Guest Authors News

Stikk fingeren i jorda – Norge er en del av Europa

Stikk fingeren i jorda. Norge er en del av Europa. Politiet bør fortsatt være bevæpnet, skriver Gisle Pedersen, hovedverneombud i Oslo politidistrikt. Teksten som kan leses på Politiforum.no, fortsetter som følger:

Det er med stor frustrasjon jeg har fulgt Politidirektoratets håndtering av den midlertidige bevæpningen. Som representant for rundt 2700 medarbeidere, mottar jeg også mye frustrasjon fra de ansatte i Oslo Politidistrikt. Frustrasjonen har naturlig nok toppet seg i disse dager.

I spørsmålet om midlertidig bevæpning av norsk politi, er det spesielt å se hvordan de sentrale aktørene skyver ansvaret frem og tilbake. Politidirektoratet (POD) sier at deres faglige vurderinger baserer seg i hovedsak på opplysninger og vurderinger fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). PST opplyser at avviklingen av den midlertidige bevæpningen må POD selv stå inne for og minner om at Norge er en del av Europa.

Europol publiserte nylig at IS har styrket sin posisjon til gjennomføring av terror i Europa; de har vilje, kapasitet og evne til å slå til mot hvem som helst, hvor som helst og når som helst. Statsråd Anundsen uttaler at regjeringen og departementet ikke vil legge seg opp i PODs faglige vurderinger og følger deres anbefalinger.

Generelt kan det virke som om norske politikere nå mener at Norge er mye tryggere. De uttrykker glede over avvæpningen av norsk politi, dog med noen få unntak.

Terroren i Paris drepte 130 og skadet 368 mennesker. Angrepene gikk under radaren til Europas sikkerhetsmyndigheter. Europol beskriver at Europa nå står overfor den største terrorfaren på over 10 år. Det bør være et stort tankekors for norske politikere og ikke minst for vårt eget fagdirektorat.

Det oppleves som uprofesjonelt å måtte kle av og på seg et våpen gjennom året ut i fra PSTs gjeldende trusselvurdering. Blant egne stilles det store spørsmålstegn ved PODs faglige vurderinger. Det forventes at POD i større grad står på egne bein og heller tar en avgjørelse under tvil enn å tvile seg frem til en avgjørelse. I vår nye normalsituasjon forventes det også at POD på ny vurderer sin holdning om at norsk politi skal være ubevæpnet.

Jeg har en klar oppfordring til Politidirektoratet: Stikk fingeren i jorda. Norge er en del av Europa. Politiet bør fortsatt være bevæpnet.

…….

Jeg er helt enig med Gisle Pedersen, hovedverneombud i Oslo politidistrikt. Tidene endrer seg, og med en stadig økende trussel bør vi være rustet med annet enn naivitet, smil og godsnakk. Så norsk politi bør selvsagt også bære våpen – de må bare lære seg å håndtere det og situasjoner der våpenbruk er berettiget først. That´s all.

…..

Om denne bloggen; bloggens eier heter Trude Helén Hole. Hole er kjent som Norges mest hardtslående blogger i følge Nettavisen og blant annet Norges beste jenteforfatter i følge Dagsavisen. Mer om hennes forfatterskap og bøker finner du her.

Spre kjærlighet og glede, så blir verden et bedre sted å være for oss alle! 

 TRUDE HELÉN HOLE

Til Holes forfatterside og tilbakemeldinger fra media – klikk her

Gratis vinkompendium og online vinkurs – klikk her

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Holes bøker – Holes TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Norges morsomste forfatter i følge media og lesere!
GraTis kompendium om vin (1)
One-Time
Månedlig
Årlig

If you like my content and my articles on this blog, you are welcome to support my writing. For example; I would be very happy if you would buy me a cup of coffee so that I can continue. Thank You so much! Love from Norway!

Make a one-time donation

Choose an amount

30,00 Kr
90,00 Kr
600,00 Kr

Or enter a custom amount

Kr


Your contribution is ver much appreciated.

Donate