Vi må ikke glemme de hjemme – sykehusbarna trenger deg

Sykehusbarn - En stiftelse for barn på sykehus. Det ligger mange barn med alvorlig sykdom på norske sykehus. De får god pleie og omsorg, men deres hverdag kan likevel være nokså grå - dagene blir lange, og er preget av medisiner, ubehag, alvorlige leger og bekymrede foresatte. De mangler som oftest noe av det som er viktigst…