Guest Authors Management & Health News

Å tvinge friske barn i karantene er sykeliggjøring, ekskludering, diskriminering, avsosialisering og isolering av friske barn

selective focus photography of child s hand

Skal vi bare godta at våre politikere og ansatte ved våre skoler tvinger friske barn i karantene i ti dager fordi de ikke vil teste seg med tester som ikke virker mot en smitte barn ikke blir syk av? Hvor lenge skal dette foregå? Hvor mange dager skal barn måtte være i karantene dette skoleåret? Eller skal vi si NEI! Nok er nok – og STÅ OPP for meningsløse tiltak som truer våre barns liv og helse, ødelegger barns trivsel og trygghet i skolen – og ikke minst hindrer våre barn i å utvikle naturlig immunforsvar og i tillegg setter en stopper for våre barns skolegang.

Å tvinge friske barn i karantene på 10 dager er sykeliggjøring, ekskludering, diskriminering, avsosialisering og isolering av friske barn. Testregime i skolene er et særdeles inngripende tiltak som ikke har hverken mål eller mening, men som strider i mot alle prinsipper om et trygt læringsmiljø i skolen. Videre er det allmennkjent at etynolenoksyd som finnes i testene har kreftfremkallende stoffer i seg.

At våre politikere og ansatte i skolen ikke beskytter våre barn er direkte sjokkerende. Men om ikke vi som foreldre nå stiller opp for våre barn og sier NEI, så er det intet håp! Det er nemlig ikke legitimt å skylde på systemet eller lite kunnskap. Det er vi foreldre – og ikke Erna Solberg – som er ansvarlige for våre barns liv og helse! Og enhver ansatt som tror de bare kan skylde på overordnede tar skammelig feil – alle står personlig til ansvar for alt som har med liv og helse å gjøre – spesielt når det gjelder våre barn!

Å skylde oppover i systemet gjorde de etter 2 verdenskrig også, og det er derfor det er nedfelt egne internasjonale lover i henhold til personlig ansvar.

Foreldre kjemper for sine barn og frihet – også i Norge – bli med i gruppen Vi foreldre som sier nei til testing & medisinske eksperiment på barna våre

Videoen over viser Nor, 11 år gammel elev ved MellomNes skole. Elena i Asker Kommune skriver følgende; – Det begynner å bli alvor! Dette må være den tøffeste gutten jeg har sett på lenge. Uredd viser han at han er kritisk til smitteregimet, og setter spørsmålstegn ved det. Den modige gutten heter Nor, og er 11 år. Han nektet å ta PCR test og ble “bortvist” som elev. Da bestemte han seg for å utføre en demonstrasjon rett utenfor MellomNes Skole i Asker.

Nor sier han er blitt kastet ut på feil grunnlag fra sin egen skole. Mens han utførte demonstrasjonen var det ingen som kom ut for å snakke med han, hverken rektor eller lærer. Etter demonstrasjonen ble foreldrene oppringt av Politiets forebyggende tjeneste, som advarte mot å fortsette demonstrasjonen. Pappa spør seg: – skal vi oppfatte dette som en trussel? – bor vi fortsatt i et fritt land? Jeg vet hva mitt svar på dette er. Hva tenker du om det som skjedde? Elena.

Jeg (undertegnede/Trude Helén Hole) sendte følgende email til rektor ved Mellom-Nes Skole, og her er dialogen;

Sendt: 8. september 2021 11:56
Til: Kirsti Grana Winsvold
Emne: Behandling av Nor – og testregime

Hei, Som kjent går din behandling av din elev Nor som en farsott i SOME. Jeg er journalist – og ønsker en kort redegjørelse for følgende;

1. Hvordan du som rektor kan behandle en elev på denne måten.

2. Jeg ønsker også å vite om du og øvrige ansatte testes like mye som elevene.

3. Til slutt ønsker jeg en redegjørelse for hvorfor dere har gått til det skritt å innføre et groteskt testregime av friske barn mot en “smitte” de ikke blir syk av og med tester som ikke virker.

Ser fem til å høre fra deg.

………………….

Hei, Etter smitteutbrudd på Mellom-Nes skole fikk elevene på 7. trinn tilbud om å teste seg med hurtigtest. Dette kunne gjøres på skolen eller hjemme. Skolen krever ikke at elever tester seg. Elever/foreldre som ikke ønsket å teste seg ble av kommuneoverlegen pålagt karantene til 6.09. Elever i karantene eller som er hjemme med symptomer eller av annen grunn er hjemme, får tilbud om hjemmeskole med opplegg og oppfølging fra trinnets lærere.

Skolen respekterer familiens ønske om å unngå testing og har da lagt til rette for hjemmeskole med oppfølging fra lærer. Eleven har også tilbud om et rom på skolen så lenge karanteneperioden varer. Rektor og skoleledelsen hadde gjort klart et møterom til samtale med familien for å finne en løsning. Filmen der rektor og ledelsen går inn på sine kontorer viser hvordan skoleledelsen måtte skjerme seg for uønsket filmopptak. Skolen har hele tiden lagt til rette for dialog. Skolen ønsker gutten hjertelig velkommen tilbake til skolen, og planlegger nå hvordan han kan ivaretas på skolen på best mulig måte. Ansatte på skolen testes på samme linje som elevene etter rutine fra kommuneoverlegen.

Det er nasjonale helsemyndigheter som har innført rutine for testing i Norge og for elever. Covid-19 forskriften åpner også for at personer under 18 år, som ikke er husstandsmedlemmer til den smittede, kan teste seg med hurtigtester etter gitt regime istedenfor karantene. Om en ikke ønsker å teste seg må en gjennomføre karantene. 10 dagers karantene kan forkortes med en negativ PCR test tatt på 7. dag av karantenen. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_2

Med vennlig hilsen Kirsti Grana Winsvold rektor, Mellom-Nes skole

…………………….

Sendt: 8. september 2021 13:03

Hei, Takk for utfyllende svar. Du skriver; “Om en ikke ønsker å teste seg må en gjennomføre karantene på 10 dager.” Dette er jo regelrett sykeliggjøring, ekskludering, diskriminering, avsosialisering og isolering av friske barn. 

1. Hva er ditt synspunkt på dette?

Og du har fortsatt ikke svart på hvorfor dere har innført et groteskt testregime med tester som ikke virker, mot en smitte barn ikke blir syk av. 

2. Hvorfor tester dere barn med tester som ikke virker?

3. Hva er grunnen til at testregimet i det hele tatt er innført?

Ser frem til å høre fra deg.

………………………

Hei, Som jeg svarte er det ikke skolen som har innført testregimet, men helsemyndighetene. Jeg foreslår at du sender spørsmålene dine til kommuneoverlegen i Asker eller nasjonale helsemyndigheter for utfyllende svar.

Med vennlig hilsen Kirsti Grana Winsvold rektor, Mellom-Nes skole

…………………….

Til: Kirsti Grana Winsvold

Hei, Du som rektor for Mellom Nes skole er ansvarlig for skolen du er øverste leder for, og det inkluderer også skolens elever, samt deres;

1. rammevilkår for læring
2. helse
3. trivsel
4. trygghet

Når du som øverste leder ikke står opp mot dette groteske testregimet som ikke har hverken mål eller mening, er direkte uforsvarlig og hinsides all fornuft – og som du i tillegg VET strider i mot nevnte fire faktorer, så LEGITIMERER du det.

Med andre ord – du innfører et regime som rammer barn sterkt og som er i direkte konflikt med nevnte fire særdeles viktige faktorer. Dette er ikke i tråd med dine retningslinjer som rektor ved en skole, eller?

Du kan forøvrig ikke skylde oppover i systemet. Du har et personlig ansvar. Og har du et snev av integritet og ansvarsfølelse overfor dine elever og ansatte – så tar du det ansvaret! Hilsen Trude Helén Hole

Og her er vi ved kjernen – ansvarsfraskrivelse. Mennesker i offentlig sektor, i helse- og skolesektoren VET at det de gjør er galt, allikevel utfører de ordre og peker oppover. Det er i så måte viktig at alle – og spesielt vi som foreldre – påpeker det PERSONLIGE ANSVAR hver og en har for de handlinger en utøver og iverksetter, og spesielt når det gjelder liv og helse.

Å tvinge friske barn i karantene på 10 dager er sykeliggjøring, ekskludering, diskriminering, avsosialisering og isolering av friske barn. Testregime i skolene er et særdeles inngripende tiltak som ikke har hverken mål eller mening, men som strider i mot alle prinsipper om et trygt læringsmiljø i skolen. Videre er det allmenkjent at etynolenoksyd som finnes i testene har kreftfremkallende stoffer i seg.

Foreldre med barn på skoler med testregimer bør forene seg og demonstrere mot testregime – si ganske enkelt NEI! Du som foresatt eller ansatt kan også bruke dette dokumentet ANSVARSERKLÆRING – ved å sende det til de det gjelder på barnas skoler og øvrige steder der det er nødvendig. Ansvarserklæring til den det måtte gjelde.

Jeg anbefaler også alle å se denne videoen fra Ingelinn Lossius-Skeie, for her får du vite hva injeksjonen kan føre til av alvorlige bivirkninger for våre unge – alt som myndighetene IKKE forteller deg. Lossius-Skeie skriver følgende;

ADVARSEL mot vaksinering av barn med mRNA- vaksine. Av (Covid- 19 vaksine på mandag). Jeg spurte en helsesykepleier/ helsesøster på Messenger og hun vil ikke vaksinere sin 12- åring. (Hun var for vaksinering av ungdommer og hadde tatt vaksinen selv). Barna busses i all hast, så du som voksen risikerer å ta et feil valg for ditt barn. mRNA vaksiner er ikke ordentlig testet på mange barn i klinisk studie (3000 i Norge, men vi fikk vite lite/ ingenting om deres bivirkninger, men statistikken på alvorlige bivirkninger økte). mRNA er ingen vanlig vaksine, men den går inn instruerer/overstyrer/dirigerer immunforsvaret over en periode (vi vet ikke helt hvor lenge).

Barn får ofte kraftigere immunrespons enn voksne, hvilket kan gi kraftigere bivirkninger. Dersom barnet ditt har hatt symptomfri Covid 19 eller har symptomfri Covid 19 ved vaksinering (20-30 % av barn har symptomfri Covid 19, om de blir smittet), vil ditt barn får en kraftigere reaksjon på vaksinen (risiko). Statsministeren sa at vaksineringen gjaldt en dose, men i info-skriv til foreldre fremgår det at foreldre aktivt må avbestille/avkrefte 2. dose om de ikke vil at deres barn skal få en til. Vet ikke hvor praktisk og lett dette blir.

Uansett tyder dette på uærlighet med hensyn inntrykk av at barn skulle bare få en dose, kanskje for å «ufarliggjøre» situasjon. Dose 2 gir nemlig oftere bivirkninger hos barn.

Barn trenger ikke vaksinen, da Covid gir «svært milde symptomer» hos barn (FHI). Dessuten vil vaksinen, denne uken, kunne hindre at barnet ditt vil kunne få en bedre naturlig immunitet, som i stedet kanskje ville vare livet ut, slik det er etter noen barnesykdommer.

Vaksinering derimot – gir ikke like lang og gir dårligere beskyttelse enn gjennomgått Covid 19, og vaksinerer vi barna, må vi fortsette å behandle Covid 19 med vaksiner i uoversiktlig lang tid fremover (boostere).

Å ikke å vaksinere barna er vår vei ut av testing på pandemi, testing og økende vaksinetvang, kanskje med mulig lockdown i fremtiden. SÅ HOLD STAND MOT MYNDIGHETENE. Vaksinen er frivillig. Si nei.

NB! Vaksinen kan kanskje påvirke din jentes mulighet til å få barn i fremtiden – dette vet vi for lite om. Når jeg sier «eggledere» i videoen, mener jeg eggstokker. (Usminket og uvanlig alvorlig innlegg fra meg pga budskapets hast). Ha en fin dag!” Mvh Ingelinn Lossius-Skeie. Se videoen med bivirkninger her

Vårt naturlige immunforsvar skal brytes ned og erstattes med jevnlige injeksjoner. Om du tror dette er en “konspirasjonsteori” har du ikke fulgt med i timen. Dette er ingen teori – det er fakta og en igangsatt praksis. Du husker kanskje at injeksjonen (dette er ingen godkjent vaksine) i starten kun var forbehold eldre og folk med underforliggende sykdommer som ved en vanlig influensa? Deretter gikk grensen ned til 60 åringer. Der skulle det stoppe, men så var det plutselig 40-50 åringene sin tur, men selvsagt ikke unge mennesker, ungdommer og barn – for covid var overhode ikke farlig for disse.

Og så ble det plutselig “alle voksne”, men selvsagt ikke ungdommer og barn, gjentok Nakstad og Høie – men så ble det ned til 18 år og nå er det ungdommer og barn ned til 12 år, og det selv om de er fullstendig friske og covid ikke er en sykdom de trenger å frykte i det hele tatt – men injeksjonen, ja – den skal de faen meg tvinges til å ta, selv om injeksjonen medfører alvorlige bivirkninger og sykehusinnleggelser, og DØD!

Og nå kommer det nok snart en ny melding – ALLE skal ha injeksjonen – for ingen skal få videreutvikle sitt naturlige immunforsvar, og injeksjoner skal bli en årlig, månedlig, ukentlig og kanskje til og med daglig rutine.
Injeksjon 1, og 2, og så 3 og 4, og så 5 og 6 osv. Til folket sier STOPP! Og hvor er så du i rekken?

Jeg minner om at injeksjonen IKKE hindrer smitte! Så hvor er logikken?

Det er vitenskapelig bevist at NATURLIG IMMUNFORSVAR ER BEST!

“Vaksinerte” kan fortsatt få covid og bli syk

“Vaksinerte” kan spre smitten videre

“Vaksinerte” er i tillegg utsatt for ekstreme bivirkninger (og dødsfall)

“Vaksinerte” må stadig ta flere injeksjoner

Når skal folk forstå at vaksinen ikke er hensiktsmessig som et middel mot covid, men derimot er meget hensiktsmessig hvis målet er å tukle med vårt eget naturlige immunforsvar.

Og til sist – det er et stort faresignal når myndighetene til stadighet bryter våre demokratiske prinsipper og tilhørende Grunnlov over en lav sko – og presser på med fryktpropaganda, vaksine- og smittetestingspress som dokumenterbart er totalt meningsløst om ikke hensikten er noe vi ikke ønsker å tro på, men som stadig pipler frem som den skitne sannhet!

Om folk fortsatt ikke har forstått hva World Economic Forum og The Great reset virkelig handler om og hva eksempelvis mennesker som Anthony Fauci og Bill Gates visjon virkelig er, så gjør en jobb nå! Stadig flere våkner også i Norge, for ingenting rundt “covid, tiltak, testing og injeksjoner” henger på greip. Stadig flere forskere, vitenskapsmenn, leger og helsepersonell skriker nå ut advarsler om hvor vi er på vei – og da bør folk reagere!

Les gjerne; Det er både faglig lite holdbart og etisk betenkelig når forskere, leger og journalister skaper skremmebilder om «long covid» hos barn. Hvorfor er det betenkelig å spre frykt for «long covid» hos foreldre og barn? For det første gir det mye bekymring og frykt og dermed u-helse. Infeksjon ser nå også ut til å gi svært god beskyttelse og vil sannsynligvis bidra sterkt til immunitet i befolkningen på sikt. For det andre er det uklart hva man skal oppnå ved å spre frykt, og det er uklart hvor mye vaksinene vil beskytte mot post-covid-symptomer over tid. For det tredje påvirker kommunikasjon hvilke forventninger folk gis, deres symptomfokus, frykt og stress hvordan hjernen og resten av kroppen fungerer. Dette kan føre til sterkere og forlengede symptomer ved sykdom. Hele innlegget leser du her, og er skrevet av;

Henrik Vogt Lege og postdoktor, Senter for medisinsk etikk, UiO
Ketil Størdal Barnelege Oslo, universitetssykehus og professor, Universitetet i Oslo
Pål Surén Forsker og barnelege, Folkehelseinstituttet

Les også Ønsker folk frihet eller holder det med lettelser? av Halvor Næss, overlege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen. Han skriver noe forkortet; “Fra mars 2020 har Norges befolkning opplevd en frihetsberøvelse uten make siden andre verdenskrig på grunn av coronapandemien. Få har kritisert denne berøvelsen. Våre forfedre kjempet for opplysningstidens idé om frihet og gikk gjerne i døden når kongen eller staten begrenset friheten. (Eksemplifisert med slagordet «Gi meg frihet eller gi meg døden»). Den franske revolusjon (før terrorveldet) og den amerikanske revolusjon er eksempler hvor folket gjorde opprør for å sikre frihet. De visste hvor dyrebar friheten er.

Fra å se på opplysningstidens frihet som et vern mot en vilkårlig stat ser mange nå på frihet som en gave fra staten. Det er derfor ikke overraskende at lettelsene i coronapolitikken av mange blir sett på som gaver fra Solberg, Høie og Mæland. Det er ser i hvert fall ut til å være slik regjeringen selv ser på lettelsene, nemlig som en gave til folket.

Men frihet som en gave fra staten åpner for en farlig samfunnsutvikling. Det staten gir kan staten lett ta. All erfaring taler for at det staten tar får vi i beste fall bare delvis tilbake. Australia er for tiden et skrekkeksempel på hvor langt et vestlig demokrati kan gå når det gjelder frihetsberøvelse. Ingen trodde dette var mulig i Vesten før mars 2020. Dersom vi ser på frihet som en gave fra staten og ikke en verdi som står over staten, risikerer vi nye og alvorligere frihetsberøvelser i fremtiden.

Coronapolitikken har skapt en presedens for framtidige politiske mareritt. Rettsstaten er ment å verne individet fra statlige overgrep, men under pandemien har regjeringen flyttet grensestenene for direktiver med minimal motstand hvilket ikke lover bra ved nye potensielle kriser (innbilte eller ikke) i framtiden.

Frihet eksisterte før den første stat. Staten kan ikke ta fra oss friheten uten å begå et overgrep mot naturretten.

Det er viktig å vise at dødeligheten for coronaviruset er lav og at nedstengningene har hatt liten eller ingen empirisk effekt. Nye tall fra Canada viser at nedstengningene tok klart flere liv enn Covid. Vi har lært av denne pandemien at politikerne bruker vitenskapen selektivt. Som historikeren John M. Barry har sagt: «Når du blander politikk og vitenskap, så får du politikk». Det er derfor i statens interesse å fremme frykt for reelle eller innbilte farer og så ta æren for å ha bekjempet farene.

Regjeringen Solberg har godt hjulpet av media pisket opp en uberettiget fryktstemning i landet vi ikke har sett i min levetid. Det vil være høyst uheldig for våre etterkommere om ikke denne regjeringen blir stående igjen som en skamplett i Norges historie. En slik regjering fortjener etter mitt syn ikke våre stemmer selv om alternativet kanskje er verre.” Halvor Næss, overlege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen.

Millioner av mennesker demonstrerer rundt om i verden, noe norsk presse ikke skriver høyt om, selvsagt – folk kjemper sin viktigste kamp siden 2 verdenskrig – de krever sin FRIHET UBETINGET TILBAKE! Det er på tide at også DU står opp for deg selv og dine barn. Si NEI til testing og tvang! Si JA til naturlig immunforsvar!

Signer oppropet COVIDVAKSINER – LA BARNA VÆRE I FRED!

Les også; PCR og hurtigtester viser inntil 90% falske positive tester

Les også; 14.933 døde etter vaksinering i Norge. Ikke 199, som oppgitt

Har du tatt vaksine og fått bivirkninger, men føler du ikke blir tatt på alvor, er det viktig at du selv melder fra til Legemiddelverket slik at alle bivirkninger, både store og små kan kartlegges – det kan gjøres med få tastetrykk her. Du kan også melde deg inn i den nøytrale gruppen Erfaringer med vaksinen som du finner her. Og til slutt vil jeg anbefale alle foreldre som ønsker å beskytte sine barn om å melde seg inn i gruppen Vi foreldre som sier nei til testing & medisinske eksperiment på barna våre som du finner her.

……………..@………………..

Shortly about me/this blog – I am a author, journalist, sommelier, model and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter:-)

Trude Helén Hole, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us.