Leseutdrag fra Lotte-Marie goes Down Under….

I april kommer den fjerde boken om Lotte-Marie som av lesere og media beskrives som Norges morsomste bøker. Her er innledningen i Lotte-Marie goes Down Under, kapittel 1…. Og ps – teksten er fullstendig u-redigert og kommer omtrentlig rett fra fingrene uten å vært gjennomlest fra meg en gang – så les med forbehold. Boken…