Kan vi stole på et Forbrukertilsyn som ikke forstår loven og driver grov forskjellsbehandling?

Laserbehandling. Jeg har nå i en årrekke vært vitne til hvordan Forbrukertilsynet forfølger og trakasserer enkeltmennesker og enkelte bedrifter - i dette tilfelle Laserklinikken og Anne Harila. Dette observeres med stor forundring ettersom det er rimelig tydelig at Forbrukertilsynet mistolker loven og utøver en praksis der grov forskjellsbehandling er rød tråd. Dette mener jeg på bakgrunn…