Statskog, en statsfinansiert forræder?

Statskog vil ikke avsløre hvem som har kjøpt enorme skogområder og nekter å opplyse om hvem de har solgt en rekke skog- og utmarkseiendommer til. – Vi ønsker ikke å legge til rette for å tilfredsstille folks nysgjerrighet, sier seniorkonsulent Anders Opgård i Statskog til Dagsavisen. Et mer arrogant svar skal en virkelig lete lenger…