoner som kvinner. De fleste fedre i dag ønsker å ta like mye del i sine barns liv som mødre ved samlivsbrudd. Og de fleste barn ønsker å være like mye med far og mor. Men i tilfeller der partene ikke blir enige kommer styresmaktene inn med loven i hånden, den som forskjellsbehandler og spiller fedre ut på sidelinjen. Utdatert regelverk rammer ikke bare fedre, men også barn som opplever samlivsbrudd. Dette er ikke greit.

Regelverket i dag er konfliktskapende fordi den skjevfordeler. Regelverket i dag legger opp til en maktkamp der tid med barna kan byttes i penger. Det er ikke greit. Barn er ikke en vare. Loven tillater også den som er tildelt “hovedomsorg” å kunne flytte hvor som helst i landet, noe som hindrer samværsrett. Det er heller ikke greit. Barn trenger begge sine foreldre.

Likhet for loven er det noe som heter – det må gjelde alle, også menn. 50/50 bør i likestillingens navn være riktig utgangspunkt for forhandlinger i henhold til samlivsbrudd og tvister. Det handler om likestilling, likeverd og ikke minst sunn fornuft.

Strutsedepartement. Men sunn fornuft har ikke departementet. Barnefordelingssaker i Norge er et mørkt kapittel, og det vil forbli mørkt fordi regjeringen ikke evner å tilpasse det norske regelverket det moderne norske “likestilte” samfunn, ei heller å ta innover seg nye forskningsrapporter som viser at 50-50 er til det beste både for barn og voksne. Dette gjelder selvsagt “vanlige” familier og ikke ved tilfeller med vold, rus, kriminalitet inne i bildet.

Aftenposten skrev en sak om Far taper kampen den 17 juni 2012, og det nærmeste Aftenposten kom et svar, var en e-post fra statssekretær Ahmad Ghanizadeh. Han skrev at «det er ikke i nær fremtid planlagt noen ny gjennomgang med eventuelle regelendringer av barnelovens bestemmelser knyttet til samvær, foreldreansvar og bosted/delt bosted.»

I en radiodebatt jeg deltok i var svaret fra KrF: Barn har det best med én seng å sove i. En slik forenkling og strutsepolitikk er ingen tjent med, heller ikke departementet og aller minst barna. Det er på tide at Likestillingsdepartementet får hodet opp av jorden og begynner å gjøre en jobb. Departementets rapporter om hvem som gjør mest husarbeid er i det store og det hele lite formålstjenlig. Så meldingen til Likestillingsdepartementet og Likestillingsutvalget er klinkende klar:

Vi vil ha et samfunn som tar begge kjønn og likestilling på alvor i systemet. Vi vil ha ett rettsvesen som ivaretar først og fremst barna ved samlivsbrudd, og deretter likebehandler mor og far. Gjør noe for å få ned den selvmordsstatistikken – tilpass lovene rundt samlivsbrudd til et samfunn anno 2013 – og gjør det nå! 

Er DU for en likestilt lov, kan du bidra ved å signere dette oppropet Barnelovsreform – underskrift.no som skal overleveres departementet. Det har jeg gjort.

Link til tidligere, lett ironiske artikkel om husarbeid og likestilling.

Link til støttegrupper for menn: Mannsforum og Forum for menn og omsorg.

Om denne bloggen; bloggens eier heter Trude Helén Hole. Hole er kjent som Norges mest hardtslående blogger ifølge Nettavisen og Norges beste jenteforfatter ifølge Dagsavisen. I tillegg er hun Norges kuleste sommelier, sies det. Hennes bøker og vinkurs finner du her og mer om hennes forfatterskap finner du her.

Spre kjærlighet og glede, så blir verden et bedre sted å være for oss alle! 

Til Holes forfatterside og tilbakemeldinger fra media

Gratis vinkompendium og digitale vinkurs – klikk her

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

My Books – You Tube – Modeling – Vinkurs– Referenses – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

You will find my English company site right here and click here for my English Author site. For translation of this text – then click to the right.

0 comments on “Likestilling, også for menn

Leave a Reply