News

Ubrukelige foreldre og små pøbler

Skadene på bilen til Ole Martin Kleven Fløan er taksert til 112.000 kroner etter at en guttegjeng i barneskolealder ramponerte den. Foreldrene til barna nekter å betale det skaden koster.   – Vi har prøvd å få til et forlik, men de viser bare til begrensningene som ligger i skadeerstatningsloven. Siden det var seks mindreårige barn innblandet, betyr at i beste fall får jeg 30.000 kroner til sammen, sier Fløan til Namdalsavisa. Loven begrenser erstatningsansvaret for foreldrene og foresatte når barna er under 18 år, oppad til 5.000 kroner per barn, per skadetilfelle. Fløan har derfor valgt å anmelde forholdet, uten at han vet om det fører fram. Kort oppsummert er bilen ripet opp med dype riss over det hele. Kalesjen er skåret i stykker, frontruta ødelagt, panser og bakluke er bulket, og deler av ledningsnettet i motorrommet og inni bilen er revet av eller klipt i stykker. Bare dette koster ifølge taksten 22.000 kroner.  Ødela flere kjøretøy. Den samme gjengen på seks barn i barneskolealder hadde også gått løs på kommunal eiendom. En lastebil og en traktor hadde fått betydelige skader, og de hadde også brutt seg inn i en kommunal brakke. – Alle ungene har innrømmet å ha vært med på dette, og de hadde vært der flere kvelder og gjort hærverk, så det var ren uflaks for meg at bilen sto der akkurat da, sier Fløan. Totalhærverk, og foreldre som nekter å ta ansvar. Ja, jeg gremmes. Ca 112.000 delt på seks unger blir rundt 18.500 per drittunge, ja, jeg kaller en spade en spade. At foreldrene ikke tar ansvar og erstatter ødeleggelser på en annens private eiendom – får nakkehårene mine til å reise seg. Min anbefaling er at Fløan går ut og offentliggjør disse menneskene, for det er ikke annet enn fortjent – og desverre er det ofte da folk punger ut. Når barna kan gjøre denne type hærverk uten at det får konsekvenser, når de ser at foreldrene ikke tar ansvar, hvordan blir så fremtiden for disse jævelungene, ja, jeg kaller fortsatt en spade for en spade. Vel, for å være litt fordomsfull, det hender nemlig at jeg er det, som nå, -det kan se ut som at den allerede er staket ut ved god hjelp av ubrukelige foreldre som ikke evner å ta vare på dem, gi dem oppdragelse, gi dem klare rammer for hva som ikke er akseptabelt oppførsel, gi dem læring i hvordan barna skal være i forhold til andre mennesker, til andre menneskers eiendom og samfunnet generelt – nettopp fordi de driter i det selv. Ergo, de vokser opp til å bli like ubrukelige som foreldrene. Å være forelder innebærer å ta ansvar for egne og sine barns handlinger! Disse foreldrene driter glatt i det – så jeg gremmes igjen – familier som i dette tilfellet er det bare å styre unna! Loven for dårlig.  At loven har tak på 5.000.- som erstatningansvar for barn som ved uhell gjør skader på andres eiendom, er helt greit – men der skadeverket utvilsom er rent hærverk, er dette for lavt. Å svikte sin oppgave som forelder bør svi i pungen. Summen bør økes. Mulig 5.000.- i bunn, og 2.000.- i tillegg per år barnets alder etter fyllte åtte eller ti, kunne vært en løsning. Jeg vet ikke. Men jeg vet at det finnes ubrukelig foreldre, som det finnes små pøbler der ute. Og disse små pøblene blir store en dag. 

0 comments on “Ubrukelige foreldre og små pøbler

Leave a Reply