News

Politiet bør anmeldes

Politiet bør anmeldes for grov tjenesteforsømmelse. For maken til idioti skal en lete lenge etter! Ja, vi slapp dem løs. Vi praktiserer happy days på kontoret om dagen, skjønneru, og en halv million er jo bare pytt, pytt… En må regne med litt svinn! I TV2 nyhetene kan vi i dag lese om dieseltyvene som ble filmet og tilstod, og om politiet henla saken… Slipp fangene fri, det er sommer. Ja, er det ikke vittig? Det er så vittig at det faktisk er til å grine av. Saken er som følger: Transportfirmaet Svanevik i Bergen har blitt frastjålet diesel for nærmere en halv million kroner de siste månedene. Tyver har tømt firmabilene for diesel mens de har stått parkert inne på firmaets område som er videoovervåket. Firmaet tok selv affære og fikk i mars i år fanget det frekke dieseltyveriet på film. Tyvene ble tatt og overlatt til politiet, som henla saken etter at tyvene hadde tilstått… Skylder på ressursmangel. Politiet forklarer henleggelsen med at det vil kreve mye ressurser og penger å gjennomføre en rettssak. -I slike saker vil det koste uforholdsmessig mye å sette i gang prosess for å få en eventuell utlevering og få tak i vedkommende person når det er begått mindre alvorlig vinningskriminalitet, sier Jon Reidar Nilsen, visepolitimester i Hordaland, til TV 2. Vel, nå var det jo faktisk slik at “vedkommende person”, to stykker, allerede var tatt og hadde tilstått. Litt underlig er det også at visepolitimesteren i Hordaland betegner en halv million for “mindre alvorlig vinningskriminalitet”. Vel, det er selvsagt et definisjonspørsmål, men jeg mener en må være rimelig sløkket for å komme frem til denne konklusjonen. I stedet for i det minste å inndra ransbil og førerkort, så returnerer politiet dette til de kriminelle som hadde tilstått når de slippes fri. Dette er bare ikke akseptabelt. Det er hårreisende! Anmeld politiet til Spesialenheten for politisaker. Jeg håper derfor at transportfirmaet i Svanevik anmelder politiet og Jon Reidar Nilsen, visepolitimester i Hordaland, for grov tjenesteforsømmelse. For lekepoliti har vi rett og slett ikke bruk for! Link til Politiet, og Lensmannen på Finnmarksvidda, anbefales! 🙂    

0 comments on “Politiet bør anmeldes

Leave a Reply