Forfatterforbundet 2019: Nå søker vi medlemskap i LO

På lørdag holdt Forfatterforbundet sitt andre landsmøte. Etter bare ett år kunne vi feire at vi har fått forhandlingsrett til bibliotekvederlagsmidlene, er blitt tatt opp som medlem i Norwaco og har passert 400 medlemmer. Landsmøtet stemte også for at foreningen skal søke medlemskap i LO, der søsterorganisasjonen Det norske Dramatikerforbund alt er medlem.

Bøker i butikk

Dette er resultater vi knapt hadde våget å håpe på da vi startet opp i januar 2018. Vi har bedt vår påtroppende leder, Eystein Hanssen, og nestleder, Helle Stensbak, fortelle litt mer om alt som har skjedd i løpet av denne korte tiden.

Utallige arbeidstimer har gitt betaling
– Det er et betydelig og viktig arbeid som er lagt ned dette første året i Forfatterforbundets eksistens, sier Eystein. – Vårt viktigste mål har hele tiden vært retten til at alle skjønnlitterære forfattere fritt skal kunne organisere seg og ta del i forvaltningen av bibliotekvederlagsmidlene. Det har vi oppnådd.

Vil øve innflytelse. Kulturdepartementet har lagt som føring at Forfatterforbundet skal inn som en femte organisasjon i Norsk forfatter- og oversetterfond (NFOF). Forfatterforbundet forhandler nå med de øvrige skjønnlitterære organisasjonene om vilkårene for inntreden i fondet, og hvordan bibliotekvederlaget skal fordeles fra og med det tidspunktet Forfatterforbundet ble tilkjent forhandlingsrett.

– På vegne av vår voksende medlemsmasse blir den viktigste oppgaven framover å markere oss og søke innflytelse i alle fora der de øvrige skjønnlitterære organisasjonene fram til nå har rådet grunnen, sier Eystein. – Vi har nå også vedtatt våre første egne stipendordninger, og vil jobbe målrettet med disse slik at vi raskest mulig kan være med å bidra til framveksten av god, norsk litteratur.

Hovedorganisasjon og pensjon. Diskusjonen om å bli tilknyttet en hovedorganisasjon har pågått siden Forfatterforbundets første ordinære landsmøte i 2018. Styret, med avtroppende leder Jan Ove Ekeberg i spissen, anbefalte at Forfatterforbundet gikk inn i LO.

– Skjønnlitterære forfattere står overfor store utfordringer både når det gjelder rettighetsforvaltning, digitalisering og ikke minst pensjonsrettigheter, som for selvstendige næringsdrivende på kunstnerfeltet har vært et forsømt kapittel, forteller Helle. – I alle spørsmål om våre medlemmers rettigheter vil det være betryggende å ha LOs apparat i ryggen. Helle påpeker at landsmøtevedtaket presiserer at Forfatterforbundet skal erklære seg som partipolitisk uavhengig, på lik linje med de andre kunstnerorganisasjonene i LO.

Takk til avtroppende styre. Det er noen utskiftninger i det nye styret. Jan Ove Ekeberg takker av etter nærmere halvannet år som leder.
– Jan Ove har ledet Forfatterforbundet i den svært krevende etableringsfasen. Resultatene taler for seg, og det er med ydmykhet jeg tar over stafettpinnen, avslutter Eystein.

Det nye styret består av Helle Stensbak (nestleder), Dorthe Erichsen, Eystein Hanssen (leder), Trond Vernegg og Lena Roer. Varamedlemmer er Eirik Wekre og Kristin Skulstad Ålovsrud.

Styret gleder seg nå til å ta fatt på en spennende periode der vi skal jobbe fram mot, og forhåpentligvis gjennomføre Landsmøtets vedtak. En stor takk til hver især som deltok på landsmøtet, både med sitt oppmøte og i debattene. Det er medlemmene som ER Forfatterforbundet, og det er våre alles inntekts- og arbeidsvilkår dette handler om.

Sammen er vi sterke!

Med vennlig hilsen
Styret i Forfatterforbundet

……….

Mvh. Trude Helén Hole

MIN FORFATTERSIDE 

GRATIS vinkompendium og vinkurs finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Trude Helén Hole!-kopi 7

Reklamer