Tag: Hanne Bjurstrøm

News

Likestillings- og diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm bør gå

Håndhilse-debatten ruller videre fordi ingen tar ansvar og plasserer skapet der det skal stå. Det hele er et forunderlig skue.Continue Reading