Vår kjære Mustafa og familien kastes ut etter 9 år i Norge

Vinter 2016 – så kom dagen vi fryktet. For to år siden fattet UNE vedtak om å kaste Mustafa på 13 år og hans familie, en mor og fem søsken ut av landet – og vi mobiliserte da til en rettsak som vi vant. Nå, ett år etter forrige vedtak og rettsrunde, og etter stadige…